Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Se sospeitas de alerxia alimentaria, toma nota destas 10 craves

Segundo a Academia Europea de Alerxia e Inmunología Clínica, estes trastornos afectan a 17 millóns de europeos
Por Itziar Salcedo 20 de Xuño de 2019
Img sospecha alergia alimentaria hd
Imagen: Dmyrto_Z

A hora da comida pode resultarun tormento para moitaspersoas. Ser alérxico a algunhasustancia tradúcese en revisarsempre a lista de ingredientes de cadacomida (e de cada compra) evixiar as trazas dos alimentos. Se tes algunhaalerxia alimentaria ou crees que podes tela,presta atención ás seguintes liñas. Coñecerás, entre outras cousas, cales adoitan ser as casusas, os síntomas e como actuar ante eles.

Alerxia alimentaria? Dez craves ante a dúbida

1. Quen a padece. Uns 17 millónsde europeos sofren algunhaalerxia alimentaria, segundo a AcademiaEuropea de Alerxia e InmunologíaClínica. Estes trastornosafectan polo menos ao 4-7 % dosnenos e o 20 % das reacciónsalérxicas ocorren nos colexios.

2. Alimentos con máis risco.Máis de 120 produtos estánrexistrados como causantes dealerxias. As reaccións máis frecuentesocorren por consumirleite ou ovo, nos menoresde 5 anos, e froitos secos, nosmaiores desa idade.

3. Primeiros sinais. As reacciónsalérxicas aparecen nasdúas horas seguintes á inxestado alimento, polo xeralen tan só 30-60 minutos.Estes síntomas iniciais podenimplicar a un ou varios órganos:a pel, o tracto dixestivo, o respiratorioe o sistema cardiovascular.A gravidade da reaccióndepende da resposta inmunológicado paciente, da reactividaddo órgano afectado e dascaracterísticas físico-químicasdo alérgeno (a súa resistencia ou noná dixestión).

4. Coidado con… O exercicio, inxeriralcol ou algúns antiinflamatoriospoden facer máis intensas asalerxias alimentarias. Por exemplo,hai persoas que poden consumirun alimento e non presentarreacción ou que esta sexa leve, pero,se realizan exercicio físico, os seus síntomaspoden facerse máis agudos.

5. Síntomas. As alerxias alimentariasse manifientan con maiorfrecuencia na pel, xeralmenteen forma de urticaria. Ospicores localizados na boca ea garganta (tamén coñecidoscomo síndrome de alerxia oral)son os segundos máis comúns,sobre todo en adultos conalerxia a alimentos vexetaisasociada á do pole. En terceirolugar, están os síntomas vinculadosco aparello dixestivo,que inclúen náuseas, vómitos,dor abdominal e diarrea. Osalimentos tamén poden inducirmanifestacións respiratoriasen forma de rinitis (estornudos econxestión) e broncoespasmos.Todas estas reaccións podenaparecer illadas (máis frecuentenas cutáneas) ou combinadas.

Img alergia intolerancia alimentos hd
Imaxe: belchonock

6. Como actuar. Ante unha reacciónalérxica tras a inxestión deun alimento, aínda que antes non seproducise ningún episodio, éesencial acudir ao médico de familiaou ao pediatra, para que chequeea situación e desvíe ao paciente, sefóra necesario, ao alergólogo.

7. Diagnóstico. Un estudo alergológicobaséase na avaliaciónda historia clínica, a elaboraciónde diarios dietéticos, unexame físico, probas cutánease de laboratorio, análise de sanguee proba de provocación oralcon alimentos.

8. Como se tratan. O tratamentoprincipal consiste en evitar oalimento, o que supón unha vixilanciacontinua da alimentacióne unha alteración da calidadede vida. Ao ocorrer con frecuenciareaccións alérxicas accidentais,os pacientes deben dispor demedicación de rescate, incluídaadrenalina autoinyectable se seachan en risco de anafilaxia.

9. Cando se converte nunhaurxencia médica. A reacción máisgrave dunha alerxia é a anafilaxia.Aparece minutos despoisde consumir o alimento, mesmoao inxerir trazas de leste, e progresacon moita rapidez. Este efectopode ir acompañado de picorxeneralizado, urticaria, hinchazón,inflamación na lingua, beizosou laringe, constricción das víasrespiratorias, broncoespasmo,dores abdominais, vómitos,diarrea, arritmias cardíacas, hipotensióne choque (shock). Requirede atención médica urxente.

10. O futuro das alerxias alimentarias.Nas últimas décadascomezaron a desenvolversetratamentos específicos quetentan modificar a respostado sistema inmunitario parainducir unha tolerancia oral aosalimentos en pacientesque presentan alerxias persistentes.Coñécense co nomede desensibilizaciones oraisou inmunoterapia oral, e existe xaunha experiencia prometedora conleite, ovo e cacahuete. Estasnovas vías de tratamento faránque nos próximos anos dispóñasede diferentes alternativasterapéuticas que permitan cambiaro curso desta patoloxía,curala e, en todo caso, mellorar acalidade de vida dos afectados.