Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Sistema integrado para unha total rastrexabilidade dos alimentos

O proxecto europeo TRACEBACK pretende crear un sistema de rastrexabilidade estandarizado comunitario para toda a cadea de subministración de alimentos, desde o campo á mesa
Por Maite Pelayo 12 de Febreiro de 2009
Img codigo barras
Imagen: Gaetan Lee

TRACEBACK é o acrónimo en inglés de “Sistema integrado para unha rastrexabilidade fiable de cadeas alimentarias”, cuxo principal obxectivo é o desenvolvemento dun sistema xenérico de bo funcionamento para a rastrexabilidade e manexo de información dentro das cadeas alimentarias. Trátase dunha importante aposta comunitaria na que participan 28 socios, desde institutos de investigación e universidades, empresas de informática e consultoras, ata representantes da industria alimentaria pertencentes a 11 países e que finalizará, tras catro anos de duración, en decembro de 2010.

Unha novidade esencial deste proxecto, apoiado polo Sexto Programa Marco de Investigación Científica e Tecnolóxica da UE, é o desenvolvemento dun modelo de rastrexabilidade funcional que asegure a repartición de información fiable ao longo de toda a cadea alimentaria. Como se consegue? Sincronizando o fluxo do produto co fluxo de información. O proxecto europeo incorpora ferramentas innovadoras para apoiar a posta en práctica dun sistema idóneo de rastrexabilidade para a cadea alimentaria na súa totalidade, caracterizado pola conexión obxectiva do fluxo do produto e o fluxo da información, asegurando unha rastrexabilidade confiable e dispoñible ao longo de toda a cadea alimentaria.

A rastrexabilidade ideal

Os parámetros que se han de trazar inclúen a identificación dun lote, a hora e o lugar, así como outros que fagan referencia á calidade

Segundo os responsables do proxecto, a rastrexabilidade completa debe constar dun sistema que vincule a todos os axentes da cadea alimentaria, desde o produtor ao comerciante polo miúdo. As cadeas de alimentación son moi complexas: teñen múltiples entradas (diferentes ingredientes e materias primas para a elaboración dun produto) e múltiples saídas (varios produtos a partir dunha soa materia prima), polo que o sistema de rastrexabilidade de cada produto debe resultar nunha configuración en forma de árbore máis ou menos ampliada, segundo a complexidade do produto trazado. Dentro do sistema, a cooperación e a interoperación debe depender dunha linguaxe común e efectuarse dunha forma segura e fiable, independentemente do nivel tecnolóxico presente en cada axente.

Isto significa que cada axente debe ser un nodo no sistema, interactuando como provedor e como beneficiario da información esencial. Esta, á súa vez, debe relacionarse coa rastrexabilidade, como a identificación dun lote, a hora e o lugar, pero tamén con outros parámetros de calidade de alimentos para poder confirmar a seguridade de forma obxectiva, como patógenos e toxinas. Os parámetros que se han de trazar deben ser flexibles para poder axustarse aos riscos que xurdan. A obxectividade dos datos debe darse pola adquisición, procesamiento e transferencia automática dos datos ao sistema, reducindo no posible a intervención humana.

Reacción ante posibles alertas

Toda a información recollida debe poder ser usada por cada axente para os seus propios propósitos de rastrexabilidade e almacenarse localmente ademais de porse a disposición de todos os demais axentes cando o soliciten. A identificación dun lote debe permitir a calquera axente da cadea recuperar a información de todas as etapas e asegurar as propiedades de rastrexabilidade cara adiante e cara atrás. No caso de autoridades e axencias alimentarias, esta dispoñibilidade é especialmente interesante xa que permite reaccionar inmediatamente ante unha alerta de seguridade alimentaria, podendo así actuar en consecuencia e definir responsabilidades.

Un dos avances do proxecto TRACEBACK é a comparativa da rastrexabilidade e a seguridade do alimento. Isto significa o establecemento de ligazóns entre ambos e o desenvolvemento da rastrexabilidade non soamente como ferramenta para a localización do produto senón tamén para a análise da orixe do produto e todas as súas incidencias. Este feito ten consecuencias moi importantes para establecer unha situación real de seguridade do alimento en caso da retirada de alimentos ou suspensión da fabricación dun produto. A integración e aplicación de tecnoloxías como a rastrexabilidade molecular (LOC), identificación por radiofrecuencia (artificial (IA) aos microsistemas analíticos permite a apertura de novas dimensións para a rastrexabilidade.

O alcance

Os principais obxectivos do proxecto multidisciplinar europeo TRACEBACK se compartimentan en diferentes paquetes de traballo:

  • Análise e definición as cadeas alimentarias e a identificación dos puntos con risco de contaminación ou perda de calidade do produto final.
  • Desenvolvemento de sensores e dispositivos para supervisar, identificar e evitar a contaminación ou perda de calidade das cadeas alimentarias.
  • Desenvolvemento dun sistema para recoller e manexar a información que xeran os sensores.
  • Formación dos potenciais usuarios dos dispositivos e o sistema de información.
  • Avaliación económica da técnica de rastrexabilidade en situacións comerciais.
  • Probas piloto do sistema de rastrexabilidade en empresas comerciais que constitúen cadeas alimentarias enteiras.
  • Creación dunha plataforma industrial para a comunicación dos resultados do proxecto directamente á industria.
DA MAN DA TECNOLOXÍA

Img microscopio1No proxecto europeo os seus integrantes propoñen innovacións en tecnoloxía de información e comunicacións (TIC), innovacións en microdispositivos nanotecnológicos e a súa integración complexa nunha soa arquitectura de referencia para os sistemas de información da rastrexabilidade (RATIS), a cal se implementará nas dúas cadeas alimentarias seleccionadas no proxecto: pensos/lácteos (sementes, agricultores, pensos, gañado, leite, queixo procesado, distribución, comerciante polo miúdo) e tomate (sementes, agricultores, distribución de frescos ou produtos elaborados, comerciante polo miúdo). A última tecnoloxía mellórase coa inclusión de biosensores e dispositivos microanalíticos nas tecnoloxías xa existentes.

A intelixencia artificial (IA) apoia o desenvolvemento de novos microdispositivos de tempo real e a súa integración nun sistema de xestión de información flexible e interoperativo baseado nun enfoque orientado a este servizo. Este enfoque permite a reutilización dos compoñentes e combina os servizos simples para conseguir un de maior complexidade sen obrigar a cambios nos participantes da cadea alimentaria. Unha novidade crave deste proxecto é a aplicación da idea de asegurar unha información veraz sincronizando o fluxo do produto co da información, a través de ferramentas tecnolóxicas situadas en puntos críticos ao longo da cadea alimentaria.

A nanotecnoloxía que incorpora microdispositivos de detección e intelixencia artificial para unha aplicación real en alimentos non ten precedente. Este sistema permitirá a extracción de información fiable de toda a cadea alimentaria e non só dalgunhas partes da mesma, desde o punto de vista da calidade e seguridade dos alimentos polo que se reducirá o custo da demanda de información.