Saltar o menú de navegación e ir ao contido

EROSKI CONSUMER, o diario do consumidor

Buscador

logotipo de fundación

Canles de EROSKI CONSUMER


Estás na seguinte localización: Portada > Seguridad alimentaria > Normativa legal

Este artigo foi traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Trazabilidad e calidade dos ovos

A UE adopta normas máis estritas paira os operadores económicos respecto ao marcado, control, trazabilidad, etiquetaxe e calidade dos ovos

O 23 de decembro de 2003 aprobouse una regulación comunitaria que establece novas disposicións de aplicación do Regulamento polo que se fixan normas específicas paira a comercialización de ovos. A normativa en cuestión é aplicable, salvo excepcións particulares, desde o 1 de xaneiro de 2004, en todos os Estados membro, e aínda que nalgúns supostos reproduce obrigacións xa preestablecidas en normas anteriores -que agora se derrogan- supón a adopción de normas máis estritas paira os operadores económicos respecto ao marcado, control, trazabilidad, etiquetaxe e calidade dos ovos.

Aínda que é certo que a nova norma supón una maior garantía paira o consumidor con respecto a parámetros de calidade, que se van a reflectir especialmente no marcado individual dos ovos e nas súas embalaxes, é patente a falta dunha información adecuada ao consumidor sobre as novidades introducidas nun produto de consumo tan habitual, especialmente naqueles aspectos máis relacionados coa información que aparece no propio produto ou nas embalaxes que lle acompañan.

O lexislador comunitario, segundo despréndese do redactado da norma, ademais de apostar por unha mellora da trazabilidad dos produtos, estima necesaria una maior rapidez na entrega, recollida, clasificación e embalaxe dos ovos, atendendo tanto aos avances tecnolóxicos como á demanda dos consumidores. Do cumprimento desta normativa, e das súas novas obrigacións, non van quedar exentos os novos Estados membro que se incorporen á UE tras a firma da Acta de Adhesión, paira os que se previron mesmo distintivos singulares paira identificar alfanuméricamente aos seus centros de embalaxe, una vez que estes sexan autorizados polo organismo correspondente.

Trazabilidad, control e inspección
A nova norma pretende garantir a calidade dos ovos e evitar a fraude derivada da súa comercialización

Con obxecto de garantir a trazabilidad dos ovos, o control da orixe destes e o modo de produción dos mesmos, a normativa impón que o marcado de cada ovo co código distintivo do centro de produción efectúese no lugar de produción ou, como moi tarde, no primeiro centro de embalaxe que reciba os ovos. O marcado no lugar de produción sempre será obrigatorio cando os ovos vaian saír do país e non exista un contrato de exclusividade entre o produtor e o centro de embalaxe.

Así mesmo, a nova regulación dispón a obrigación de identificar cada colector, antes de que salga do lugar de produción, mediante o código distintivo do centro de produción e a data ou o período de posta. O sistema complétase coa obrigación, paira cada un dos operadores económicos, de cumprimentar estritas normas de rexistro de datos, e co sometemento dos establecementos a inspeccións periódicas paira verificar o cumprimento da normativa.

Así, por exemplo, os produtores están sometidos a rexistrar sobre cada forma de cría á que se dediquen datos tan específicos como a data de instalación, a idade no momento desta e o número de galiñas poñedeiras; a data e o número de eliminacións de galiñas efectuadas; a produción diaria de ovos; o número ou peso dos ovos vendidos ou entregados, por día; e neste caso, o nome e a dirección dos compradores e o número de establecemento. Os datos que deben de facilitar aínda poden profundar máis na trazabilidad dos produtos, cando se facilite información relativa ao sistema de alimentación das galiñas en ovos da categoría A e nas súas embalaxes. Nestes casos, deberán rexistrarse datos como a cantidade e o tipo de pensos fornecidos ou mesturados na granxa, ou a data da súa subministración.

A conservación dos datos rexistrados vai máis aló do abandono da actividade ou o sacrificio de todas as súas galiñas, establecéndose un prazo mínimo de seis meses desde que estes feitos prodúzanse. Outros datos máis específicos sobre a actividade desenvolvida esíxense paira os centros de embalaxe, os colectores e almacenistas, así como paira os fabricantes e vendedores de pensos, cando en ovos da categoría A e nas súas embalaxes indíquese o sistema de alimentación das galiñas.

Todos estes operadores económicos están sometidos como regra xeral a unha inspección anual paira verificar o cumprimento da normativa, que se reduce a dous meses paira aquelas unidades de produción e centros de embalaxe que marquen os seus produtos coa indicación da data de posta.

As garantías paira o consumidor
A norma comunitaria persegue un maior grao de confianza do consumidor cara a estes produtos. Non esconde a necesidade de que o consumidor teña garantías de que existe un control das características cualitativas dos ovos frescos e «extra frescos», e de que esas características unicamente aplícanse a ovos da máxima calidade. Paira iso, fíxanse normas máis rigorosas paira cada categoría de calidade, así como regras de recollida e distribución especialmente estritas, ademais de efectuar a clasificación e o marcado dos ovos co código distintivo do centro de produción e, no seu caso, coa data de posta.

Neste sentido, a clasificación e marcado dos ovos por categorías de calidade e peso permítese unicamente a aquelas empresas previamente autorizadas que dispoñan duns locais e un equipo técnico adecuado á relevancia das súas tarefas e aptos paira a correcta manipulación dos ovos. É una tendencia clara cara á profesionalidade e a exclusividade deste tipo de tarefas, sometida a autorización administrativa previa e á asignación dun número de rexistro distintivo baseado nun código uniforme paira cada colector e centro de embalaxe.

Polo que respecta á información que aparece no propio produto ou a súa embalaxe, a norma diferencia entre aquelas mencións que son obrigatorias daqueloutras que son voluntarias. E así se dispón, que ademais da data de duración mínima, no caso de ovos de categoría A, e da data de embalaxe, nos de categoría B, que deben figurar obrigatoriamente nas embalaxes de ovos e da data de clasificación no caso das vendas a granel, pode facilitarse información complementaria ao consumidor como a indicación facultativa nos ovos ou nas súas embalaxes da data de venda recomendada, da data de consumo preferente ou da data de posta.

Inclúe o Regulamento acciones encamiñadas a evitar a fraude a fin de protexer aos consumidores de afirmacións que poderían formularse con intención fraudulenta paira obter prezos máis altos que os dos ovos de galiñas criadas en batería ou os dos ovos estándar. Así, a nova regulación dispón de procedementos especialmente rigorosos de rexistro, llevanza de rexistros e control, sobre todo nos casos en que se faga uso das indicacións facultativas da data de posta, do sistema de alimentación das galiñas e da rexión de orixe.

SUSPENSO ESPAÑOL NO CONTROL DE OVOS E OVOPRODUCTOS

Img pollos2
A Dirección Xeral de Sanidade e Protección dos Consumidores emitiu en 2002 o informe final sobre a misión que dous inspectores da Oficina Alimentaria e Veterinaria (OAV) europea levaran a cabo en xuño do mesmo ano no de ovos e ovoproductos. As comunidades autónomas visitadas foron Castela e León, Cataluña e Galicia. Era a primeira visita que recibía España co obxectivo de avaliar a eficacia das autoridades competentes en relación co control das condicións de hixiene na produción destes produtos, así como a aplicación da lexislación comunitaria específica do sector.

Os datos recolleitos pola inspección corresponden aos anos 1999 e 2000. Segundo consta no informe, en 2000 había en España 27 establecementos de ovoproductos e 993 centros acreditados de embalaxe de ovos. Así mesmo, constan 35,3 millóns de galiñas poñedeiras en batería e una produción aproximada de 8.664 millóns de ovos de mesa. Os datos sobre galiñas en liberdade paira 1999 estiman 4,275 millóns de poñedeiras e a produción de 706,8 millóns de ovos de mesa.

O informe recoñece que nas comunidades autónomas visitadas constatáronse importantes esforzos paira mellorar a organización e o rendemento dos servizos das súas propias administracións, e una boa actitude profesional, pero atoparon importantes diferenzas no nivel de coñecemento dos requisitos técnicos e xurídicos, así como na frecuencia e o grao de detalle dos controis oficiais. Ademais evidenciáronse poucas probas de que se detectaron todos os incumprimentos, solicitáronse accións de corrección ou se abordaron os problemas.

En todo os casos, as autoridades autonómicas «suspenderon» en materia de control sobre a aplicación da lexislación pertinente, onde ademais detectáronse problemas relacionados co incumprimento da información ou identificación das partidas que recepcionaban nos centros de embalaxe, o rexistro de datos, a etiquetaxe e o cálculo da data de consumo preferente.

Bibliografía

  • Regulamento (CE) número 2295/2003 da Comisión, de 23 de decembro de 2003, polo que se establecen as disposicións de aplicación do Regulamento (CEE) n° 1907/90 do Consello relativo a determinadas normas de comercialización dos ovos. Publicado no Diario Oficial da Unión Europea número L 340 de 24 de decembro de 2003.

Pódeche interesar:

Infografía | Fotografías | Investigacións