Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Tres novidades lexislativas para o mel

A nova directiva europea sobre o mel considera o pole como parte intrínseca desta, sen necesidade de que sexa expresado como un ingrediente
Por mchavarrias 5 de Agosto de 2014
Img miel polen hd

O pasado mes de maio publicábase a Directiva 2014/63/UE relativa ao mel, que aborda varias cuestións. Por unha banda, fai referencia ao pole como integrante do mel. Por outro, revísase a expresión da súa orixe e fixa un calendario de aplicación para xuño de 2015. Pese ao avance, queda unha cuestión sen resolver: o control en canto ás orixes florais ou vexetais, un tema complexo que require fixar métodos de análises no que as autoridades continúan traballando. Este artigo remarca a decisión de considerar o pole como elemento natural do mel e como debe ser a declaración da orixe do mel.

A Directiva 63/2014 deberá incorporarse ao ordenamento xurídico dos Estados membros antes do 24 de xuño de 2015. Os produtos comercializados ou etiquetaxes antes desta data, sempre que cumpran coa actual lexislación, poderán seguir comercializándose ata que se esgoten as existencias. A nova directiva ha traballo sobre varios temas de gran importancia para o mel:

  • 1. Situación do pole no mel.
  • 2. Indicación da orixe dos produtos.
  • 3. Calendario de aplicación.

Hai que recoñecer a importancia que ten clarificar a situación do pole en relación co mel. No entanto, o sector espera que as autoridades competentes sigan traballando no desenvolvemento do marco legal para o mel e os seus produtos e contribuír desta forma ao desenvolvemento desta industria.

Pole, un elemento natural do mel

Un dos principais temas que clarifica a Directiva 63/2014 é o da consideración do pole como parte intrínseca do mel, sen que haxa que darlle consideración de ingrediente da mesma. O pole forma parte das características de composición do mel, tal e como xa se recollía no seu día na Directiva 2001/110/CE.

O pole considérase parte do mel sen necesidade de que sexa expresado como un ingrediente

Se se fai unha pequena análise de como se incorpora o pole ao mel, hai que ter en conta que os grans de pole caen no néctar colleitado polas abellas. Na colmea, o néctar que contén grans de pole transfórmano as abellas en mel. Segundo os datos dispoñibles, o pole adicional presente no mel pode provir do que está presente nos pelos das abellas, no aire da colmea e almacenado polas abellas en celas e liberado como resultado da apertura accidental das celas durante a extracción do mel polos explotadores de empresas alimentarias, tal e como se expón no Considerando 2 da Directiva 63/2014.

En consecuencia, e con independencia do Regulamento (UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeo, o pole considérase parte do mel sen necesidade de que sexa expresado como un ingrediente.

Expresión da orixe do mel

Outro dos temas que se afrontaron coa nova directiva é o da declaración da orixe do mel. A partir de agora, manterase a esixencia actual de que na etiqueta figure o país ou os países de orixe onde se colleitou o mel. Pero se o mel procede de máis dun Estado membro ou dun terceiro país, esta mención poderase substituír por unha das seguintes:

  • “Mestura de meles da UE”.
  • “Mestura de meles non procedentes da UE”.
  • “Mestura de meles procedentes da UE e non procedentes da UE”.
Indefinición sobre as orixes florais ou vexetais

Ante a situación indefinida nesta materia, a UE seguirá contemplando as normas internacionais (Codex Alimentarius) e o progreso técnico para fixar métodos de análises, co obxectivo de controlar a orixe floral ou vexetal do mel. Por outra banda, as autoridades competentes son conscientes da dificultade para tratar este tema e seguirán traballando na liña citada.