Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Autorizados pensos e proteínas animais para alimentación en acuicultura

O uso de fariña de peixe nos pensos para animais da acuicultura demostrou a súa eficacia
Por José María Ferrer Villar, Ainia Centro Tecnológico 25 de Xuño de 2013
Img acuicultura
Imagen: Wikimedia

O Regulamento 56/2013 autoriza o uso de pensos e proteínas animais en alimentación acuícola. A importancia desta modificación da lexislación vinculada coas encefalopatías esponxiformes bovinas (EEB) era algo esperado en función das avaliacións científicas da Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria (EFSA) nos últimos anos. Constatouse que a produción da acuicultura non expón ningún problema en relación co cumprimento da prohibición da reciclaxe dentro da mesma especie, na medida en que os requisitos vixentes para uso de fariña de peixe nos pensos para animais da acuicultura xa demostraron a súa eficacia. O artigo explica as novas condicións para os pensos para alimentación en acuicultura.

A Unión Europea autoriza, desde o pasado día 1 de xuño, o uso de. produtos de orixe animal nos alimentos destinados á acuicultura en virtude do Regulamento (UE) núm. 56/2013 da Comisión, de 16 de xaneiro de 2013, que modifica os anexos I e IV do Regulamento (CE) núm. 999/2001 do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establecen disposicións para a prevención, o control e a erradicación de determinadas encefalopatías esponxiformes transmisibles ( EET ). A nova medida elimina a prohibición de alimentar animais da acuicultura con proteínas animais transformadas procedentes de animais non rumiantes , establecida no anexo IV do Regulamento (CE) núm. 999/2001. Esta medida, actualizando o citado regulamento, contribúe á claridade da lexislación da UE.

Pensos para acuicultura

Levántase a prohibición do uso de subproductos distintos das fariñas de peixe para os pensos en acuicultura

En liñas xerais, a medida foi ben recibida por todos os axentes do sector. Permite que se levante a prohibición do uso de subproductos distintos das fariñas de peixe ( PAPs, processed animal proteins ) na formulación dos pensos para acuicultura; abre unha nova vía á reintroducción duns subproductos que estiveron prohibidos durante máis de dez anos na UE, tras a crise das vacas tolas .

A decisión que tomou a UE era o normal e esperable, considerando que non existe evidencia científica de que poida supor ningún tipo de risco para a saúde dos consumidores. Os distintos controis e estudos desenvolvidos nos últimos anos permiten asegurar que non hai risco se se cumpren os requirimentos da normativa en relación co uso de PAPs de non rumiantes en canto ao manexo e procesado das proteínas que esixe a UE no Regulamento 1069/2009.

Déficit crónico de proteínas

No Regulamento 56/2013 recoñécese de forma clara que na UE hai un déficit crónico de proteínas, e non ten sentido manter de maneira indefinida unha prohibición que carece de fundamento. Esta decisión pasou polo tamiz dos laboratorios de referencia de pensos da UE ou o Comité Científico BIOHAZ da EFSA. Contar cunha gama o máis ampla posible de. ingredientes seguros para a formulación dos pensos é un factor positivo desde todos os puntos de vista, incluído o medioambiental, rebaixando a presión que exerce a industria (todas: desde gandeira até a enerxética) sobre outras fontes de aprovisionamento de ingredientes, o que contribúe ao equilibrio do mercado global e a súa sustentabilidade.

A aplicación da medida aprobada no 56/2013 achega importantes melloras en canto á sustentabilidade xa que facilita a obtención de proteínas para a acuicultura de fontes alternativas aos vexetais. Por último, ademais de lembrar a importancia dos controis neste tipo de produtos para evitar erros producidos no pasado, tamén hai que prestar especial atención á forma e maneira en que os consumidores coñecen estes cambios para que non haxa interpretacións non desexadas sobre a seguridade desas materias primas para alimentar ao peixe procedente da acuicultura.