Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Avances lexislativos no ecoetiquetado

Durante o ano 2013 poderían concretarse os criterios para o ecoetiquetado dos alimentos e pensos
Por José María Ferrer Villar, Ainia Centro Tecnológico 9 de Xullo de 2013
Img logoecoeu

España é un dos principais países europeos en materia de concesión de etiquetas ecolóxicas, con máis de 142 licenzas até decembro de 2012. Por iso é de especial interese o Real Decreto 234/2013 , publicado recentemente e que dá continuidade ao establecido no Regulamento (CE) núm. 66/2010 . A aprobación desta norma dá protagonismo ás comunidades autónomas na xestión e administración da etiqueta ecolóxica. O artigo explica en que consisten as novidades e que é o ecoetiquetado alimentario .

O Real Decreto 234/2013 dota á Administración dun instrumento voluntario de axuda aos consumidores e empresas para mellorar a súa actuación ambiental. Entre os aspectos máis destacables da nova lexislación hai que apuntar que se simplifica o sistema e redúcense as cargas administrativas, racionalizando os procedementos de avaliación para a obtención da ecoetiqueta .

Protagonismo das comunidades autónomas

As comunidades autónomas promoverán o uso da etiqueta ecolóxica europea

As comunidades autónomas promoverán o uso da etiqueta ecolóxica europea . Establécese a obrigación de todas as Administracións públicas de integrar a etiqueta ecolóxica nas súas diferentes políticas sectoriais, sobre todo nos seus procedementos de contratación pública. Así mesmo, regúlase a participación de España no Comité de Etiquetaxe Ecolóxica da Unión Europea de acordo co Regulamento (CE) núm. 66/2010. A orixe do produto ou servizo constitúe o criterio basee para a distribución de competencias entre os organismos competentes designados polas comunidades autónomas para a concesión da etiqueta ecolóxica.

Un dos aspectos destacados é que déixase en gran medida á normativa autonómica os procedementos de concesión e prohibición . No caso da prohibición, establécese un trámite obrigatorio de audiencia ao usuario por un prazo de quince días e regúlase a comunicación de devandita prohibición ao Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño (MAGRAMA). A normativa aprobada ten a finalidade de. fomentar a utilización da etiqueta ecolóxica e incentivar a aqueles cuxos produtos cumpren os criterios establecidos . Ademais, a esixencia do canon anual polo uso da etiqueta ten carácter potestativo para os organismos competentes.

Ecoetiquetado en alimentos

Falamos de ecoetiquetado con carácter xeral, aínda que non podemos deixar á marxe o tema dos alimentos e o ecoetiquetado xa que, como expuña o Regulamento 66/2010:

  • “5. Antes de desenvolver calquera criterio de etiqueta ecolóxica da UE aplicable aos alimentos e pensos tal e como os define o Regulamento (CE) non 178/2002 do Parlamento Europeo e do Consello, de 28 de xaneiro de 2002, polo que se establecen os principios e os requisitos xerais da lexislación alimentaria, créase a Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria e fíxanse procedementos relativos á seguridade alimentaria (1), a Comisión deberá ultimar un estudo, como moi tarde o 31 de decembro de 2011, para investigar a viabilidade de establecer uns criterios fiables que cubran o comportamento ambiental durante a totalidade do ciclo de vida dos produtos, incluídos os da pesca e a acuicultura. Este estudo debe prestar especial atención ao impacto que calquera criterio de etiqueta ecolóxica da UE puidese ter nos alimentos e pensos e nos produtos agrarios non procesados incluídos no ámbito do Regulamento (CE) non 834/2007. O estudo debe considerar a opción de que unicamente poidan acollerse á etiqueta ecolóxica da UE os produtos certificados como ecolóxicos, para evitar confusión entre os consumidores. A Comisión decidirá, tendo en conta os resultados do estudo e o ditame do CEEUE, para que categoría de alimentos e pensos, no seu caso, é viable a elaboración de criterios de etiqueta ecolóxica da UE, con arranxo ao procedemento de regulamentación con control contemplado no artigo 16, apartado 2”.

Por tanto, aínda que se trate dunha norma que foi xestada no MAGRAMA, debemos apuntar que a día de hoxe a categoría de alimentos e pensos (segundo detállase na Dg Agriculture da Comisión Europea), aínda se atopa á espera de que se tome unha decisión para o desenvolvemento da ecoetiqueta nesta categoría de produtos, tras a valoración do informe correspondente e a opinión da área de ecoetiquetado da UE.