Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Os universitarios con bolsa que non aproben o 50% dos créditos terán que devolver o importe da axuda

A contía destinada á partida de bolsas xerais para o curso que vén mantense intacta con respecto ao exercicio anterior
Por mediatrader 2 de Xullo de 2012

O Goberno aprobou o real decreto que establece os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2012-2013 e modifícase parcialmente o Real Decreto 1721/2007, de 21 de decembro, polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas. Entre as medidas contempladas no real decreto destaca a obrigación dos universitarios con bolsa a aprobar, como mínimo, o 50% dos créditos nos que estea matriculado no curso para o que se lle concedeu a bolsa. En caso contrario, deberán devolver importe da axuda. O obxectivo do Executivo é corresponder con traballo as esixencias que supoñen financiar as bolsas.

O Ministro de Educación, Cultura e Deporte José Ignacio Wert, asegurou a pesar das dificultades orzamentarias, a contía destinada á partida de bolsas xerais para o curso que vén mantense intacta con respecto ao exercicio anterior, de tal maneira que ascende aos 1.235 millóns de euros.

Con respecto ás medidas de estímulo do rendemento económico, Wert sinalou que “se introduce unha modificación prudente e graduada nas esixencias”. Nos ensinos de Bacharelato esixirase unha nota media de 5,5 para acceder ao primeiro curso. En canto aos ensinos universitarios estableceuse unha media de 5,5 para acceder ao primeiro curso e un “lixeiro incremento dos créditos que hai que aprobar para o resto dos cursos”.

Entre as novidades que introduce o real decreto destaca o mantemento dos limiares de renda e patrimonio con respecto do curso anterior. No próximo curso 2012-2013 tamén se mantén, con carácter xeral, a contía dos compoñentes das diferentes modalidades das bolsas e axudas ao estudo, con algunhas excepcións nos compoñentes das bolsas de ensinos non universitarios. Así, redúcese a contía do compoñente de residencia e de compensatoria para os bolseiros de Formación Profesional (FP) que seguían cursos de 2.000 horas, e suprímese o suplemento de cidades para os bolseiros non universitarios con compoñente de residencia, que consiste en 204 euros que reciben os alumnos que cursen estudos presenciais nunha poboación de máis de 100.000 habitantes.

Aumentan os requisitos para as bolsas xerais

O que si cambiará de face ao curso 2013-2014 é que se aumentasen os requisitos académicos para acceder a unha bolsa xeral, posto que vai ser necesario que os estudantes teñan unha nota media de 6,5 puntos e, para renovala, superar o 100% dos créditos na maioría das carreiras, excepto en Arquitectura e Enxeñaría, nas que se esixirá un 85% dos créditos.

A nota para o acceso ás bolsas salario -nas que ademais do pago da matrícula inclúese un soldo para que o alumno non traballe- manterase en 5,5 puntos no próximo curso para os universitarios e non se eleva finalmente a 6 puntos. Para mantelas en segundo curso e posteriores, en 2012-2013, será necesario superar unha porcentaxe dos créditos matriculados o curso anterior, que varía en función da rama de coñecemento a que se adscriba o título.

As esixencias para os ensinos postobligarias non universitarias, FP e Bacharelato, limítanse á bolsa salario, xa que para a xeral unicamente é necesario un aprobado. Deste xeito, os estudantes de primeiro curso de Bacharelato deberán obter unha nota media de 5,5 puntos en 4º de ESO, os estudantes de primeiro curso de FP de grao superior deberán obter 5,5 puntos en 2º de Bacharelato e os de 1º de FP de Grao Medio só deberán quedar matriculados de curso completo.

Para manter a bolsa salario nos segundos e posteriores cursos dos ensinos posobrigatorios, requirirase pasar de curso con, como máximo, unha única materia pendente ou superar un número de módulos que supoñan como mínimo o 85% das horas lectivas totais, en caso dos ensinos de FP -de grao medio e superior-.