Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Até canto podo gañar sen ter problemas con Facenda?

Se realizas una actividade por conta propia, é obrigatorio declarar todos os ingresos e darche de alta como autónomo na Seguridade Social e a Axencia Tributaria
Por EROSKI Consumer 17 de Agosto de 2021
Hacienda importe mínimo
Imagen: Bru-nO

Dar clases de pintura ou piano, vender manualidades… as sucesivas crises e o auxe de Internet fixeron crecer pequenos negocios que xeran beneficios reducidos. Ao mesmo tempo estendeuse a crenza de que existe un límite legal que pode percibir sen necesidade de declarar ou dar de alta na Seguridade Social ou a Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). En realidade,  sempre que se realice una actividade empresarial ou profesional por conta propia é obrigatorio estar incluído no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, aínda que é habitual considerar que cando se xeren uns ingresos inferiores ao Salario Mínimo Interprofesional (SMI), non é necesario proceder ao alta como autónomo . A continuación respondemos ás principais dúbidas en torno ao IRPF, o IVE e as altas na Seguridade Social dos pequenos traballadores por conta propia .

Cal é o importe mínimo de ingresos paira facer a Declaración da Renda?

Si es autónomo, polo mero feito de realizar una actividade económica tes a obrigación de facer a Declaración da Renda na Axencia Tributaria , si os ingresos da mesma superan os 1.000 euros.

No resto de casos non terán que declarar  os contribuíntes que obteñan rendas procedentes só das seguintes fontes:

  • Rendementos íntegros do traballo, con o límite de 22.000 euros anuais dun só pagador ou 14.000 euros de varios pagadores.
  • Rendementos íntegros do capital mobiliario e ganancias patrimoniais sometidos a retención ou ingreso a conta, con o tope conxunto de 1.600 euros ao ano.
  • Rendas inmobiliarias, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivados de Letras do Tesouro e subvencións paira a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, co límite conxunto de 1.000 euros anuais.

Facenda importe mínimoImaxe: Hans ” href=”https://pixabay.com/es/users/hans-2/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”> Hans

Hai que dar de alta na Seguridade Social si gañas pouco?

Á marxe de ser autónomo ou asalariado, o feito de dar algunha clase particular ou de vender cadros ou fotografías son opcións de ingresos (únicos ou extra) paira moitas persoas.  Hai que declarar o que ganas por estes traballos? Erroneamente, moitos profesionais creen que non é preciso declarar estes ingresos a Facenda nin dar de alta na Seguridade Social, si son moi pequenos.

Con todo, é obrigatorio dar de alta na Seguridade Social e en Facenda sempre e, en especial, cando esta actividade sexa a única fonte de ingresos e realícese de maneira habitual no tempo. É certo que os custos son elevados en comparación co diñeiro que se ingresa, pois entre os gastos da cota de autónomos e os impostos correspondentes, pode non resultar rendible. Agora ben, a lei é tallante:

  • Existe obrigatoriedade: no capítulo II do Réxime Especial da Seguridade Social dos traballadores por conta propia ou autónomos, indícase que, sempre que se realice una actividade por conta propia, é obrigatorio estar incluído no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, con independencia da duración do traballo e da remuneración.
  • Concepto de habitualidad: é un aspecto fundamental paira saber si é necesario dar de alta ou non. Se se trata dunha actividade que non é habitual, como traballos eventuais que complementan a actividade económica principal, a xurisprudencia decantouse pola non necesidade de dar de alta.
  • Non alcanzar o Salario Mínimo Interprofesional : o nivel de ingresos en comparación co SMI tamén se ten en conta pola xurisprudencia. Ao non alcanzar o soldo mínimo no ano natural, as sentenzas mostráronse favorables á non obrigación de dar de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos. Pero debe ter en conta que alegar isto implica un procedemento xudicial, cun custo importante, e certos riscos a pesar das sentenzas favorables previas, xa que a lei segue sen aludir a ningunha cantidade mínima e esixe a obrigatoriedade do alta.

Que problemas podo ter con Facenda se non declaro?

Se tes obrigación de presentar a Declaración do IRPF e non o fas, a túa acción non quedará impune e deberás pagar a Facenda. Debes saber que estás a cometer una infracción tributaria, polo que Facenda enviarache un requirimento e cominarache a pagar. O que pagues dependerá de que non a fagas ou a entregues tarde, de si o resultado é a pagar ou devolver e de si preséntala por propia iniciativa ou por un requirimento de Facenda:

✅ Consecuencias se non fas a Declaración

  • Se salgue a pagar: Ademais do resultado da declaración deberás pagar os intereses de demora, máis una sanción de entre o 50 e o 150% do total da débeda
  • Se o resultado é Ou e non a presentas  estando obrigado : cometes una infracción leve pola que Facenda pode sancionarche cunha multa de 200 euros.

✅ Se os feixes fóra de prazo

  • Se salgue a devolver ou resultado  é Ou: é una infracción leve, con 100 euros de multa que poderán reducir a 75 euros se non recorres e pagas en prazo.
  • Se salgue  a pagar : o mellor é presentala canto antes paira evitar un requirimento. Pagarás unha recarga (de entre o 5% e o 2ou%, segundo o tempo de atraso), pero non haberá sanción.

✅ Se a presentación é voluntaria ou por requirimento da Administración

Sempre é menor a penalización se presentas a túa Declaración voluntariamente e non a requirimento de Facenda.

Actividades que están exentas de IVE

Aínda que o traballador atópese nunha situación que lle permita non pagar a cotización de autónomo, terá que facer fronte ao pago de impostos. Se factura a unha empresa, é probable que esta lle reteña o IRPF.

Se traballa por conta propia, terá que facer una declaración trimestral e pagar o importe que corresponda. Ademais, se a actividade económica leva IVE, hai que facturalo e pagalo a Facenda ao final do trimestre.

Con todo, convén lembrar que existen certas actividades exentas de IVE. Algunhas delas, coas que se obteñen pequenos ingresos, son as seguintes:

✅ Clases particulares

As clases particulares prestadas por persoas físicas sobre materias incluídas nos plans de estudo de calquera nivel educativo

✅ Servizos profesionais

Os servizos profesionais, incluídos aqueles cuxa contraprestación consista en dereitos de autor prestados por artistas plásticos, escritores, colaboradores literarios, gráficos e fotográficos de xornais e revistas, compositores musicais, autores de obras teatrais e de argumento, adaptación, guion e diálogos das obras audiovisuais, tradutores e adaptadores.

Así, se un traballador autónomo factura de forma directa, por exemplo, a un medio de comunicación, non terá que abonar o IVE. En cambio, se factura a unha empresa intermediaria, estará suxeito ao pago do IVE.