Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Guía básica para aproveitar as rebaixas ao máximo

Coñecer todos os tipos de venda a prezo reducido e que dereitos asístennos será clave para poder sacar rendemento ás rebaixas
Por Blanca Álvarez Barco 7 de Xaneiro de 2022
Rebajas de enero
Imagen: JillWellington

Tras o Nadal chegan as rebaixas e os seus prezos reducidos. En case todas as comunidades comezarán o 7 de xaneiro, tras o día dos Reis Meigos, aínda que algunhas tendas ou cidades fano antes. En realidade, desde 2012 non hai un período exacto de rebaixas e estas únense e solapan a promocións, saldos, liquidacións… diferentes tipos de descontos que nos poden chegar a confundir. Por iso, este artigo resulta moi útil para poder distinguir uns doutros, coñecer os dereitos que nos asisten en rebaixas e saber como reclamar no caso de que estes véxanse vulnerados.

Opcións para comprar a prezo reducido

Rebaixa, promoción, desconto, oferta e liquidación son sinónimos? Adóitanse utilizar como talles, pero non o son. Todos estes tipos de venda coinciden nun punto, a súa principal vantaxe: “brindan ao consumidor a posibilidade de aproveitar unha redución de prezo do produto con respecto ao que tiña anteriormente“, sinalan desde a Asociación de Consumidores e Usuarios da Comunidade de Madrid (AUSCOMA). Pero non todos son iguais:

🔶 Rebaixas

Son un desconto en varios produtos ou todos os produtos dun establecemento comercial. No caso de que as ofertas en rebaixas non afecten á totalidade dos produtos comercializados, os rebaixados estarán debidamente identificados e diferenciados do resto.

🔶 Promoción

É unha ferramenta de comunicación, que serve “para dar a coñecer un novo produto ou artigo, conseguir o aumento de venda dos existentes ou o desenvolvemento dun ou varios comercios ou establecementos”, aclaran. Debe ir precedida ou acompañada da suficiente información ao público, na que deberá figurar con claridade o produto obxecto de promoción e as condicións de venda.

Ademais, o vendedor ten que dispor de existencias suficientes para facer fronte á oferta. A duración da publicidade nunca debe exceder a dispoñibilidade de existencias dos artigos ou servizos ofertados.

Si as existencias esgótanse durante a promoción, o comerciante “poderá prever a reserva do produto seleccionado durante un prazo determinado, nas mesmas condicións e prezo da oferta”. Neste caso, si o comprador non está conforme ou transcorre o prazo da reserva sen que o comerciante poida atender a demanda, o artigo solicitado ten que substituírse por outro de condicións e características similares.

🔶 Ofertas

Son tamén unha rebaixa do custo dun produto por ter máis existencias das que se debería, porque un artigo deixou de fabricarse ou si a súa caducidade está moi próxima, entre outras circunstancias.

🔶 Liquidación

É unha baixada de prezo de carácter excepcional. Ten lugar só cando se cesa total ou parcialmente a actividade dun comercio ou cando este cambia de local ou realiza obras importantes no mesmo. O obxectivo da liquidación é esgotar as existencias.

🔶 Saldos

Ofrecen produtos a un valor menor por deterioración, dano, desuso ou obsolescencia.

En que fixarse ao comprar produtos rebaixados?

Rebaixas

Imaxe: StockSnap

En rebaixas só baixa o custo dos artigos adquiridos, pero os nosos dereitos como consumidores se manteñen intactos. Que requisitos deben cumprir os establecementos nas vendas con prezos reducidos?

  • Os artigos ou pezas que se oferten en rebaixas deben estar á venda con anterioridade no comercio.
  • As datas das rebaixas, que cada tenda pode elixir, deben exhibirse nos establecementos nun sitio visible ao público, mesmo cando a tenda permaneza pecha.
  • Os prezos deben aparecer con claridade, tanto o anterior como o rebaixado. “As reducións consignaranse exhibindo xunto ao importe anterior o prezo rebaixado dos mesmos produtos comercializados no establecemento”, din os expertos en consumo.
  • Para pagar pódense utilizar os mesmos medios de pago que admita habitualmente o comerciante. Convén informarse tamén sobre se aceptan a devolución do diñeiro. E, aínda que o comercio pode incluír modificacións nalgunhas condicións (devolución, etc.), debe avisar sempre!
  • É importante recompilar toda a documentación que acredite a compra, como facturas, e gardar os folletos publicitarios ou informativos.
  • No posible, convén adquirir en comercios que estean adheridos ao Sistema Arbitral de Consumo. Si un establecemento está adherido, debe exhibir un logotipo que o indique.
  • Debes saber que as compras de segunda man tamén se poden devolver.

Devolucións e cambios, son obrigatorios?

Si compramos un pantalón e quédanos pequeno ou non gústanos, téñennolo que cambiar? Non, salvo que o produto adquirido estivese en mal estado.

A lei dá liberdade a cada comercio “para que elixa a súa propia política para a resolución do contrato (devolución ou cambio do produto), sempre que a compra se efectúe no establecemento mercantil”, sinalan desde AUSCOMA.

Na práctica, a maioría dos establecementos cambia ou permite a devolución dos artigos para prestar un mellor servizo aos seus clientes. Adóitao facer por un produto igual, por diñeiro ou por un vale. Si realízase unha compra a distancia, a cousa cambia: si hai un dereito de desistimiento durante un prazo mínimo de 14 días.

Reclamar: como e en que circunstancias

Un prezo superior ao informado, unha negativa a entregar factura, non aceptar un cambio ou devolución tras anuncialos. Pódese reclamar por calquera incumprimento de contrato”, indican desde AUSCOMA. En caso de querer pór unha queixa, é conveniente solicitar unha folla de reclamacións e reclamar ante unha asociación de consumidores ou ante a oficina de consumo do municipio onde se adquiriu o produto.

Neste caso, é imprescindible ter o billete ou a factura, documentos que acreditan a data de compra e o artigo que se adquiriu. Si cóntase con folletos publicitarios do artigo onde veñan as condicións de venda, mellor aínda.

Tamén pódeche resultar de interese saber que se pode facer cando é imposible reclamar.

Aproveita as rebaixas, compra con cabeza!

Cada ano, en períodos de rebaixas, Consumo recomenda prudencia e reflexión aos consumidores “para non caer no sobreendeudamiento ou en gastos aos que despois non se poida facer fronte”.

Para iso, convén seguir consellos xa sabidos:
  • Facer unha lista de artigos que se necesitan (fuxindo de caprichos).
  • Fixar unha cantidade máxima destinada á compra aproveitando os prezos reducidos.
  • Tampouco hai que esquecer comparar importes e comprobar a calidade dos produtos.