Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Multas en transporte público, cales hai?

Viaxar sen billete válido, fumar no vehículo, molestar ao condutor ou aos pasaxeiros e realizar actos que deterioren o equipamento son accións sancionables
Por Blanca Álvarez Barco 12 de Agosto de 2021
Multas transporte público
Imagen: Nick Walker

Como usuario de metro, autobús ou tren debes saber que hai condutas nos transportes públicos que supoñen una infracción e levan un apercibimiento e una multa . Mesmo si a falta é moi grave, poden desaloxarche do vehículo e impedirche viaxar. Hai infraccións recollidas na Lei de Ordenación dos Transportes Terrestres (LOTT); outras accións (e as súas correspondentes multas) dependen de cada comunidade autónoma ou de cada concello. Con todo, coinciden en penalizar accións como viaxar sen billete ou co doutra persoa , que son as máis comúns polas que se pon multas. Ademais, como explicamos neste artigo, está tamén sancionado fumar ou comer no vehículo, pedir esmola, molestar ao condutor ou aos pasaxeiros e realizar actos que deterioren o equipamento ou instalacións. 

Tipos de infraccións en transporte público

✅ Non levar billete ou usalo mal

As causas  máis habituais que son motivo de sanción no transporte público son ” non levar título de transporte válido ou levar o doutra persoa, ademais da utilización incorrecta do título de transporte “, apuntan desde Metro de Madrid.

✅ Faltas contra a seguridade

O Regulamento de Regulación do Servizo do metro de Sevilla sinala actitudes consideradas infraccións, que “coinciden coas actitudes sancionables na maioría de localidades e medios de transporte público”, segundo Carolina Moreno, de Metro de Sevilla. Destacan “as que afecten á seguridade”, como as seguintes:

 • Baixar ás vías ou introducir nos túneles.
 • Introducir obxectos ou materiais que poidan ser perigosos ou molestos paira os usuarios.
 • Tentar entrar ou saír do tren despois de que soe o sinal acústico ou subir e baixar do vehículo cando xa estea en movemento.
 • Manipular os mecanismos de apertura ou peche das portas de acceso ao vehículo ou de calquera dos seus compartimentos previstos paira o seu accionamiento exclusivo polo persoal da empresa transportista.
 • Impedir ou forzar a apertura ou peche das portas  de acceso aos vehículos ou usar sen causa xustificada os elementos de parada de emerxencia.

multas autobús e metroImaxe: Public-domain-pictures ” href=”https://pixabay.com/es/users/publicdomainpictures-14/ ” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”> Public-domain-pictures

✅ Molestar ao resto de viaxeiros

Molestar ao resto de viaxeiros ou distraer ao condutor son condutas sancionables, aínda que moitos usuarios descoñéceno.

✅ Alterar a orde pública

En bus, metro, tranvía… non se permite circular sobre patíns, por exemplo, nin utilizar equipos de música ou radio sen auriculares. Todo comportamento que implique perigo paira a integridade física dos demais usuarios ou que poida considerar molesto ou ofensivo paira o persoal da compañía levará una sanción.

✅ Fumar, comer ou estar bebido

Non se pode fumar nin comer no transporte público. Presentar síntomas de embriaguez e consumir estupefacientes (ou estar baixo os seus efectos) tamén son una infracción. Todas elas terán a súa correspondente multa.

✅ Mendigar

Está prohibido  distribuír publicidade e prensa gratuíta no bus ou o metro, así como fixar carteis . Tampouco se permite mendigar, organizar sorteos ou xogos de azar, nin vender bens ou servizos , segundo apunta Moreno.

✅ Gravar imaxes ou son

En ningún caso permítese gravar imaxes e son nas instalacións, salvo contar con autorización paira iso.

✅ Outras condutas sancionables

 • Abandonar o vehículo ou acceder a este fóra das paradas no seu caso establecidas ao efecto, salvo causa xustificada.
 • Realizar, sen causa xustificada, calquera acto susceptible de distraer a atención do condutor ou entorpecer o seu labor cando o vehículo atópese en marcha.
 • Viaxar en lugares distintos aos habilitados paira os usuarios .
 • Toda acción inxustificada que poida implicar deterioración ou causar sucidade nos vehículos ou estacións de transporte.

multa metroImaxe: StockSnap ” href=”https://pixabay.com/es/users/stocksnap-894430/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”> StockSnap

Multas por viaxar sen billete en metro, tren ou autobús

As infraccións levan aparelladas, polo xeral, una sanción. No caso das sinaladas na LOTT é “de. 200 euros , cunha redución do 30 % por pronto pago”, comentan fontes de Metro de Madrid.

En caso do resto de infraccións, cada goberno autonómico ou concello (os responsables do transporte público) inclúen diversas accións que consideran infraccións leves ou graves. Algúns exemplos destas multas son os seguintes:

➡️ Barcelona

Se viaxas sen título válido, hai una multa mínima de. 100 euros , e tes 30 días paira abonalos desde a data da intervención. É posible beneficiar dunha bonificación do 50 % do importe en caso de menores de idade ou, sendo maior de 18 anos, se se paga a multa no momento da intervención ou os dous días hábiles seguintes.

➡️ Bilbao

En Bilbao, as infraccións leves serán sancionadas con apercibindo ou multa de até 200 euros , segundo recolle o Regulamento do Servizo público de transporte urbano de viaxeiros e viaxeiras por autobús da Vila de Bilbao (Bilbobus) .

➡️ Madrid

En Madrid, segundo a web da comunidade onde se indican os dereitos como consumidor nos transportes públicos , non levar billete válido supón pagar una multa que dependerá do transporte que se utilice:

 • Autobuses urbanos:  20 veces o importe do billete.
 • Autobuses interurbanos e Metro de Madrid . A multa é de. 80 euros . Se se paga no momento ou nun prazo de 15 días, o importe baixa a 40 euros.
 • Proximidades Renfe.  O triplo do importe do título de transporte sinxelo, do percorrido máximo das zonas de cada liña.

➡️ Sevilla

No transporte público andaluz as infraccións sancionaranse segundo a súa gravidade, e paira a gradación das multas “teranse en conta a repercusión social da infracción, a intencionalidade e o dano causado, no seu caso”, explica Carolina Moreno desde Metro de Sevilla.

No caso concreto deste suburbano, as infraccións leves supoñen una multa de até 270 euros; as graves, de 270,01 euros a 1.380 euros; e as moi graves, de 1.380,01 euros a 2.760 euros.

Consecuencias de non pagar una multa de metro

Os que viaxan sen billete no metro, o bus, tranvía ou proximidades e non abonan a correspondente multa non quedan impunes . En xeral, se o infractor négase a pagar esas cantidades, os inspectores poden polo en coñecemento dun órgano administrativo superior (Consorcio Territorial de Transportes ou organismo similar), que abrirá un procedemento sancionador.

Por exemplo, en Barcelona, se non se paga a percepción mínima no prazo de 30 días, o expediente envíase á administración, que pode incoar un expediente sancionador e impor una multa de até 600 euros .

Pódenche expulsar dun bus ou metro? 

Ao acceder a un transporte público convén ter en conta que sempre é posible ser expulsado se así o considera a autoridade competente. Pode ser motivo de expulsión calquera circunstancia que supoña perigo paira os viaxeiros, os traballadores ou a circulación dos trens ou autobuses.

Por exemplo, como indican desde Metro de Madrid, nun medio de transporte público “pódese expulsar a calquera viaxeiro que repita insistentemente algunha das condutas sancionables” ou que realice calquera conduta que a autoridade competente (Policía Nacional, Garda Civil, Policía Local e seguridade interna) considere perigosa.