Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Para que necesito un notario?

O asesoramento destes funcionarios que ofrecen seguridade xurídica é esencial, xa sexa para asinar unha compravenda como para disolver unha sociedade matrimonial ou redactar testamento
Por Blanca Álvarez Barco 23 de Febreiro de 2023
Notarios, para qué sirven
Imagen: Mikhail Nilov

Para asinar a compra dunha vivenda, facer testamento, constituír unha sociedade… e mesmo para casar e divorciarse. Para todas estas situacións, e moitas máis, é necesario contar cun notario, que dá fe e ofrece seguridade xurídica extraxudicial. Estes funcionarios públicos resultan moi útiles e asesoran sen ter que gastar demasiado diñeiro. E si por circunstancias excepcionais ou de urxencia manifesta non se pode acudir a unha notaría no seu horario habitual, hai tamén notarías de garda. Neste artigo veremos que é un notario, as súas funcións, prezos e como acudir a un.

Que é un notario

Son numerosas as situacións nas que necesitamos un notario, pero é fácil que non saibamos que é en concreto. Este profesional é un funcionario público e, como tal, está ao servizo dos cidadáns.

A súa función, regulada desde 1862 na Lei do Notariado, é dar fe pública; é dicir, constatar que os documentos que se asinan están conforme á lei e que os acordos que presencian fanse de maneira libre e consciente.

Ademais, un notario proporciona á cidadáns seguridade xurídica preventiva. É dicir, previr o dano antes de que xurda. O notario “estuda cada caso sen custo algún e aconsella ao cidadán sobre a forma máis conveniente de tratalo, indicándolle as vantaxes e inconvenientes de cada opción, así como o seu custo final, incluíndo o dos impostos que poida ter que pagar”, explica Raimundo Fortuñy, decano do Colexio Notarial das Illas Baleares e membro da Comisión Permanente do Consello Xeral do Notariado.

Img notaria asinar listadogrande
Imaxe: gettep

Que fai e cales son as súas funcións

Aínda que quizais só asociemos a palabra notario coa firma de hipotecas ou a redacción dun testamento, o seu ámbito de actuación abarca moito máis. Para que serve un notario? Intervén en múltiples situacións:

✅ Xestións inmobiliarias

Utilízase en arrendamentos, compravendas, nas comunicacións ao concello das novas leiras transmitidas ou creadas, na constitución de usufructos e rendas ou a formación do catastro inmobiliario de leiras.

✅ Herdanzas

Respecto das herdanzas, o notario é necesario para facer un testamento, pero tamén para unha declaración de herdeiros ab intestato ou o envío de fichas ao rexistro de últimas vontades, informa aos seus beneficiarios de legados ou herdanzas que descoñecen, participa no pago de impostos sucesorios ou a partición dunha herdanza, etc.

✅ Xestións familiares

Tamén podemos acudir ao notario para disolver unha sociedade conxugal, para o recoñecemento ou para a emancipación dun fillo, en medidas de protección de familiares con discapacidade e medidas en caso de unións de feito, si queremos modificar o réxime matrimonial… e, ademais, tamén é posible casar ou divorciarse ante un notario, pois a Lei da Xurisdición Voluntaria permítelles facelo desde 2015.

Img notario selo grande
Imaxe: stux

✅ En situacións cotiás

Un notario pode estar presente en case todas as esferas da vida, incluso as máis cotiás e nas que quizais non imaxinabamos. Que en casa hai unha humidade allea á nosa responsabilidade e queremos demostralo cunha foto? Podemos ir ao notario para que o certifique, co que así nos aseguramos a validez legal da imaxe no caso de que ter que utilizala.

E é que “todas as actuacións dun notario están encamiñadas a non ter que pasar polo xulgado”, pois dota de seguridade xurídica ás persoas antes de acudir aos preitos.

Onde ir e canto custa un notario

👉 Onde acudir?

Si necesitamos acudir a un notario, podemos elixir o que queiramos. En España hai preto de 3.000 fedatarios públicos, repartidos nas 17 comunidades autónomas. Unha recomendación: antes de asinar definitivamente, convén consultar con este experto calquera detalle ou dúbida.

Img notario asina grandeImaxe: FreePhotos

👉 Custan moito os trámites ante notario?

Esta moi estendida a idea de que estes profesionais cobran honorarios moi elevados. Pero, en realidade, como explica Fortuñy, a retribución dun notario é “por arancel determinado por real decreto”. Os notarios aplican un arancel fixo establecido polo Goberno.

Con todo, a factura que pase o notario pode ser máis avultada. Por que? Este recibo —que debe estar ben detallado— inclúe outros moitos conceptos: o soldo do seu equipo profesional, o seguro de responsabilidade civil ou a encadernación e conservación das escrituras, entre outras.

Os usuarios moitas veces só asisten á firma do acordo ou contrato, pero este “é o resultado final dun traballo longo, complexo, minucioso e delicado”, apunta o decano do Colexio Notarial das Illas Baleares, quen engade que está demostrado que “o custo do arancel notarial é moi inferior aos custos e danos sociais e económicos que se evitan pola intervención do notario”.

Notarios de garda, un servizo engadido
Hai casos extremos nos que se necesita acudir a un notario fóra do seu horario de apertura. É posible facelo? Si, pois existen notarías de garda, que se ocupan das urxencias.

Encárganse das persoas que, por circunstancias especiais, non poden ser atendidas dentro do horario normal de funcionamento dos despachos notariais. Estes casos sempre deben ser de urxencia manifesta, imprevistos ou inaprazables e serán valorados por un notario.