Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

2015, Ano Europeo do Desenvolvo

A Unión Europea elixe este ano para transmitir á cidadanía a importancia da axuda ao desenvolvemento
Por Azucena García 23 de Xaneiro de 2015
Img anodesarrollo hd
Imagen: EYD 2015

É a primeira vez que a Unión Europea dedica un ano a transmitir a importancia da axuda ao desenvolvemento, un ano centrado en analizar o papel de cada país no mundo e sensibilizar á poboación acerca da importancia da axuda. O obxectivo principal é facer balance da consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM) e a Axenda Post 2015, un período no que os ODM convértense en ODS, Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. Este artigo destaca as características desta iniciativa e os principais trazos do Ano Europeo do Desenvolvemento, que dedicarán cada mes a unha temática distinta.

Ano Europeo do Desenvolvemento

O Comisario da Unión Europea (UE) de Cooperación Internacional e Desenvolvemento, Neven Mimica, afirmaba hai apenas dúas semanas que o Ano Europeo do Desenvolvemento dará a oportunidade de informar á cidadanía sobre os retos e acontecementos que serán claves este ano en cuestión de desenvolvemento. Pero sobre todo, será un momento clave para dar a coñecer o compromiso dos Estados membros para erradicar a pobreza.

Espérase que este ano reforce o compromiso da UE para alcanzar o 0,7% do financiamento do desenvolvemento

É a primeira vez que un Ano Europeo fíxase nesta materia, polo que se considera “moi significativo”. Cando vence o período fixado para o cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM) -o ano 2015-, este feito gaña relevancia. O momento é crucial porque está en pleno debate a Axenda Post 2015, na que se aposta por un protagonismo compartido da loita contra a pobreza e o desenvolvemento sustentable.

O Centro de Estudos de Cooperación ao Desenvolvemento (CECOD) lembra que este ano virará ao redor de actividades nas institucións comunitarias e nos Estados membros. Os actores que interveñen na cooperación ao desenvolvemento exercerán de correas de transmisión sobre a importancia desta axuda, “converténdose nunha oportunidade crave para crear conciencia sobre a acción exterior da Unión Europea e dos actores da cooperación internacional ao desenvolvemento. Ademais, reforzará o compromiso da UE para alcanzar o 0,7% do financiamento do desenvolvemento”, mantén CECOD.

Apoio á axuda ao desenvolvemento

O Ano Europeo do Desenvolvemento é unha iniciativa da UE para destacar os resultados que conseguiu en materia de cooperación internacional, como o principal doante mundial que é. Con todo, non todo é promoción. Pretende á súa vez “informar os cidadáns europeos sobre a cooperación ao desenvolvemento”. Aí radica o seu principal valor.

O 67% dos europeos defende un incremento da axuda ao desenvolvemento

En época de crise, mírase máis cara a dentro. Suxírese unha preferencia por destinar os recursos a persoas que pasan apuros no propio país. Con todo, o sentir xeral parece ser outro. Un Eurobarómetro da Comisión Europea coñecido este mes de xaneiro confirma que o 67% das persoas enquisadas defende un incremento da axuda ao desenvolvemento e un 85% cre que é importante axudar ás poboacións dos países aos que se destina esta axuda.

Realizada en toda Europa, a enquisa desvela que a metade das persoas consultadas estarían dispostas a pagar máis por produtos alimenticios ou outros procedentes dos citados países e case dous terzos lanzan unha mensaxe á UE: a loita contra a pobreza nestes lugares “debería constituír unha prioridade para a UE”. Estiman que a concesión de axudas beneficia á UE e, en consecuencia, aos cidadáns.

Pero ademais, os europeos, a título propio, aseguran colaborar na loita contra a pobreza. Un 34% das persoas enquisadas afirma estar “persoalmente involucrada” neste fin, en especial, mediante a doazón de diñeiro a organizacións benéficas. Un 29% dos consultados asegura colaborar economicamente.

En canto ao apoio de España, o último informe ‘A realidade da axuda’, de Oxfam Intermón, compara os fondos destinados polo noso país e outros países do mundo, así como a media da UE e do CAD (Comité de Axuda ao Desenvolvemento,  principal órgano da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico, OCDE). De acordo ás conclusións do informe, España reduciu a “mínimos históricos” os seus fondos para Axuda Oficial ao Desenvolvemento (AOD), polo que se clasifica como “un dos estados menos solidarios”.

Doce meses, doce temáticas

Para sensibilizar á poboación, previuse que cada mes dos doce que completan o ano dedíquese a unha temática:

 • Xaneiro, Europa no mundo. Con 139 delegacións, colabora na configuración dun programa de desenvolvemento mundial.

 • Febreiro, Educación. Considerada “o mellor investimento posible contra a exclusión, a desigualdade e a pobreza”.

 • Marzo, Mulleres e nenas. Nacer nena supón unha desvantaxe nalgúns países do mundo. Por iso se aposta polo acceso á educación das nenas nas mesmas condicións que os nenos, e dotar ás mulleres dos mesmos recursos e oportunidades que os homes.

 • Abril, Saúde. Como dereito humano fundamental, ínstase a romper o círculo vicioso da pobreza que debilita a saúde e a mala saúde que agrava a pobreza.

 • Maio, Paz e seguridade. A inseguridade e a pobreza provocada por conflitos e situacións de violencia impiden calquera intento de desenvolvemento sustentable, advirte a UE. Neste ano defenderanse políticas e programas que “solucionen conflitos, xeren capacidade de resistencia e axuden aos países afectados para que poidan volver a unha vía de desenvolvemento sustentable”.

 • Xuño, Crecemento ecolóxico sustentable, empresas e emprego digno. Máis de 200 millóns de persoas están desempregadas en todo o mundo e uns 900 millóns de traballadores viven en familias cuxos ingresos están por baixo do limiar da pobreza, por iso se aposta polo traballo digno e un desenvolvemento “responsable e sustentable”.

 • Xullo, Nenos e novos. Este mes, a atención centrarase no dereito á vida, á educación e á saúde dos nenos, recollidos na Convención sobre os Dereitos do Neno e que non sempre se cumpren.

 • Agosto, Axuda humanitaria. Esta enténdese como o instrumento que “garante a supervivencia das poboacións afectadas tras unha crise, respondendo as necesidades básicas: alimentos, acubillo, auga limpa ou protección física”.

 • Setembro, Demografía e migración. As persoas móvense, distribúense en diferentes países e hemisferios, en función das condicións do lugar de orixe. Búscase unha mellor calidade de vida e xorden as migracións. “Os inmigrantes poden achegar unha contribución estimulante e produtiva á sociedade”, estima a UE, polo que defende que se lles preste axuda e atención para reducir as posibilidades de que caian vítimas da explotación e trátaa de seres humanos.

 • Outubro, seguridade alimentaria. “A desnutrición mata a máis de 3 millóns de nenos cada ano e marca mental e fisicamente para toda a vida a moitos máis”. É a alarma lanzada pola UE, que apunta á fame e a desnutrición como inimigos do desenvolvemento humano.

 • Novembro, Desenvolvemento sustentable e acción polo clima. O cambio climático é un dos retos “máis serios” en todos os sectores. Considéraselle unha ameaza que pode pór en perigo os avances logrados e limitar os futuros. Por iso é polo que se tente un compromiso global, de todos os países, para combater o cambio climático.

 • Decembro, Dereitos humanos e gobernación. Unhas institucións xustas e integradoras estímanse fundamentais para garantir os dereitos humanos de todos os habitantes dun país. Este será a mensaxe que se lanzará desde a UE durante o último mes do ano.