Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A ONG advirten da precaria situación das mulleres en moitos lugares do mundo

Afirman que a erradicación da pobreza mundial só poderá alcanzarse "con equidade e xustiza para as mulleres"
Por mediatrader 8 de Marzo de 2008

A situación das mulleres no mundo experimentou escasos avances, retrocedendo en numerosas áreas. As mulleres e as nenas constitúen o 70% da poboación que vive na pobreza, representan dous terzos das persoas analfabetas e, pola súa condición de xénero, en moitas nacións teñen limitado o acceso á educación, á saúde, ao control dos recursos naturais, á terra, á propiedade, á vivenda e a outras necesidades sociais básicas.

Segundo o Índice de Equidade de Xénero (IEG) do Informe 2007 de Social Watch (http://www.socialwatch.org/es/avancesyretrocesos/ieg/tablas/swgei.htm), a tendencia xeral é a un progreso moi lento ou nulo cara á igualdade entre mulleres e homes. Esta brecha de xénero, ademais de afectar á vida da poboación mundial e en particular das mulleres, incide no desenvolvemento económico e social dos países.

Ante esta situación, a Coordinadora de ONG para o Desenvolvemento-España (CONGDE) subliña, con motivo do Día Internacional da Muller, a necesidade de abordar cambios estruturais nas políticas de axuda ao desenvolvemento, o comercio e a débeda para acabar coa “feminización da pobreza”, xa que, ao seu xuízo, as actuais políticas internacionais subtraen de oportunidades de vida, saúde e outros dereitos económicos e sociais ás mulleres. Pola contra, advirte, será imposible erradicar a pobreza mundial. Este obxectivo só poderá alcanzarse “con equidade e xustiza para as mulleres”.

Xunto á protección dos seus dereitos sexuais e reprodutivos e a loita contra a violencia de xénero, a Coordinadora considera necesario que se tomen medidas concretas e inmediatas acerca doutros temas como o racismo, a inmigración ou o crecente incremento do número de mulleres e nenas infectadas co VIH/Sida.

Violencia machista

Os malos tratos está moi presente neste día. Actualmente, a violencia contra as mulleres non é delito en 102 países e a violación dentro do matrimonio tampouco o é en 53 nacións. Ademais, as nenas son vítimas de fustrigación, acoso sexual e abusos en escolas de todo o mundo, segundo denuncia un informe de Amnistía Internacional (AI).

“Os gobernos están a fallar ás nenas no máis básico. O feito de que non resolvan o problema da violencia contra elas nas escolas é inaceptable”, di Widney Brown, directora xeral de Amnistía Internacional. “Practicamente todos os gobernos afirman aborrecer a violencia contra as mulleres e as nenas. As escolas son lugares onde os gobernos teñen responsabilidade directa e poden comezar a apoiar as súas palabras con accións concretas”.

As agresións contra as nenas na escola teñen efectos inmediatos e a longo prazo, non só na súa saúde física e mental, senón no ámbito do ensino. A violencia pode facer que abandonen os estudos e perdan toda esperanza de escapar da pobreza e da marxinación.

No caso de España, segundo datos do Defensor do Pobo, as agresións graves, que inclúen o acoso sexual, descenderon do 2% rexistrado en 1999 ao 0,9% en 2006. Ou o que é o mesmo, nove de cada 1.000 menores están a padecer agresións. Sen embrago, AI non atopou información específica sobre a violencia na escola española baseada no xénero, polo que pide ao Goberno que en cumprimento da Lei de Igualdade, empezo a rexistrar de forma diferenciada as formas de violencia que padecen as nenas no ámbito educativo.

Coeducación

Na educación tamén fai fincapé a ONG Entreculturas para combater o sexismo e permitir que “as persoas, desde que están na escola, poidan elixir quen queren ser, á marxe dos condicionantes sociais”.

Esta organización puxo en marcha un plan de formación do profesorado en Educación para a Igualdade de Xénero e o Desenvolvemento. “Con este plan buscamos que o profesorado adquira as ferramentas necesarias para identificar os aspectos sexistas, cuestionar a súa propia práctica e promover a transformación das relacións de xénero, converténdose en referente para os nenos e nenas cos que se relacionan”, explica Entreculturas.

Ao seu xuízo, non é posible a coeducación “se o discurso que se defende non concorda, despois, coas accións; por exemplo, se se fala de dignidade da muller e na sala do profesorado escóitanse as bromas máis soeces ou se perpetúa a minusvaloración das mulleres no centro”.