Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Acollida voluntaria de estudantes estranxeiros

Esta práctica permite fomentar a tolerancia a través da aprendizaxe intercultural
Por Azucena García, Marta Vázquez-Reina 8 de Abril de 2008
Img acogida estd
Imagen: AFS Intercultura

A educación intercultural vai unida á tolerancia. Cando se coñecen outras realidades, comezan a comprenderse, pérdese o medo ao descoñecido e aprécianse diferentes formas e modos de vivir. Con este fin exponse a acollida voluntaria de estudantes estranxeiros, unha experiencia posta en marcha por AFS Intercultura para eliminar calquera distinción por motivos de “raza, sexo, lingua, relixión ou extracto social”.

Imagen: AFS

Estudar no estranxeiro non só permite aprender ou perfeccionar un idioma, senón zambullirse noutra cultura. Coñecer as tradicións e peculiaridades dun país axuda a comprender os comportamentos e actitudes dos seus habitantes. A organización internacional de voluntariado AFS Intercultura promove, por iso, oportunidades de aprendizaxe intercultural a través de intercambios xuvenís e programas de acollida de estudantes de Europa Occidental e do Leste, África, Asia, Latinoamérica e Oceanía. “O racismo, a xenofobia e a intolerancia son síntomas que indican que é preciso traballar nunha educación que favoreza o respecto cara ás diferenzas”, sinalan desde a entidade.

Téntase ensinar aos mozos “a valorar o propio sen rexeitar o alleo”

AFS Intercultura pertence ao Consello da Mocidade de España e é membro da Federación Europea para a Aprendizaxe Intercultural (EFIL). Ademais, ten status consultivo ante o Consello Económico e Social (ECOSOC) de Nacións Unidas, UNESCO e o Consello de Europa, grazas á súa experiencia no cinco continentes para ensinar “a valorar o propio sen rexeitar o alleo”. A finalidade é que os máis novos adopten valores e actitudes que lles leven a aceptar a diversidade como un feito construtivo. “A persoa convértese no seu propio formador a través do contacto con outras formas culturais”, subliña a organización.

Detalles do programa

O programa de acollida voluntaria de estudantes estranxeiros diríxese a todo tipo de familias. A iniciativa está aberta a persoas solteiras, matrimonios con ou sen fillos e familias monoparentais dispostas a convivir cun mozo de entre 15 e 18 anos doutra nacionalidade. A idea é que estas familias poidan coñecer outra cultura sen moverse do seu lugar de residencia, á vez que os mozos gozan dunhas tradicións diferentes ás súas. Un intercambio que, en palabras de AFS, “é unha experiencia curta, pero ten uns efectos que duran toda a vida”.

A iniciativa está aberta a persoas solteiras, matrimonios con ou sen fillos e familias monoparentais

Dos estudantes, pola súa banda, espérase que se integren como un membro máis, participen dos mesmos dereitos e obrigacións que o resto e acepten a autoridade que sobre eles poidan ter os pais anfitrións -que será a mesma que sobre os seus propios fillos ou fillas-.

En canto ao proceso de acollida, comeza coa selección do estudante por parte de AFS Intercultura. Para iso, téñense en conta as características e intereses das familias, así como as súas afinidades culturais e educativas co mozo. No entanto, cando se inicia a convivencia, AFS ofrece apoio continuo e organiza actividades periódicas para fomentar unha boa relación entre ambos. “En calquera caso -matiza-, as familias non adquiren un compromiso irreversible”. A organización mantén contacto coa familia, co estudante e co centro escolar para que a experiencia sexa satisfactoria e enriquecedora para todos.

Compromisos da familia

A acollida voluntaria de estudantes estranxeiros pode ter unha duración de dúas, tres ou once meses. Non está remunerada, pero é unha forma económica de familiarizarse cunha contorna cultural e un idioma diferentes. En concreto, a entidade afronta os gastos e trámites de matriculación no instituto máis próximo á residencia da familia anfitrioa, os gastos médicos do estudante por enfermidade ou accidente e os gastos de transporte, libros, comida escolar (se fose necesario), trámites de residencia en España e actividades organizadas por AFS. “A familia só debe achegar comida, cama e, sobre todo, agarimo”, engade a organización.

“A familia só debe achegar comida, cama e, sobre todo, agarimo”

Tampouco é necesario que o estudante teña a súa propia habitación, senón que o habitual é compartila, e, ante calquera inconveniente, contémplase a posibilidade de cambiar de familia ou aloxar ao mozo na vivenda doutros voluntarios de apoio. O interese é que as familias, especialmente os fillos (se os hai), móstrense “máis xenerosos, tolerantes e interesados en aprender cousas novas e distintas ás que xa coñecen”.

Datos de contacto

AFS Intercultura:

  • Teléfono: 915 234 595
  • Mail: info-spain@afs.org
  • Persoa de contacto: Elena Cryns