Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Adoptar animais

A adopción e acollida de cans e gatos abandonados implica unha serie de obrigacións, necesarias para mellorar a súa calidade de vida
Por Azucena García 27 de Decembro de 2007

A adopción de animais abandonados é unha interesante alternativa á compra de cachorros. Ademais de supor un gasto menor, cando se adopta un exemplar adulto coñécese de antemán o tamaño e carácter definitivos. Non hai lugar para as sorpresas. Con todo, a adopción implica tamén unha serie de obrigacións. Quen adopta comprométese a proporcionar ao animal os coidados necesarios, dedicarlle o tempo oportuno e non deixarlle abandonado cando cheguen as vacacións.

Img

Adopción

A adopción é a mellor forma de asegurar un futuro digno para os animais abandonados. É unha alternativa solidaria á compra de mascotas e, a miúdo, a única saída para as decenas de cans e gatos que cada día chegan ás canceiras de todo o país. Con todo, non é unha fórmula moi estendida. Aínda hai demasiadas reticencias á hora de adoptar un animal abandonado.

O importante é non pór condicións á hora de adoptar, non cinguirse a unha raza ou unha idade concreta. É unha realidade que a maioría das persoas prefire adoptar un cachorro en lugar dun exemplar adulto, pero as asociacións que fomentan a adopción de animais abandonados aseguran que acoller a un animal adulto ten importantes vantaxes.

O importante é non pór condicións á hora de adoptar, non cinguirse a unha raza ou unha idade concreta

Entre outras cousas, tense a seguridade de que o animal non vai crecer máis, coñécese o seu carácter, adoitan ser máis agradecidos e protectores cos seus novos donos, adáptanse rapidamente ao novo fogar e estilo de vida e, polo xeral, teñen certa disciplina, da que carecen os cachorros máis novos. No caso dos gatos, ademais de coñecer o seu tamaño definitivo, unha vantaxe é que son máis tranquilos e, por tanto, provocan menos desfeitas en casa que un gatito.

A Asociación Nacional Amigos dos Animais (ANAA) entrega aos cans e gatos vacinados, desparasitados e esterilizados. Para cubrir parte destes gastos, só se solicitan 65 euros por adopción en concepto de donativo e outros 20 euros, aproximadamente, para efectuar a identificación por microchip e abonar as vacinas contra a rabia.

Acollemento temporal

As casas de acollida para animais abandonados son moi importantes. Grazas a esta fórmula, evítase que teñan que permanecer na canceira á espera de atopar unha familia coa que convivir. Cando isto sucede, segundo a Asociación Protectora de Animais S.Ou.S. Bilbao, os cans teñen “un gran risco de enfermar”, sobre todo, os cachorros ou os animais convalecentes. Atopar unha casa de acollida pode significar salvar a vida. “Polas súas condicións hixiénicas e, en moitos casos, de hacinamiento, as canceiras constitúen lugares nos que o risco de contaxio de enfermidades infecciosas é moi elevado, co que a supervivencia de determinados animais é practicamente imposible”, engaden en S.Ou.S. Bilbao.

Img perro art

Esta asociación traballa con familias de Bizkaia ou arredores, posto que os cachorros deben acudir ao veterinario para vacinarse e someterse aos recoñecementos habituais. Ademais, así é máis sinxelo mostrar os cans ou gatos ás futuras familias adoptivas que viven na contorna. A media de animais entregados por esta asociación cada ano alcanza o milleiro. Para iso, cada día o persoal voluntario actualiza a listaxe de animais en adopción e visita as canceiras municipais coas que colaboran desinteresadamente para limpar as gaiolas, alimentar aos animais, levarlles mantas, curarlles ou sacarlles de paseo.

“As canceiras constitúen lugares nos que o risco de contaxio de enfermidades infecciosas é moi elevado”

O acollemento sempre é temporal. Os animais permanecen coas familias varias semanas ou meses. Nalgúns casos, os propios voluntarios e voluntarias de cada entidade acollen aos animais no seu fogar debido á saturación das canceiras. O trato que reciben nunha casa sempre é máis personalizado, o que permite unha melloría máis rápida en caso de padecer algunha enfermidade.

Doutra banda, as familias que acollen adoitan ter a oportunidade de elixir o animal que prefiren -un cachorro, un can grande, un gato…-, aínda que teñen que cumprir unhas normas:

  • Han de ser conscientes de que o can ou gato é responsabilidade da asociación de animais e, por tanto, non poden negarse a entregalo en adopción.
  • En caso de querer adoptalo elas mesmas, han de tramitar a xestión canto antes para evitar que poida ser adoptado por outras persoas.
  • A familia de acollida encárgase da manutención e desparasitación do animal. Os gastos veterinarios adoitan correr a cargo da asociación.

Outra opción: o apadriñamento

Img gato artImagen: Tobias Toft

O apadriñamento é unha opción para aquelas persoas sensibilizadas co coidado dos animais, pero que non dispoñen de tempo ou espazo para acollerlles porque xa conviven con algún exemplar. Mediante esta iniciativa, os padriños axudan na manutención ata que o animal é adoptado. Para apadriñar é necesario comprometerse cun donativo periódico. Algunhas asociacións non fixan unha cantidade determinada, senón que a decide o propio padriño ou madriña.

O gasto que xera o coidado dos animais a cada asociación resulta elevado, polo que a miúdo teñen dificultades para afrontalo. Desta forma, cando un animal é apadriñado, os ingresos destínanse a financiar a súa estancia nunha residencia, no caso de que estea moi enfermo, ou a cubrir as necesidades básicas de alimentación e mantemento do resto para que todos gocen dos mesmos beneficios.

Os padriños reciben fotografías e información achega do estado do animal, aínda que tamén se permiten as visitas

Durante o tempo que dura o apadriñamento, os padriños reciben fotografías e información achega do estado do animal, aínda que tamén se permiten as visitas. Así mesmo, cando o can ou gato son adoptados, ofrécese a posibilidade de apadriñar a outro animal. A Asociación Nacional Amigos dos Animais (ANAA) lembra que ao adoptar un can ou un gato sálvanse dúas vidas: “a do teu novo amigo e a doutro abandonado que poderá ocupar o seu lugar no centro”.

Obrigacións

Antes de adoptar ou acoller a un animal hai que asegurarse de que existen posibilidades reais de coidarlle como se merece. Desde S.Ou.S. Bilbao animan a preguntarse previamente se todos os membros da familia están de acordo coa idea de ter unha nova mascota, se terán suficiente tempo para dedicarlle, que ocorrerá cando cheguen as vacacións, se é posible afrontar os gastos de manutención e que pasará no caso de que chegue un bebé á familia.

As asociacións realizan un seguimento tras a adopción e asesoran no coidado dos animais

Cando unha persoa ou familia está interesada en adoptar, o procedemento inclúe unha entrevista persoal para coñecer os seus costumes e a súa experiencia anterior con outros animais. Outros requisitos son ser maior de idade e asinar un “contrato de adopción” no que se recolle o compromiso de cubrir todas as necesidades do animal, levarlle ao veterinario cando sexa necesario, comunicar calquera cambio de domicilio, extravío, perdida ou morte do animal e devolverlle á asociación se non pode facerse cargo del.

Para asegurarse de que todos estes requisitos cúmprense, as asociacións realizan un seguimento tras a adopción e asesoran no coidado dos animais. Este seguimento inclúe chamadas telefónicas para comprobar as características da convivencia e a saúde do can ou gato, principalmente.

Contactos

Algunhas entidades dedicadas á adopción, acollida e apadriñamento de animais son:

  • Asociación Nacional Amigos dos Animais (ANAA) 91 544 73 76
  • SOS Bilbao 687 310 433 (cans) – 629 515 127 (gatos)
  • Fundación para a Adopción, Apadriñamento e Defensa dos Animais 902 222 341
  • Asociación Gata 636 47 64 54
  • Fundación Altarriba 93 412 00 73
  • Asociación para o Fomento da Adopción de Animais de Compañía Abandonados (ASOFACA) info@acogelos.org