Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Algúns mitos sobre a migración

Un informe do PNUD desmonta varios conceptos que considera erróneos, pero xeneralizados entre a maioría da poboación
Por Azucena García 7 de Outubro de 2009
Img inmigrantes

Unha de cada sete persoas é migrante. En total, un mil millóns de habitantes en todo o mundo. Algúns percorren miles de quilómetros ata chegar a outro continente, pero a maioría apenas se desprazan uns metros ata o seu destino. Un informe do Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento (PNUD) desmonta varios conceptos “erróneos” sobre a migración.

Emígrase para mellorar a calidade de vida e nalgúns casos conséguese, pero as estatísticas aseguran que a influencia tamén é positiva nas comunidades de destino. Que falla entón? “Para aproveitar os seus beneficios, ten que haber unha contorna normativa propicio”, defende Helen Clark, administradora do Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento (PNUD). Este organismo acaba de publicar o informe “Superando barreiras: mobilidade e desenvolvemento humanos”, que profunda nas causas e consecuencias da migración.

Conceptos erróneos

O informe cuestiona varios conceptos que considera “erróneos” e “xeneralizados”. En primeiro lugar, asegura que a maioría dos migrantes non atravesa fronteiras nacionais, senón que se despraza nos límites do seu propio país. Os migrantes internos ascenden a 740 millóns, catro veces máis que quen levan a cabo un proxecto migratorio internacional. Entre estes, ademais, menos do 30% trasládase dun país en desenvolvemento a unha rexión desenvolvida. “Só o 3% dos africanos vive nun lugar distinto ao seu país de orixe”, subliña o estudo.

“Só o 3% dos africanos vive nun lugar distinto ao seu país de orixe”

No ámbito económico, é habitual que as persoas estranxeiras aumenten o nivel de emprego nas comunidades de destino, sen desprazar aos traballadores locais, e melloran as taxas de investimento en novas empresas e iniciativas. O estudo defende que “numerosas probas” constatan os beneficios da migración na capacidade de innovación, polo que anima, no actual contexto de crise, a modificar a normativa en materia de inmigración.

Aproveitar a recesión

A idea é que, unha vez superada a recesión, os traballadores migrantes sexan un alicerce que cubra determinados sectores. “Outra suxestión -recomenda o informe- é que o sector público e privado, así como as organizacións da sociedade civil, axuden a publicitar as perspectivas de emprego no país de orixe”.

A recuperación económica favorecerá a mobilidade de máis persoas, xa que xurdirán novas oportunidades laborais, e convén que os países aproben as normativas adecuadas para acoller aos futuros traballadores, “en especial, as persoas con baixas cualificacións”. Así se evitará que se trasladen de maneira lícita aos lugares onde hai empregos e o seu número adaptarase ás postos vacantes, de acordo á demanda laboral.

Respecto ao crecemento da poboación, mentres “na maioría das nacións desenvolvidas contraerase e envellecerá”, nos países en desenvolvemento aumentará. O PNUD considera que estas tendencias demográficas “son sinais que apuntan á necesidade de recoñecer os dereitos dos migrantes e de eliminar as restricións que obstaculizan o desprazamento”.

Mellora a vida dos inmigrantes sempre?

Entre os obstáculos que dificultan a migración, destacan as condicións do propio traslado ata o lugar de destino. En ocasións, implica un desembolso económico moi alto, incerteza e separación familiar. Se se consegue chegar, a situación económica é a miúdo moi delicada e non é raro que sufran depresión.

A falta de recursos restrinxe a mobilidade das persoas pobres, mentres que os conflitos e os desastres naturais son a causa do desprazamento doutras tantas. Os traslados permiten o acceso a novas ideas, coñecementos e recursos “que complementan e melloran o progreso”. Pero se a mobilidade realízase en condicións ilegais, estas oportunidades quedan limitadas.

A maioría dos migrantes consegue melloras salariais e aumenta o nivel de vida, aínda que en ocasións sofren incerteza e depresión

A pesar de todo, as conclusións do informe afirman que a maioría dos migrantes consegue melloras salariais, máis acceso a educación e saúde e mellores perspectivas para os seus fillos. As investigacións realizadas demostraron que quen viaxaron desde os países máis pobres a un país desenvolvido multiplicaron de media os seus ingresos “ata 15 veces”, duplicaron a taxa de matriculación e reduciron a taxa de mortalidade infantil “ata 16 veces”.

A influencia da migración reduce ademais a pobreza do país de orixe. Aínda que se lembra que “en ningún caso substitúe ao desenvolvemento”, cando os migrantes progresan envían diñeiro ás súas familias, por un importe que supera á axuda oficial para o desenvolvemento. Estas remesas potencian o desenvolvemento económico e humano dos países menos avanzados e favoreceron a aparición das denominadas remesas sociais: diñeiro en efectivo que se comparte coas comunidades de orixe e que supón a redución nas taxas de fecundidade, o aumento dos índices de matriculación escolar e o empoderamiento da muller.

Reformas para o benestar

A directora do informe, Jeni Klugman, asegura que se se fai caso ao enfoque que defende o traballo, “a longo prazo, debería favorecer o benestar de todos”. Para iso, propón un conxunto de reformas que se asintan en seis alicerces:

  • Abrir as canles de entrada dispoñibles para máis traballadores, sobre todo, quen teñen unha baixa cualificación.
  • Garantir os dereitos humanos básicos para os migrantes, entre outros, a educación ou a saúde.
  • Reducir os custos de transacción da migración.
  • Atopar solucións conxuntas que beneficien aos migrantes e ás comunidades de destino.
  • Facilitar a migración interna.
  • Incorporar a migración ás estratexias de desenvolvemento dos países de orixe.