Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Almudena Sanz, socia directora de Delfo

Estamos convencidas de que o cambio social debe empezar polas novas xeracións
Por Esther Camuñas 10 de Marzo de 2017
Img almudenarecortada
Imagen: Almudena Sanz

Na semana do Día Internacional da Muller, Almudena Sanz, socia directora de Delfo , fala desta organización que traballa en España en ámbitos como a igualdade e a loita contra a violencia de xénero, entre outros. 25 anos despois da creación desta entidade, Sanz sente algo máis cansada pero coa ilusión e convicción intacta para seguir acurtando “a distancia existente cos homes cando se analizan datos sobre a presenza das mulleres nos ámbitos de decisión académico, xurídico, económico e cultural”. Desde Delfo empregan o teatro foro como ferramenta para sensibilizar e provocar esa toma de conciencia tanto en adolescentes como en adultos. E é que, como Sanz recoñece, “cando se quere cambiar actitudes, é máis efectivo que se vivencien os conflitos e visualícense as solucións participando de maneira activa na transformación social”.

Cando e con que finalidade nace Delfo?

Delfo nace a finais de 1991, en plena crise dos 90, con proxectos de orientación profesional e apoio á procura de emprego dirixidos a persoas con dificultades para atopar traballo. Especializámonos en mozos que buscaban o seu primeiro emprego e en mulleres que, tras unha interrupción na súa traxectoria laboral e carreira profesional debido á maternidade ou outras responsabilidades familiares, desexaban incorporarse de novo ao mundo laboral. A nosa finalidade nos inicios era guiar a grupos de persoas, fomentando a súa autoconocimiento e autoestima e axudándolles a desenvolver as súas habilidades e competencias máis destacables para cumprir as súas metas profesionais.

Que servizos ofrece Delfo e a quen se dirixen?

“En Delfo especializámonos en mulleres que desexaban incorporarse ao mundo laboral despois da maternidade”
Desde entón pasaron 25 anos e producíronse moitos cambios na nosa sociedade. Como equipo humano moi sensible ás necesidades sociais e especializadas na educación en valores igualitarios e desenvolvemento de competencias que melloren as capacidades emocionais e de relación entre persoas, traballamos con entidades públicas e privadas para implementar as súas políticas sociais, dirixidas a múltiples segmentos da poboación. Na actualidade, temos diferentes liñas de actuación (igualdade, diversidade, intelixencia emocional e fomento do emprego) e ofrecemos proxectos de consultoría, campañas de sensibilización, servizos de atención psicolóxica e social e calquera outro programa que sexa necesario para conseguir estes obxectivos.

Existe unha conciencia real da desigualdade de xénero na sociedade española?

Témome que non. En España somos conscientes de que temos unha lexislación avanzada en materia de igualdade e de violencia de xénero, pero non percibimos a diferenza entre a igualdade xurídica e a real. Cando se analizan datos sobre a presenza das mulleres nos ámbitos de decisión (académico, xurídico, económico, cultural…), vese a distancia existente e, de aí, en escalada, a súa influencia a toda a sociedade.

Como é o labor de Delfo en canto a educación para a igualdade e prevención da violencia de xénero?

“Tentamos que os e as menores desenvolvan unha actitude crítica ante as desigualdades”
Estamos convencidas de que o cambio social debe empezar polas novas xeracións. Non só cremos que hai que concienciar desta desigualdade existente a modo de diagnóstico, senón que hai que implicar aos nosos menores para que sexan axentes de cambio. Por iso tentamos que os e as menores desenvolvan unha actitude crítica ante as desigualdades que se identifiquen en cada etapa evolutiva, para que, xunto ao resto da sociedade, poidan ser parte da solución. Para construír unha sociedade libre de desigualdades hai que contar cos mozos e mozas que mañá serán quen tomen as decisións en todos os ámbitos (públicos e privados).

En que consiste o seu proxecto de teatro pedagóxico?

Empregamos o teatro como ferramenta inmellorable para provocar no público esa toma de conciencia imprescindible e que se poida producir a transformación social daquilo que queremos cambiar na nosa contorna. Trátase de simular conflitos cotiáns en escena e mostrar os recursos necesarios para detectar, na realidade, eses mesmos estereotipos e comportamentos problemáticos e así estar en disposición de poder cambialos. Esta metodoloxía aplicámola tanto con menores (infancia e adolescencia) como con poboación adulta. Cos máis pequenos traballamos desde contos que poidan identificar ou ben a historia ou ben aos personaxes, pero dando un gran xiro en escena que lles sorprende e capta a súa atención. Con adolescentes comprobamos que o musical é o estilo máis directo para conectar coas súas problemáticas. E á poboación adulta chegamos desde a traxicomedia e o absurdo.

Por que elixiron o teatro como ferramenta para sensibilizar?

“O musical é o estilo máis directo para conectar cos adolescentes”
Levamos máis de 15 anos traballando con talleres formativos (tanto en aula como en centros culturais) cunha metodoloxía clásica de transmitir contidos sobre igualdade de oportunidades. Cando o que se quere é un cambio de actitudes, é máis efectivo que se vivencien os conflitos e que se visualicen as solucións participando de maneira activa na transformación social. Os temas máis presentes nas nosas obras teatrais son as desigualdades entre mulleres e homes en canto aos seus roles (o que se espera que sexan e fagan os homes e o que se espera que sexan e fagan as mulleres), é dicir, a socialización diferenciada a través dos diferentes axentes socializadores (familia, xogos, TV, música…) e a herdanza que achegamos uns e outras para a visibilidade ou invisibilidade, así como as diferentes manifestacións da violencia de xénero.

Que obras teñen en marcha nestes momentos para os adolescentes?

“No Teatro-Foro abórdanse temas como o acoso escolar, a violencia de xénero ou a diversidade cultural”
As dúas últimas obras que creamos para poboación adolescente son dous musicais: ‘Querereiche sempre?’, de 2012 e da que levamos máis de 120 representacións, e ‘Redes’, estreada en novembro do ano pasado e representada xa máis de 25 veces. No caso de ‘Redes’, a través de oito escenas abórdanse aspectos diversos como o acoso escolar, ciberbullying, a violencia de xénero, os condicionamentos sociais e os estereotipos de xénero, o conflito intergeneracional, a competencia emocional, a comunicación e a diversidade cultural. Para iso, o elenco artístico interactúa cun formato audiovisual, que dota dun ritmo e unha linguaxe próximos ao universo dos e as adolescentes explorando estéticas similares ás redes sociais que hoxe día median as súas relacións sociais.

Cal é a realidade da muller no emprego, a esfera pública e a familia?

Termos como brecha salarial ou teito de cristal empezan a formar parte de calquera conversación que define a situación da muller na súa esfera pública. A realidade é que cando as mulleres realizan traballos con peores remuneracións e en xornadas máis pequenas, xéranse dependencia económica e pensións insustentables. Ademais, mentres non cambie a distribución de responsabilidades na esfera pública/privada, as mulleres seguirán compatibilizando o seu desenvolvemento profesional coas esixencias domésticas e familiares.

Que pasos hanse de dar para cambiar esta realidade?

“A esfera privada debe incorporar modelos masculinos e pais activos no fogar”
A realidade da muller no emprego, na esfera pública e na familia ten que deixar de ser canto antes unha “realidade de muller”. Canto antes, debemos analizar a realidade das esferas públicas e privadas cun exercicio con presenza común de homes e mulleres. A esfera privada debe incorporar modelos masculinos, ofrecendo a parellas e pais que participen de maneira activa na construción do seu fogar. Para iso, débense visibilizar novas masculinidades que modifiquen, á súa vez, os condicionantes tradicionais do mundo produtivo (xornadas interminables, coidado de persoas dependentes a cargo das mulleres, etc.). Isto non é un problema xerado polas mulleres e, por tanto, non está só nas nosas mans porlle solución. As desigualdades sociais afectan á sociedade no seu conxunto e, por tanto, somos o conxunto da sociedade quen debemos expor un novo marco de convivencia igualitario.

Avanzamos en materia de igualdade no últimos nove anos desde que naceu o primeiro Ministerio de Igualdade?

Desde aquel Ministerio de Igualdade e o actual Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (ha ido cambiando moito o nome), hanse visibilizado mellor as necesidades, o que é un avance en si mesmo, pero reducíronse os recursos. As leis, as estratexias, os plans, os pactos, etc., se non se dotan de recursos suficientes, non se poden implantar.