Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Anciáns: canto custa brindarlles unha atención adecuada?

A atención dunha persoa maior, a partir dos 65 anos, custa uns 10.000 euros ao ano
Por María Sol Fabi 10 de Marzo de 2007
Img ancianos

No último século púidose observar como os avances do medicamento e da ciencia propiciaron un notable aumento da esperanza de vida en todo o mundo. E os españois non escapamos a esta tendencia: cada vez vivimos máis e en mellores condicións. A pesar destes adiantos, un estudo revela que a partir dos 65 anos, un terzo dos anos que resten por vivir transcorrerán en estado de dependencia, é dicir, con asistencia por parte de terceiros no desenvolvemento das actividades diarias.

Estímase que os coidados básicos requiridos de media para coidar a unha persoa maior de 65 anos no noso país ascenden 10.000 euros anuais. Segundo os cálculos, un home que hoxe ten 65 anos gastará no seu propio coidado 57.000 euros durante o próximos tres anos. As mulleres, en cambio, teñen un gasto estimado que supera en 22.000 euros esa cifra.

Segundo os cálculos, un home que hoxe ten 65 anos gastará no seu propio coidado 57.000 euros durante o próximos tres anos. As mulleres, en cambio, teñen un gasto estimado que supera en 22.000 euros esa cifra

Segundo datos do Instituto Nacional de Estatística (INE), na actualidade viven en España case tres millóns e medio persoas discapacitadas ou con algunha dependencia. Delas, dous millóns -dous terzos do total- son maiores de 65 anos. Os datos despréndense do estudo titulado ‘Lonxevidade e dependencia en España: consecuencias sociais e económicas’. No informe, os especialistas abordaron o fenómeno da dependencia nos seus distintos graos e calcularon as consecuencias económicas que estas situacións implican cando están asociadas á vellez. Estes investigadores realizaron unha estimación de canto diñeiro necesita investir un ancián dependente para a súa correcta atención. E para realizar esta valoración, tiveron en conta dous factores: os anos que se espera que a persoa viva con cada grao de discapacidade e os coidados necesarios correspondentes para cada un destes niveis, co custo que iso implica. Este cálculo dependerá á súa vez do tempo en que sexa necesario manter este tipo de asistencia, xa que unha maior duración da demanda de servizos implicará tamén un maior custo.

Esperanza de vida e coidados de longa duración

O estudo sostén que nos homes de 65 anos a esperanza de vida supera os 16 anos, de maneira que as súas vidas prolónganse -de media- cara aos 81 anos. Deses 16 anos, o 29% trascurrirá en situación de dependencia. Por tanto, ao superar os 80 anos prodúcese un punto de inflexión no que a proporción de anos activos ou sen dificultades diminúe considerablemente.

Para as mulleres as cifras son distintas. Aos 65 anos a súa expectativa de vida é maior ás dúas décadas. Deste período, o 38% transcorrerá en estado de discapacidade. Deste xeito, conclúese que as mulleres viven máis anos que os homes, pero en peores condicións. E outra diferenza: o punto de inflexión feminino chega antes, aos 76.

Para calcular o investimento no coidado destas persoas, os investigadores estableceron unha modalidade de coidados mixta, que combina a atención brindada no domicilio da persoa, con coidados en centros de día e en centros residenciais de acordo ao grao de discapacidade. Deste xeito, considérase que unha persoa con dependencia moderada precisa tres horas diarias de atención domiciliaria para realizar as súas actividades básicas, cun custo anual de 9.000 euros. Por tanto, un individuo con discapacidade severa necesitará asistir a un centro de día, ademais de recibir durante unha hora diaria atención na súa vivenda.

Estas prestacións, por ano, teñen un valor de 8.000 euros de media. Non menos importante é o último capítulo, onde se revela que ante un cadro de discapacidade total, requírese que o paciente sexa internado nunha residencia especializada, cuxo custo ascende a case 13.000 euros por ano. Desta maneira, o custo medio anual é de 10.000 euros.

Os especialistas realizaron unha proxección para o ano 2010 sobre canto custarán os coidados de longa duración -desde a idade de inicio da dependencia ata o falecemento-. A estimación concrétase así: para os homes, o custo individual medio esperado da atención -a partir dos 65 anos- ascendería 57.000 euros aproximadamente. Mentres que para as mulleres -como a súa esperanza de vida é maior- sería de 85.000 euros. En cambio, se se consideran os coidados desde os 85 anos ata o falecemento, o custo esperado sería de 32.000 euros para os homes e 57.000 euros para as mulleres.

As mulleres, en peor situación

O gasto total de coidados de longa duración é máis difícil de calcular no caso das mulleres respecto ao dos homes. Isto débese a que elas representan unha taxa de discapacidade superior e teñen unha maior dependencia á hora de realizar tarefas diarias.

No entanto, hai que aclarar que respecto dos homes, as mulleres padecen discapacidades de menor gravidade e a súa elevada lonxevidade implica unha maior necesidade de atención no tempo. É necesario aclarar, ademais, que o nivel de dependencia determínase polo grao de dificultade que presenta unha persoa para desenvolverse pola súa conta. Á súa vez, esta dificultade depende das discapacidades e do uso de axudas técnicas que poden reducir ou eliminar tales dificultades (cadeiras de rodas ou bastóns, por exemplo).

Lei de Dependencia

A Lei 39/2006, coñecida como Lei de Dependencia , considera que unha persoa é dependente cando non pode realizar sen axuda algunhas das actividades básicas da vida diaria relacionadas co coidado persoal, a mobilidade dentro do fogar ou as funcións mentais básicas. Ademais, a norma distingue tres graos de dependencia: moderada, severa e total. A primeira inclúe ás persoas que necesitan asistencia para facer varias actividades, polo menos unha vez ao día. A segunda preséntase cando a persoa require axuda máis dunha vez por día. Dentro da terceira categoría inclúese a quen precisan dun coidador permanente.