Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Así será a nova Lei do Voluntariado que se aprobará tras o verán

As novidades da Lei do Voluntariado afectan, entre outros, ao permiso do persoal sanitario para participar en emerxencias humanitarias e ao voluntariado corporativo
Por Azucena García 18 de Agosto de 2015
Img voluntariado hd
Imagen: USDAgov

O Congreso dos Deputados aprobou en xuño pasado o proxecto de Lei do Voluntariado, pero, ao seu paso polo Senado, a norma modificouse coa inclusión dunha nova emenda. Haberá que esperar un pouco máis para ter lista a próxima Lei do Voluntariado, pero as organizacións congratuláronse de que incorporará as principais emendas solicitadas polo sector. Neste artigo destácase o consenso alcanzado na elaboración da norma e cales son as claves da mesma.

Unha Lei do Voluntariado acordada

O pasado 29 de xullo, a Comisión de Sanidade e Servizos Sociais do Senado aprobou o Proxecto de Lei de Voluntariado, non sen antes dar o visto e prace á incorporación de varias emendas. Con esta decisión, atrasábase a súa aprobación definitiva, xa que agora deberá volver ao Congreso dos Deputados para ser aprobada de novo por esta Cámara, pero conseguíase precisar aínda máis a norma e dar resposta ás reivindicacións do sector.

A pesar de que se presentaron 82 emendas, só aprobouse a que regula o permiso do persoal sanitario para participar en emerxencias humanitarias

En total, ao Proxecto de Lei de Voluntariado presentáronse 82 emendas e cinco propostas de veto. Destas, 81 das 82 emendas propostas rexeitáronse e tan só incluíuse unha: a emenda que regula o permiso do persoal do Sistema Nacional de Saúde para a súa participación en emerxencias humanitarias.

En todo momento destacou a participación de todos os interesados na elaboración deste Proxecto de Lei, pero as entidades sociais han agradecido de forma especial esta segunda volta, pois se consideraron as súas achegas con respecto ao proxecto orixinal. “A Plataforma do Voluntariado de España (PVE) seguiu con atención todo o percorrido dun Proxecto de Lei que, durante o seu trámite, experimentou unha serie de modificacións que non agradaban ao sector. Finalmente, as demandas do voluntariado foron tidas en conta e incorporáronse ao texto de forma satisfactoria“, sinalou a PVE.

As claves da nova Lei do Voluntariado

A PVE lembra que unha das súas principais obxeccións era o impedimento de exercer o voluntariado ás persoas con antecedentes penais, “cuestión que quedou resolta na redacción que saíu do Senado”. Tamén se aclarou “o confuso papel que se outorgaba ás empresas, que podían actuar como promotoras do voluntariado, equiparándose así á ONG”. En concreto, a nova Lei do Voluntariado establecerá as seguintes novidades:

  • Persoas con antecedentes penais. Non poderán ser voluntarias as persoas que teñan antecedentes penais non cancelados por delitos de violencia doméstica ou de xénero, por atentar contra a vida, a integridade física, a liberdade, a integridade moral ou a liberdade e indemnidad sexual do outro cónxuxe ou dos fillos, así como por delitos de tráfico ilegal, inmigración clandestina de persoas ou terrorismo en programas cuxos destinatarios fosen ou poidan ser vítimas destes delitos. No entanto, tal como reclamaban as entidades de voluntariado, poderán desenvolver programas específicos que contemplen a reinserción de persoas con antecedentes penais non caducados a través do voluntariado.
  • Menores entre 12 e 16 anos. Poden participar das actividades de voluntariado, sempre que conten con autorización dos proxenitores, titores ou representantes legais, e que estas actividades non prexudiquen o seu desenvolvemento e formación integral.
  • Voluntarios sanitarios. O persoal sanitario poderá gozar dun permiso de seis meses para participar en emerxencias humanitarias. Este período será retribuído ou non retribuído parcialmente, de acordo á Lei do Estatuto Marco dos servizos de saúde, e non suporá a perda da praza. Esta reservarase ao sanitario que exerza como voluntario, considerado en servizo activo.
  • Voluntariado desde as empresas. Entendidas como axentes esenciais da sociedade, as empresas están moi presentes nesta Lei a través do voluntariado corporativo. Así se recolle que as Administracións públicas e as empresas ou institucións privadas poderán “promover e facilitar” medidas de redución ou adaptación da xornada laboral, suspensións da relación laboral con reserva de posto de traballo ou interrupcións da prestación retribuídas ou non, cando os empregados exerzan os seus labores de voluntariado. Estas condicións deberán recollerse por escrito e han de supor o “pleno respecto” ao acordado na negociación colectiva. Os traballadores participarán de maneira libre e voluntaria en accións de voluntariado corporativo e estableceranse especialidades para fomentar e facilitar que as PEMES tamén promovan e participen en programas de voluntariado.
  • Voluntariado desde as empresas. Estes centros poderán impulsar o voluntariado no ámbito da formación, a investigación e a sensibilización, co obxectivo de formar e sensibilizar á comunidade universitaria. A iniciativa poderá partir da propia universidade ou ben de entidades de voluntariado que propoñan a colaboración. A participación será libre e voluntaria e as universidades terán potestade para establecer fórmulas de recoñecemento académico das accións de voluntariado realizadas polos seus estudantes, a condición de que cumpran os requisitos académicos establecidos na correspondente normativa. Ademais, fomentarán a docencia e a investigación en todos os seus niveis en torno ao voluntariado, o que permitirá impulsar este modo de colaboración.