Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Axuda urxente en desastres naturais

Tras unha catástrofe, o Fondo de Solidariedade da Unión Europea subvenciona as operacións de primeira necesidade
Por Azucena García 19 de Agosto de 2008
Img inundacion bungalows
Imagen: Martin P

A catástrofe do “Prestige” recorreu a el. O Fondo de Solidariedade da Unión Europea foi creado en 2002 para axudar ás vítimas de desastres naturais. Esta subvención atende operacións urxentes de primeira necesidade, como o restablecemento da enerxía ou a auga e medidas provisionais de aloxamento e servizos de auxilio. Con todo, a suposta rapidez con que debería actuar está en dúbida. Un informe do Tribunal de Contas en Luxemburgo asegura que a xestión “non é rápida”. O tempo medio de espera para recibir a axuda é de 12 meses desde a data da catástrofe debido, entre outras cousas, ao volume de normas administrativas aplicables. Por iso, propón establecer procedementos que faciliten e axilicen o proceso para que o Fondo sexa realmente efectivo.

Imagen: Martin P

En agosto de 2002, Alemaña, Austria, a República Checa e Francia sufriron unhas inundacións que causaron importantes danos humanos e materiais. As consecuencias foron de tal magnitude para as rexións afectadas, que a Comisión Europea decidiu crear ese mesmo ano o Fondo de Solidariedade da Unión Europea (FSUE) co obxectivo de axudar ás vítimas de desastres naturais.

Ata final de 2006, o Fondo proporcionara axudas para un total de 23 catástrofes. Entre outros, os desastres atendidos foron os incendios forestais de Portugal e a canícula dalgunhas rexións mediterráneas en 2003, a catástrofe do “Prestige” (España) e a erupción do volcán Etna (Sicilia).

En total, o Fondo distingue tres categorías de catástrofes: grave, sobrevinda nun país veciño e rexional. Nesta clasificación inclúense inundacións, incendios forestais, temporais, terremotos, mareas negras, condicións climáticas adversas, erupciones volcánicas e explosións. De acordo á magnitude da catástrofe, establécese a porcentaxe das axudas, que é dun 2,5% se os danos son inferiores a 3.000 millóns de euros e dun 6%, cando son superiores a esta cantidade. Nas catástrofes rexionais e aquelas que afecten a países veciños, aplícase unha porcentaxe única do 2,5% do total dos danos directos sufridos. Tamén é importante prestar atención especial ás rexións periféricas ou illadas.

O orzamento anual dispoñible do FSUE está fixado en 1.000 millóns de euros, dos que cada 1 de outubro debe estar dispoñible unha cuarta parte para cubrir a axuda necesaria ata final de ano. Así mesmo, do orzamento total, as catástrofes rexionais excepcionais optan cada ano a un máximo do 7,5% (75 millóns de euros).

Actuacións

O Fondo complementa o esforzo público do Estado afectado. É unha subvención única destinada a levar a cabo as operacións urxentes de primeira necesidade como:

  • Restablecemento inmediato do funcionamento das infraestruturas e equipamento nos sectores da enerxía, a auga e as augas residuais, as telecomunicacións, os transportes, a sanidade e o ensino.
  • Medidas provisionais de aloxamento e servizos de auxilio para atender as necesidades inmediatas da poboación afectada.
  • Seguridade inmediata das infraestruturas de prevención e medidas de protección do patrimonio cultural.
  • Limpeza inmediata das zonas sinistradas, incluídas as zonas naturais.
Prazos

Cando ocorre unha catástrofe natural, as autoridades nacionais do Estado afectado dispoñen dun prazo de dez semanas para solicitar axuda á Comisión Europea. Para iso, deben informar detalladamente acerca de “os danos ocorridos, as súas repercusións sobre a poboación e a economía, o custo das intervencións, así como outras fontes de financiamento comunitario, nacional ou internacional que poidan intervir”.

O importe que non se utilice no prazo dun ano ten que ser reembolsado

Con moita brevidade, a Comisión debe determinar o importe da posible subvención, propor a súa mobilización ao Parlamento Europeo e ao Consello e, se ambas as institucións apróbana, esta ha de abonarse inmediatamente e nun só pago. O Estado beneficiario é o responsable da subvención e da coordinación entre o FSUE e as demais fontes de financiamento. De feito, terá que reembolsar o importe que non utilice no prazo dun ano e entregar á Comisión un informe de execución no que especifique os gastos efectuados.

Para comprobar a efectividade deste sistema, o Tribunal de Contas en Luxemburgo presentou recentemente un informe sobre o funcionamento do Fondo no período 2002-2006. As conclusións, feitas públicas en xuño, revelan que este “non proporciona unha resposta rápida”, xa que o tempo medio de espera para recibir a axuda é de 12 meses desde a data da catástrofe. “Os atrasos non están vinculados á categoría ou ao tipo de catástrofe nin á orixe da solicitude”, precisa, senón que o tempo necesario para mobilizar os recursos depende, na súa maioría, do volume de normas administrativas aplicables, a rapidez da Comisión, a celeridade da resposta das autoridades nacionais e a calidade da información proporcionada polos solicitantes.

Para chegar a estas conclusións, o Tribunal analizou un total de 23 solicitudes rexistradas ata finais de 2006 e realizou unha enquisa que corroborou como, efectivamente, a resposta non foi rápida: “O prazo medio en recibir a axuda foi de 375 días”, insiste o informe, que aconsella establecer procedementos “destinados a facilitar canto antes aos Estados solicitantes directrices detalladas sobre os requisitos fixados para as solicitudes”. En concreto, establece un período dunha semana como prazo desexable para que a rexión afectada informe á Comisión da súa intención de recorrer ao Fondo e esta comuníquelle, á súa vez, os requisitos.