Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Bancos comunais

Esta iniciativa de microfinanciación axuda a persoas con escasos recursos para que abran o seu propio negocio ou desenvolvan unha actividade produtiva
Por Azucena García 8 de Outubro de 2010
Img artesanas
Imagen: cticona

A banca comunal é fundamental para numerosas familias de América do Sur. Sobre todo nestes países, organizacións ou comunidades se alían coas persoas máis necesitadas para prestarlles unha pequena cantidade de diñeiro que lles axude a montar o seu propio negocio ou a pór en marcha unha actividade que xere ingresos.

Imagen: cticona

Os bancos comunais aprovéitanse das vantaxes da microfinanciación. As persoas dunha comunidade que viven en condicións de vulnerabilidade poden solicitar microcréditos para emprender unha actividade económica que lles axude a superar as dificultades. Para eles supón unha alternativa ás canles convencionais, que a miúdo se lles pechan.

As nosas Pegadas desenvolve o seu labor desde 2007 en Buenos Aires (Arxentina). Promove o desenvolvemento integral das persoas nas súas comunidades mediante programas de finanzas solidarias. Apoia “accións participativas, autogestivas e eticamente responsables” e aséntase en valores de solidariedade, liberdade, autonomía, respecto pola diversidade, confianza e equidade.

Moitos bancos organízanse por barrios e neles dáse prioridade ás mulleres emprendedoras

Entende os bancos comunais como organizacións de barrio que se autogestionan. O equipo mínimo é de sete persoas (socios) e dáse prioridade a mulleres que xa contan cun negocio en marcha. Cada socio recibe unha liña de crédito de crecemento progresivo, realiza un aforro periódico e impárteselle capacitación. “O destino do crédito pode ser para fortalecer o emprendimiento ou para mellorar a vivenda”, precisa a entidade.

Control interno e externo

Este tipo de entidades conta con varios mecanismos de control que aseguran un funcionamento correcto. En xeral, organizacións sen ánimo de lucro asesoran aos socios e seguen as súas operacións. É o caso de Economistas sen Fronteiras, que en 2008 tomou parte nun proxecto destas características en Perú. Ademais, As nosas Pegadas lembra que cada banco conta cunha organización interna, cuxo máximo órgano é a asemblea de socios.

Unha mesa directiva conformada por tres socios con cargos rotativos coordina esta asemblea e a organización correspondente é corresponsable do funcionamento da entidade, sobre todo, no momento de posta en marcha. De maneira progresiva, os bancos toman as rendas para funcionar en solitario porque a clave é a autogestión. Deste xeito, a medida que se devolven os préstamos, aforran para poder conceder novos créditos.

Tamén a Asociación Share España tomou parte no proxecto Bancos Comunais para o Desenvolvemento Rural de Mulleres en Guatemala, no departamento de Huehuetenango. A iniciativa prestou apoio a 168 mulleres emprendedoras, a través de 14 bancos comunais destinados a poboacións de extrema vulnerabilidade e marxinalidade, con taxas elevadas de analfabetismo (87,5% de mulleres rurais), desnutrición crónica (superior ao 80%) e pobreza extrema (superior ao 90%). Organizáronse e formado grupos de mulleres con iniciativas microempresariales, “para que estas inicien ou fortalezan unha actividade produtiva que lles permita obter rendibilidade ou beneficios económicos”. Con estes pagarán o seu capital financiado e os intereses, ademais de destinar unha parte ao aforro propio.

Consellos comunais

As comunidades dan lugar a diversas formacións que buscan o beneficio dos seus veciños. Unha fórmula clásica son os consellos comunais, frecuentes en diversos puntos de Sudamérica. En Venezuela, o Consello comunal do Arquipélago dos Roques céntrase no desenvolvemento de proxectos comunitarios e, nos seus estatutos, recoñece a posibilidade de executar un sistema microfinanciero e outorga á asemblea de cidadáns o status de “máxima instancia de participación”, conformada polos habitantes da comunidade.

Entre as súas accións para conseguir os seus fins, destaca o banco comunal como un órgano controlado por cinco habitantes da comunidade, electos na asemblea de cidadáns e cuxas funcións pasan por administrar os recursos, promover a construción de cooperativas, impulsar un orzamento participativo, sensible ao xénero, promover o fortalecemento das economías locais e outras formas alternativas e solidarias para o intercambio de bens e servizos. Enténdese que este banco pode estar rexido por un consello comunal ou unha mancomunidade de consellos comunais, mediante a figura xurídica de cooperativa. As bases son en todos os casos dous: participación e solidariedade.