Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Baremo único de discapacidade

Este baremo será común en todas as comunidades autónomas e determinará cando unha persoa con discapacidade ou dependencia necesita asistencia
Por Azucena García 9 de Outubro de 2012
Img silla ruedas listado
Imagen: Jos van Galen

O baremo único de discapacidade recentemente aprobado suporá uniformidade e máis privacidade. Con el preténdese que todas as comunidades autónomas conten cos mesmos criterios para determinar cando unha persoa con discapacidade ou dependencia require a asistencia doutra. De momento, xa se aprobou o Real Decreto que modifica o procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade. Neste artigo explícase en que consiste o baremo único de discapacidade e cales son as súas novidades.

Baremo único de discapacidade, que é

O baremo único de discapacidade supón uniformidade. Todas as comunidades autónomas contarán cun sistema estándar “para determinar cando é necesaria a asistencia dunha terceira persoa, tanto nas situacións de discapacidade como nas de dependencia”. Así se recolle no Real Decreto que aproba este sistema e que regula o modo en que se recoñecerá, declarará e cualificará do grao de discapacidade.

O baremo responde a unha reclamación das persoas con discapacidade, que pedían homoxeneidade no proceso para determinar o grao de discapacidade. Este é unha porcentaxe que depende de dous tipos de datos. Por unha banda, téñense en conta deficiencias permanentes e, por outro, circunstancias persoais e sociais que inflúen na situación de discapacidade ou dependencia. Ata agora, cada comunidade autónoma aplica os seus criterios para determinar cando é necesaria a asistencia dunha terceira persoa, pero co Real Decreto aprobado os criterios serán os mesmos en todo o país.

Novidades no recoñecemento do grao de discapacidade

Non será necesario sinalar o tipo de discapacidade física, psíquica ou sensorial no certificado do grao de discapacidade

A aprobación deste baremo decidiuse para modificar o Real Decreto 1971/1999 e adaptalo ao Real Decreto 174/2011, que aproba o baremo de valoración da situación de dependencia. Entre as novidades, destacan as seguintes:

  • Tipo de discapacidade física, psíquica ou sensorial no certificado do grao de discapacidade. Tras o cambio aprobado, non será necesario indicar o tipo de discapacidade, bastará con determinar o grao.

  • Protéxese a privacidade da persoa con discapacidade. Ao non figurar o tipo de discapacidade, a persoa afectada preserva datos privados e queda na súa man a decisión de informar dela ou non.

  • Dereito recoñecido só á persoa interesada ou titor. A información sobre o grao de discapacidade só entregarase a instancias da propia persoa interesada ou do seu titor ou representante legal.

A reclamación de privacidade xa figuraba na Convención sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade de Nacións Unidas. O Artigo 22 deste documento regula o respecto á privacidade e anima aos estados a protexer “a privacidade da información persoal e relativa á saúde e á rehabilitación das persoas con discapacidade”. Do mesmo xeito, recolle que ningunha persoa con discapacidade “será obxecto de inxerencias arbitrarias ou ilegais na súa vida privada, familia, fogar, correspondencia ou calquera outro tipo de comunicación”. Deste xeito, ao non constar o tipo de discapacidade, presérvase a súa intimidade e cúmprese o seu dereito de protección.

Igualdade real de oportunidades

Este cambio precede e prosegue a outras modificacións aprobadas nos últimos meses e que pretenden unha “igualdade real de oportunidades“. Neste aspecto, a futura Lei Xeral de Discapacidade é un dos instrumentos máis esperados.

As entidades de persoas con discapacidade confían en que esta normativa supoña un avance na igualdade de oportunidades e que se teña en conta ás persoas con discapacidade desde o principio. Perséguese que este sexa un tema transversal, que forme parte da axenda política e garanta o cumprimento dos dereitos das persoas con discapacidade.

A futura lei terá, ante todo, un carácter integrador. Segundo lembra o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, “harmonizará toda a regulación anterior na materia” (a Lei de Integración Social dos Minusválidos -Lismi-, a Lei de Igualdade de Oportunidades e Accesibilidade Universal e a Lei de Infraccións e Sancións) para desenvolver “unha verdadeira estratexia onde a discapacidade pase a estar presente en todos os ámbitos de decisión“.