Infografía

Cans guía

Lazarillo

Utilizados desde hai case un século como lazarillo para persoas invidentes