Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Carta de invitación para viaxar a España

Este documento facilita a entrada a quen viaxan como turistas desde países alleos á UE
Por Azucena García 18 de Outubro de 2007
Img mapamundi negro
Imagen: Francis Valadj

A lexislación española endureceuse nos últimos anos para frear a inmigración ilegal. Cada vez son máis os requisitos que teñen que cumprir os cidadáns e cidadás estranxeiros que queren viaxar ao noso país, mesmo aínda que desexen entrar como turistas. A lista de documentos que teñen que presentar crece case cada ano. Un dos que máis interese esperta é a carta de invitación.

As persoas estranxeiras que non proceden de países da Unión Europea, deben presentar un bo número de documentos se desexan viaxar a España. Entre este papelorio atópase a carta de invitación, un requisito que non é obrigatorio, pero que facilita a concesión do visado e a entrada no noso país.

Esta carta é unha invitación que formula un particular a favor dun cidadán ou cidadá estranxeiro que realiza unha viaxe de carácter turístico ou privado. En ningún caso serve para alongar a estancia como turista en España, nin axuda a obter un permiso de residencia ou laboral. Se durante a viaxe a persoa convidada recibe unha oferta de emprego, debe regresar ao seu país e tramitar alí un visado especial de residencia.

En ningún caso axuda a alongar a estancia como turista, nin a obter un permiso de residencia ou laboral

A persoa que obtén unha carta de invitación non queda libre de cumprir os requisitos que marca a normativa vixente, nin se garante a entrada en España. Este documento só serve para apoiar a solicitude do visado, cando este sexa necesario, e para certificar que se dispón de aloxamento durante a estancia. A súa presentación pódese solicitar nos controis ou postos fronteirizos de entrada ao país.

O que debe saber quen realiza a invitación é que, ao dar o seu consentimento para que outra persoa entre no país, comprométese a pagar todos os gastos de aloxamento e, por tanto, debe acreditar a súa solvencia económica. Pola súa banda, quen non coñecen a ninguén no país e non poden conseguir unha carta de invitación, teñen que presentar os documentos que demostren que veñen facer turismo: reserva de hotel ou dun paquete turístico, billetes de avión con data de entrada e data de saída…

Como se realiza a solicitude

A comezos de maio, aprobouse a Orde PRE/1283/2007, pola que se establecen os termos e requisitos para a expedición da carta de invitación. Ata entón, este documento era redactado por un notario, que non tomaba ningunha decisión respecto diso. A partir da Orde, é obrigatorio solicitar o modelo oficial de carta na comisaría de Policía, que se encarga tamén da tramitación e expedición.

Na solicitude teñen que constar os datos de quen convida, a vontade de acoller á persoa no seu domicilio principal ou nunha segunda vivenda, o período de estancia previsto, os datos da persoa á que convida e a relación ou vínculo que mantén con ela. Para Diego Jauregui, portavoz de SOS Racismo en Bizkaia, a cantidade de papeis que se necesitan é excesiva, posto que se esixen mesmo as escrituras ou o contrato de arrendamento do piso.

A persoa que convida debe presentar as escrituras do piso, as nóminas e un certificado do presidente da comunidade de propietarios

“Tamén hai que presentar un certificado municipal que indique cantas persoas residen na vivenda, un certificado do presidente da comunidade de propietarios que confirme ese número, as nóminas ou a declaración da renda e documentación que acredite o parentesco coa persoa que se convida, como o libro de familia ou fotografías e cartas dos amigos. As complicacións son moitas”, lamenta.

Pola súa banda, a persoa beneficiaria debe ter un pasaporte con vixencia para toda a estancia en España e xustificar o obxecto da viaxe, as condicións da estancia, a posesión dun seguro médico e a compra dun billete de ida e volta, “cunha data de retorno pechada que non exceda o período de estancia”.

Cando se cumpriron estes requisitos, noméase a un instrutor do procedemento, que pode entrevistar ao solicitante para comprobar a veracidade da información, e notifícase ao interesado a resolución adoptada. Se esta é favorable, emítese a carta previo pago das taxas correspondentes, e se a petición é denegada pódese recorrer.

Acreditar medios económicos

A Lei establece unhas contías mínimas de diñeiro que son necesarias para entrar en España. En concreto, a Orde PRE/1282/2007 obriga a viaxar ao noso país cos medios económicos suficientes para custear a estancia ou, polo menos, “estar en condicións de obter legalmente devanditos medios”.

A contía mínima para unha persoa que vén como turista é o 10% do salario mínimo interprofesional -57 euros-, multiplicado polo número de días que dura a estancia e polo número de persoas que viaxan. No entanto, como mínimo, ao entrar en España hai que portar o equivalente ao 90% do salario mínimo. “Isto supón uns 500 euros, aínda que veña só para un fin de semana. É unha cantidade desorbitada”, quéixase Jáuregui.

Como mínimo, ao entrar en España hai que portar o equivalente ao 90% do salario mínimo interprofesional

A cantidade de diñeiro que hai que traer calcúlase multiplicando polos días que pasan desde a data de entrada ata a data de saída que figura no billete da viaxe. Esta cantidade pode ser requirida na fronteira e pódese presentar en efectivo, cheque certificado, cheque de viaxe, carta de pago ou cartón de crédito. Ademais, hai que mostrar un caderno bancario posta ao día ou un extracto, aínda que non se admiten extractos bancarios de Internet.

Se ao chegar á fronteira non se dispón do diñeiro esixido, excepcionalmente, a normativa prevé que se reduza o tempo de estancia no país, aínda que haberá que achegar un novo billete coa nova data de saída. “Cada vez ponse máis filtros. Ninguén cuestiona a viabilidade económica dun estudante universitario que vén de Estados Unidos, aínda que veña a pasar un verán de mochilero, pero si a dun cidadán marroquí, colombiano ou senegalés”, denuncian desde SOS Racismo.