Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Código de Conduta

A principais ONG españolas lanzan un novo Código de Conduta con nove principios baseados na transparencia
Por EROSKI Consumer 13 de Xuño de 2006

Algunhas da ONG máis importantes do noso país como Survival, Oxfam, Amnistía, Greenpeace e Save The Children uníronse para elaborar un Código de Conduta co fin de que o resto de Organizacións Non Gobernamentais sómese a el, o que suporía “alcanzar novos criterios de transparencia e comportamento ético na recollida de fondos, nas súas informacións e nas súas campañas”. Advirten, no entanto, que este Código non substituirá os códigos existentes, nin as normas ou principios de cada unha das organizacións.

Este Código nace da conciencia por parte destas organizacións da gran presión que poden exercer tanto sobre a opinión pública como nas políticas gobernamentais Nace da conciencia por parte destas organizacións sobre a gran presión que poden exercer tanto sobre a opinión pública como nas políticas gobernamentais e, por tanto, é reflexo da importancia de que conten cunha “gran responsabilidade en termos de transparencia e compromiso ético” debido a ese gran poder co que contan na sociedade actual. Reflicte, por tanto, o seu compromiso coa excelencia, a transparencia e a responsabilidade social.

Reflicte o seu compromiso coa excelencia, a transparencia e a responsabilidade social
E para demostralo, a ONG centraranse en identificar e definir os principios e políticas compartidas; promover a transparencia e a responsabilidade tanto interna como externa; fomentar a comunicación cos distintos públicos e a eficiencia como organización.

Con sete páxinas de lonxitude, o Código de Conduta comeza coa presentación da ONG que o lanzaron, todas con delegacións ao longo de distintos países con diferentes culturas e un gran abanico de sistemas ‘políticos, sociais e económicos’. Ao longo destas páxinas pódese ler que entre os grupos de interese destas organizacións atópanse os cidadáns en xeral, os ecosistemas, os seus membros, empregados e voluntarios, así como as organizacións que contribúen con fondos, as organizacións socias e os medios de comunicación.

Nove Principios

A continuación exponse os principais criterios de Código:

  • “A ONG tentarán avanzar en leis nacionais e internacionais que promovan os Dereitos Humanos, a protección do ecosistema e o desenvolvemento sustentable”. Neste sentido, destacan a importancia da súa posición onde as leis sexan máis laxas nesta materia. Por tanto, o respecto aos Principios Universais é o primeiro criterio deste novo Código.
  • Faise igualmente referencia á “independencia política e financeira, ao apoio responsable, á posta en marcha de programas efectivos e á non discriminación no exercicio das súas actividades”.
  • Dentro da transparencia tanto na súa estrutura, misión, políticas e actividades, refírese concretamente ao “reporting, a auditoría dos seus Informes anuais e a precisión da información achegada”.
  • Bo Goberno. Neste punto, o Código de Conduta sinala que “cada organización terá polo menos un corpo de goberno que supervise e avalíe ao xefe executivo ademais de todos os programas”. Así mesmo, definirá a estratexia e asegurará que os recursos se usan de maneira eficiente e reunirase de maneira regular cos membros e os directivos da ONG.
  • Recollida ética de fondos. Neste marco, a ONG comprométense a “respectar os dereitos dos doantes a ser informados as causas ás que se destinan as súas doazóns así como o seu anonimato, excepto no caso de que a doazón sexa tan grande que poida ser relevante para a súa independencia”.
  • Por último, o Código reflicte a necesidade de contar cunha xestión profesional da organización co obxectivo de promover a excelencia en todas as actividades. Dentro deste último Principio figura o control financeiro, os sistemas de avaliación, a crítica pública, os recursos humanos, a corrupción e o respecto á integridade sexual e a non discriminación.