Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Certificado de doazóns de ONG, a solidariedade desgrava

As persoas ou empresas que doen a unha entidade sen ánimo de lucro teñen dereito a deducións no IRPF e no Imposto de Sociedades
Por Azucena García 6 de Marzo de 2012
Img contrato
Imagen: Dave Di Biase

As doazóns á ONG desgravan. Quen prestan unha colaboración económica a estas organizacións teñen dereito a deducións no Imposto da Renda das Persoas Físicas (IRPF), así como no Imposto de Sociedades, xa que estes beneficios contémplanse tanto para as persoas físicas como xurídicas. Nos primeiros meses do ano, todos os doantes reciben o denominado certificado de doazóns, un documento que deben presentar na Declaración da Renda e que dá dereito a desgravar un 25% (un 35% no caso das empresas) dos donativos e/ou achegas periódicas.

É tempo de preparar a Declaración da Renda e, entre os papeis que se deben presentar, algunhas persoas achegarán o denominado certificado de doazóns. Este documento acredita que a persoa ou empresa en cuestión realizou unha achega puntual ou periódica a unha ONG e, por tanto, ten dereito a desgravarse un 25% no Imposto da Renda das Persoas Físicas (IRPF) ou un 35% no Imposto de Sociedades.

Para xustificar a doazón a unha ONG, é imprescindible presentar este certificado

Este certificado é indispensable para xustificar a doazón, polo que é imprescindible solicitalo á organización coa que se colaborou. Aínda que a Axencia Tributaria dispoña dos datos que a ONG lle facilita, o doante debe presentar este documento para que forneza efectos fiscais, lembra Axuda en Acción.

Cando se recibe o certificado de doazóns

Cando se pecha o exercicio económico, as organizacións remiten á Administración tributaria a documentación relativa a todas as doazóns monetarias recibidas durante o ano. Á vez, entre marzo e abril, envían aos doantes o certificado de doazóns, aínda que non está de máis que sexa o propio doante quen, en caso de non recibilo, solicíteo.

Para iso, ha de confirmar todos os seus datos e asegurarse de que a información da que dispón a ONG é correcta e está actualizada. En especial, lembra a ONG Plan, antes do 31 de decembro do ano anterior deben actualizarse todos os datos persoais e da empresa, se fose o caso: nome, apelidos, nome da empresa, dirección, NIF, CIF ou NIE e importe e data da doazón. Quen renuncien á desgravación das doazóns, poden solicitar a renuncia por escrito, tamén antes de final de ano.

Dedución fiscal para un único doante

Respecto dos beneficiarios, Axuda en Acción lembra que, “aínda que a colaboración estea a nome de dúas persoas, só poderase beneficiar deste dereito de desgravación quen figure como primeiro titular“. Isto débese a que só é posible engadir un NIF por doazón.

Xustificación dos donativos

O certificado de doazóns debe conter, polo menos, os datos do doante e a cantidade achegada

A xustificación das doazóns recóllese na Lei 49/2002, de 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado. No artigo 24, sobre “Xustificación dos donativos, doazóns e achegas deducibles”, sinálase a esixencia de xustificar os donativos, doazóns e achegas deducibles “mediante certificación expedida pola entidade beneficiaria, cos requisitos que se establezan”.

Para que sexa válido, o certificado de doazóns debe conter, polo menos, os seguintes datos:

  • O número de identificación fiscal e os datos de identificación persoal do doante e da entidade que recibe a doazón.
  • Mención expresa de que a entidade donataria está incluída entre as reguladas no artigo 16 desta Lei, sobre Entidades beneficiarias do mecenado.
  • Data e importe do donativo, se se doou diñeiro.
  • Documento público ou outro que acredite a entrega do ben doado, cando non sexan donativos en diñeiro.
  • Destino que a entidade dará ao obxecto doado.
  • Mención expresa do carácter irrevogable da doazón.