Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Clases gratuítas de español para inmigrantes

O coñecemento do idioma facilita a comunicación na vida diaria e a incorporación ao mundo laboral
Por Azucena García 12 de Xuño de 2009
Img clases espanol
Imagen: Dylan Oliphant

Coñecer o idioma dun país é un factor de integración . Mellora a comunicación coa contorna e favorece o acceso a determinados ámbitos, como o laboral. Mesmo, en ocasións, convértese nun requisito indispensable que pode excluír de certos círculos a quen non o dominan. Para evitalo, algunha ONG puxeron en marcha cursos de español gratuítos para adultos inmigrantes.

Imagen: Dylan Oliphant

O grao de coñecemento dunha lingua pode ser causa de fracaso escolar. Investigadores da Universidade de Málaga estudan desde hai case un ano a influencia do grao de coñecemento da linguaxe oral na aprendizaxe da lectura e a escritura en español. A análise céntrase nos nenos bilingües hispano-árabes, pero que ocorre cos adultos?

Os pequenos teñen a posibilidade de acudir ao colexio e aprender o idioma de maneira progresiva, mentres os maiores, con menos oportunidades, adoitan ser autodidactas. A miúdo cazan palabras ao voo e memorízanas ata ser capaces de crear frases con sentido.

Unha da ONG pioneiras en ofrecer cursos gratuítos de español para inmigrantes é Equus Zebra. Situada na Coruña, a súa intención é conseguir que todas as persoas inmigrantes que residen alí “conten cos dereitos e obrigacións de calquera outro cidadán”. Para iso, imparten cursos durante todo o ano, de maneira ininterrompida e gratuíta.

A entidade proponse atender as demandas que xorden durante o período de acollida. “Ocupamos os baleiros aos que non chega a Administración”, explica o coordinador do departamento de Formación, Jesús García. “Ás veces, son persoas que carecen de papeis, de identidade. Pero son persoas con moita necesidade e ganas de aprender”, engade. Tampouco a Asociación Colectivo A Rúa esixe requisitos legais para acudir ás súas clases. “Son abertas a todo o mundo”, sinala Bernabé Ramírez, educador social desta organización.

Motivacións

As razóns polas que os inmigrantes teñen desexos de aprender o idioma son sinxelas: “Queren poder integrarse máis rapidamente en España”, subliña Bernabé Ramírez. “Acoden pola necesidade de ter un vehículo que lles sirva para comunicarse e atopar un medio para subsistir, un traballo”, agrega Jesús García.

A lingua acelera o proceso de integración e axuda a atopar un emprego

De feito, para facilitar a asistencia, as clases impártense en horario de mañá e de tarde, aínda que nin sequera así se logra ás veces encher os pupitres. Os horarios dalgúns traballos son incompatibles cos cursos e, para os estudantes, pesan máis os motivos económicos.

Desde a Asociación Colectivo A Rúa, os cursos de español ven tamén como “unha ferramenta moi importante para facilitar a integración”, sinala Ramírez. As clases empezaron fai catro anos, coincidindo coa posta en marcha do programa de acollida humanitaria de inmigrantes vulnerables.

Tempo de aprendizaxe

A rapidez coa que se asimila o idioma depende da capacidade de aprendizaxe de cada persoa, aínda que, en xeral, “os africanos falan a súa lingua materna e unha segunda lingua europea, polo que en poucos meses son capaces de desenvolverse de maneira autónoma no seu día a día”, indica Bernabé Ramírez.

O nivel cultural dos alumnos é diverso. Algúns teñen un título universitario, son licenciados en Dereito, Farmacia ou Técnicos superiores, mentres que outros apenas estudaron. Cada caso determina o tempo que tardan en comezar a comunicarse en español. “Algúns o fan a partir do terceiro mes e outros a partir do primeiro ano“, precisa Jesús García.

Pola súa banda, Bernabé Ramírez recalca que, en xeral, teñen unha gran capacidade para asimilar a nova información “xa que o seu futuro profesional depende diso”. As leccións que máis lles interesan son aquelas relacionadas con cuestións do día a día, “das noticias que ven en televisión ou len na prensa”, apostila.

No entanto, para atender todos os casos, en Equus Zebra os cursos divídense en niveis:

  • Alfabetización. Nivel básico, aprendizaxe de lectoescritura e conversación básica.
  • Iniciación. Asegurar a escritura e lectura, e ampliar vocabulario.
  • Avanzado. Perfeccionamento de lectura, escritura e conversación.
Profesores voluntarios

Son unha parte fundamental de todo o proceso. Deles pode dicirse que son a peza crave. Os profesores ensinan, motivan e, en definitiva, dan aos alumnos a confianza que necesitan para saber que son capaces de comunicarse noutra lingua diferente á materna.

Valórase a súa sensibilización cara aos problemas das persoas inmigrantes e a súa capacidade de compromiso

Todos son voluntarios, con experiencia e, sobre todo, ganas de axudar. Valórase a súa sensibilización cara aos problemas das persoas inmigrantes e a súa capacidade de compromiso, que apenas esixe unhas horas á semana para o ensino. A formación, na súa maioría, é heteroxénea, “o que achega unha maior riqueza á metodoloxía e aos contidos impartidos”, matiza García.

Hai persoas xubiladas e en activo, profesores que exerceron a súa profesión no ensino público ou privado, e outros titulados superiores cunha formación sólida. Cada un deles trata de transmitir a súa experiencia e, por iso, non sempre hai un método concreto de ensino. “Impartimos clases de gramática, cultura xeral, anatomía, física, xeografía… Realmente, ensinamos de todo”, precisa García.

Pero tamén eles aprenden. Os alumnos proceden de Senegal, Camerún, Nixeria, República do Congo, Marrocos, Alxeria, Bielorrusia, Ucraína, China, Romanía, Brasil… Algunhas aulas son unha gran mestura de culturas, unha torre de Babel demasiado alta na que se busca un punto de encontro que axude a baixar para acabar coa incomunicación.