Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como invisten a ONG o meu diñeiro?

As entidades non lucrativas desagregan nas súas memorias os ingresos e gastos procedentes das cotas de socios e subvencións
Por Azucena García 23 de Agosto de 2013
Img ongdinero
Imagen: Arnett Gill

Cada euro investido ten unha explicación. Con carácter anual, a ONG publican a súa memoria de actividade e xustifican nelas a procedencia dos seus ingresos e o destino dos seus gastos. O groso da recadación invístese en programas e proxectos, mentres que unha media do 15% emprégase en gastos de xestión. Pero coñecer a desagregación das partidas está ao alcance de calquera persoa, sexa socia dunha entidade ou non. A publicación da memoria anual é un exercicio de transparencia ao que se suman a maioría das organizacións. Este ano, ademais, puxéronse en marcha outras iniciativas, como publicar unha edición dixital ou presentar nun vídeo os principais datos. A ONG non esconden o seu traballo. Ao contrario, explícano ao detalle e renden contas ante a sociedade.

Ler a memoria anual dunha ONG require tempo debido á exhaustividad coa que se detalla o capítulo de ingresos, gastos e proxectos desenvolvidos. Con todo, é un exercicio básico de transparencia . Cada socio pode solicitar esta información á organización coa que colabora, pero o feito de que as memorias sexan públicas e estean dispoñibles na páxina web da ONG facilita o acceso a todas as persoas.

Entre outras cuestións, a memoria de actividades reflicte a estrutura das entidades, o seu traballo, os ámbitos de actuación e os recursos destinados a cada un. Por iso, para quen colaboran ou prevén colaborar cunha entidade, ler a memoria permítelles sentirse parte dos proxectos que levan a cabo, implicarse no funcionamento da organización, e mesmo, obter ideas que trasladar á entidade. Como resalta a organización Colabora Birmania, na súa memoria, explican con detalle os seus logros, “que tamén son os dos nosos colaboradores”. “Nin a crise económica, nin a redución de ingresos minguaron o noso ánimo”, apuntan.

A memoria de actividades da ONG recollen a súa estrutura, traballo, contas anuais, o contexto onde actúan e testemuños de persoas beneficiarias e voluntarias

A sensibilización é unha tarefa importante das memorias. O Informe Anual 2012 da Fundación Secretariado Xitano (FSG) non só rende contas, senón que tamén analiza a situación da comunidade xitana española e europea. Explicar que sucede e achegar a súa visión resulta de gran interese para que os cidadáns coñezan as realidades coas que poden colaborar.

Para quen teñan menos tempo, pero non queiran perderse ningún dos datos básicos, ademais da versión orixinal completa, algunha ONG publican resumos ou información cinguida aos proxectos e o balance económico, como a memoria resumida de Farmamundi. Nunha media de dez páxinas, preséntanse os datos máis destacados do último ano e os acontecementos máis importantes relacionados coa ONG e o seu traballo.

Pero as memorias son moito máis. Mesmo é posible emocionarse con elas ao ler os testemuños das persoas beneficiarias ou das voluntarias que moitas veces sacan adiante os proxectos. É o caso da memoria de Amics da Gent Gran. Nela, Elena, unha voluntaria, escribe unha carta de despedida a Paixón, a muller a quen acompañou durante dous anos e medio. “Na porta, vireime unha vez máis e dixémonos adeus coa man. Mentres esperaba o ascensor, que ti xa non me vías, ouvinche responder as túas compañeiras: ‘É unha amiga'”, lembra Elena con agarimo.

Novas iniciativas de transparencia

Img graciasati
Imaxe: Mans Unidas

A transparencia e a rendición de contas preocupan á ONG. As propias entidades son impulsoras de novas iniciativas que amplían ou detallan a información achegada nas memorias de actividades. Así xurdiu “Grazas a ti”, unha proposta de Mans Unidas. Durante cinco semanas, a entidade “desagregou con detalle e exemplos concretos o labor que realiza en todo o mundo a través do seu cinco áreas de traballo”. Esta idea serviu para dar as grazas aos socios, lembrarlles a importancia do seu apoio e solicitar novas colaboracións mediante o envío dun SMS solidario “para lograr axudar a máis persoas”.

Outras entidades optan por edicións dixitais, que diversifican os contidos das súas memorias en papel. É o caso da versión dixital da memoria de UNICEF Comité Español. Esta recolle os resultados do traballo coa infancia máis vulnerable, exemplos concretos, un mapa de proxectos, vídeos sobre distintas accións, un “videomensaje” da presidenta, detalles das accións impulsadas en España e noutros países e, por suposto, a xestión dos fondos.

Médicos Sen Fronteiras opta polo vídeo tamén para resumir en catro minutos o seu traballo durante 2012. Os principais datos económicos, de persoas beneficiarias, socios e colaboradores, así como as crises atendidas, os problemas que dificultaron o seu labor e unha serie de fotografías tomadas no día a día dos traballadores da organización ilustran este vídeo que repasa o traballo de MSF mes a mes. Xunto co vídeo, móstrase un resumo do ano, un mapa de proxectos e toda a información relativa ás finanzas e, ademais, profúndase nalgunhas campañas e actuacións da entidade durante o pasado ano. Un abundante material que conforma un microsite dedicado á memoria de 2012.

Outra ONG optan por publicar estes informes en varios idiomas. África Digna edita a memoria en castelán, catalán e inglés. “A conxuntura económica obríganos a ser máis eficientes e a ser máis transparentes que nunca”, confesa o seu director, Lluís Miret. Intermón Oxfam publica a súa memoria, ademais, en francés e inclúe unha listaxe de programas nos países do sur e en España.