Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Comportamentos discriminatorios

Tratar de maneira menos favorable a discapacitados, maiores ou inmigrantes é motivo de discriminación
Por Azucena García 20 de Xullo de 2009

É posible que nalgunha ocasión un xesto, un aceno ou unha mirada cara a outra persoa fíxonos expornos se o noso comportamento foi discriminatorio. Ás veces, é difícil saber onde está o límite. Costa discernir se a nosa actitude é unha resposta natural ou está motivada pola orixe, nacionalidade, situación, idade ou orientación sexual da outra persoa. A Unión Europea quere axudar a entendelo mediante numerosos actos e actividades, pero necesita a implicación de todos para que o resultado sexa satisfactorio.

Img dialogo articuloImagen: Jaap Steinvoorte

A orixe racial ou étnica, a relixión, as crenzas, a discapacidade, a idade e a orientación sexual son motivos de discriminación. Desde o ano 2003, a Comisión Europea contra a discriminación trata de evitalo, pero é difícil actuar en todas as frontes e chegar a todas as persoas. Os esforzos canalízanse a través de centos de actividades, concursos, actos deportivos, seminarios ou conferencias. Son os recursos de apoio da campaña “Pola diversidade. Contra a discriminación”.

O principal propósito é sensibilizar á poboación acerca das causas polas que se dan estas situacións. As mensaxes son tan numerosos e algunhas discriminacións tan sutís, que en ocasións se crea confusión. Cando se considera que un acto é reprochable? Existen dous casos:

  • Discriminación directa. Cando se trata a unha persoa de maneira menos favorable que a outra nunha situación análoga e por motivos de relixión, discapacidade, idade, orientación sexual ou orixe racial ou étnica. Por exemplo, se nunha oferta de emprego indicásese “Absténganse persoas con discapacidade”.
  • Discriminación indirecta. Cando unha disposición, criterio ou práctica ocasiona unha desvantaxe. É o que ocorrería se a todas as persoas que presentasen unha solicitude esixíseselles realizar unha proba nun idioma que non é a súa lingua materna e que, unha vez superada a proba, non terán que volver empregar.

Stop á discriminación

O Eurobarómetro sobre discriminación na Unión Europea, con datos de xullo de 2008, revelou que o 53% dos cidadáns descoñecía a existencia de leis que protexen contra a discriminación laboral. Por este motivo, a UE propúxose informar a toda a sociedade con folletos explicativos, traducidos a 23 idiomas, nos que detalla a lexislación e os lugares aos que dirixirse para obter información e asesoramento.

O 62% dos mozos opina que a discriminación está motivada pola orixe étnica ou racial

Ademais, desde entón dedica un apartado especial aos mozos. Lles desafía a analizar o seu comportamento cara aos outros e a reflexionar sobre as súas actitudes. Por que? Porque as mesmas estatísticas concluíron que o 51% dos mozos cre que a discriminación está motivada pola orientación sexual, o 62% opina que se apoia na orixe étnica ou racial, un 45% asegura que lle ocorre o mesmo ás persoas con discapacidade, e un 42% subliña que a discriminación por motivos de idade dáse con frecuencia, o mesmo que no caso de quen teñen unha relixión ou crenza diferente.

“Todos temos dereito a recibir un trato igualitario”. Este é a principal mensaxe que se quere facer chegar. A xeneralización deste dereito rompería as cadeas que unen á discriminación coa raza, relixión, idade, orientación sexual ou discapacidade. Segundo datos da UE, a maioría dos cidadáns recoñece cando un feito é discriminatorio, pero non sabe que facer se son eles as vítimas desa discriminación. Moi poucos coñecen os seus dereitos e como exercelos.

PROGRESS

O programa comunitario PROGRESS para o emprego e a solidariedade social vixía que non se dean, nin repitan, situacións de discriminación e garante que a lexislación europea nesta materia aplíquese de maneira correcta. Os seus alicerces son a sensibilización da opinión pública, os estudos de investigación e as redes europeas de ONG que traballan na loita contra a discriminación.

Este programa vixía que non se dean situacións de discriminación e garante a aplicación da lexislación europea

O respaldo económico do Fondo Social Europeo permitiu que PROGRESS puxésese en marcha en 2007, cunha duración prevista ata 2013. Antes houbo outro catro programas cuxos obxectivos foron a loita contra a discriminación, a igualdade entre homes e mulleres, a mellora do emprego e a loita contra a exclusión social.

Desde fai un par de anos, todos estes fins agrúpanse na iniciativa PROGRESS. É unha estratexia para aumentar o impacto. Se se consegue que todos os países implicados -os 27 membros da UE- creen mellores traballos, garantan a igualdade de oportunidades e implementen as leis europeas contra a discriminación, o esforzo merecería a pena. Se non, haberá que tentalo de novo.