Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Crise: como atenden a ONG aos cidadáns afectados

Algunhas organizacións envorcáronse cos cidadáns que empeoraron a súa situación debido á crise, ademais de manter a axuda a quen xa a prestaban
Por Azucena García 24 de Setembro de 2013
Img ongayuda
Imagen: metamorFoseAmBULAnte

“Necesito axuda”. Nos últimos anos, estas dúas palabras repítense con frecuencia na ONG. Centos de cidadáns acoden a estas organizacións en busca de comida, emprego, aloxamento ou material escolar. A crise cambiou tanto o perfil dos demandantes, como as súas vidas, e a ONG envorcáronse. Atenden aos cidadáns cuxa situación empeorou a consecuencia do cataclismo económico, mentres manteñen a axuda a quen xa a prestaban. Neste artigo repásase o esforzo das organizacións non lucrativas por conseguir unha vivenda, un emprego, comida e material escolar para as familias e persoas máis necesitadas.

Fai falta lembralo. No noso país, cada día máis persoas piden axuda. A crise afecta a familias completas con todos os seus membros en paro, nenos que viven en fogares pobres e están malnutridos, persoas maiores con responsabilidade ou cargas familiares, parados de longa duración, persoas sen fogar ou mozos en paro. Estes son os grupos “en situación de extrema vulnerabilidade” detectados por Cruz Vermella. A entidade realizou en maio un chamamento excepcional de axuda, ata entón reservado para catástrofes ou emerxencias humanitarias como o terremoto de Haití ou o tsunami do sur de Asia. No noso país non ocorreu un fenómeno parecido, pero sen dúbida, vívese un desastre humano.

Cada vez máis persoas necesitan axuda para alimentarse, pagar as facturas ou atopar un emprego

Cruz Vermella atendeu en 2012 as necesidades básicas de máis de 1.400.000 persoas. En 2013, a tendencia ha ido en aumento. Entréganse alimentos e lotes de hixiene e vestiario, préstase apoio económico puntual para pagar as facturas da luz, da auga ou os alugueres das vivendas, axúdase para mellorar as posibilidades de acceso ao emprego e colabórase para que miles de nenos e adolescentes (55.600 o ano pasado) reciban merendas, material escolar e axuda de reforzo no estudo. Esta, e máis, é a axuda que prestan a ONG aos cidadáns.

Vivenda: atención a familias e persoas con necesidade de aloxamento

O Programa Social Vivenda Integradora para Familias de Cáritas Madrid apoia “a familias e persoas en situación de dificultade e necesidade de vivenda”. En abril entregou o primeiro inmoble. Esta iniciativa diríxese a familias ou persoas afectadas por procesos de execución hipotecaria inminente, cunha redución do nivel de renda que lles obrigue a destinar polo menos o 35% ao pago da casa e familias que residan de maneira transitoria en aloxamentos de integración social ou para colectivos especialmente vulnerables.

Un estudo de FOESSA sobre a vivenda analiza o modelo residencial e lamenta que se substitúa a idea de casa “como un ben para a satisfacción dunha necesidade” por, como sucede en España, “un obxecto de investimento para o beneficio”. Desde FOESSA e Cáritas lémbrase que a vivenda é “un espazo vital, imprescindible para a socialización, para ser parte dunha sociedade”, polo que carecer dela é “un factor de inclusión social de primeira orde”.

Emprego: formación, prácticas en empresas e acompañamento a persoas desempregadas

O Programa de Emprego de Cáritas Diocesana esténdese por todo o país. En Canarias impartíronse talleres para a mellora da empregabilidade destinados a persoas en risco de exclusión social. Os seleccionados beneficiáronse de cursos formativos e prácticas en empresas que facilitan futuras contratacións. En Alacante organizouse un curso de coaching, impartido por coachs voluntarios, para mellorar a actitude, habilidades e accións para a procura de emprego. A acción repetiuse en Huesca, onde persoas sen traballo formáronse en montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios.

As organizacións subliñan o cambio de perfil dos demandantes, xa que cada vez máis españois solicitan axuda

Desde 2008, Cruz Vermella tamén se envorcou coas persoas en paro. Atendeu a 195.000 a través do seu Plan de Emprego e axudou a case 44.000 a atopar un traballo. Na súa maioría son mulleres (55%), persoas con educación primaria ou secundaria inferior (52%) e menores de 30 anos (25%). Estes trazos coinciden cunha tendencia detectada nos últimos anos por varios ONG: o cambio no perfil das persoas demandantes. “Mentres que en 2008 a gran maioría eran persoas inmigrantes (74%), en 2012 é a poboación autóctona a que incrementa“, subliña Cruz Vermella. Case o 43% das persoas atendidas en 2012 eran de nacionalidade española, fronte ao 25,63% de 2008.

Na Rioxa, Cáritas pon o acento nos temporeros, xa que a escaseza de ofertas de emprego na campaña agrícola “non freou a súa chegada”, advirte, o que supuxo que “as atencións que prestan institucións públicas e organizacións gobernamentais véxanse, en moitos casos, desbordadas”. Nesta comunidade, Cáritas ofrece aos temporeros servizos de acollida, información e atención básica. En Alfaro, entrega un lote de roupa interior limpa, unha manta, servizo de consigna, cambio de pezas dúas veces por semana, dous bocadillos diarios, “para comer e cear”, e un vale de ducha para o polideportivo municipal. En Calahorra e Recuncho de Soto tamén se lles atende, pero a necesidade de aloxamento é tal, “que é usual ver a estes traballadores temporeros durmindo nas rúas e parques públicos”, indica Cáritas.

Esta organización puxo en marcha unha campaña informativa para evitar aos intermediadores ilegais que “utilizan o traballo doutras persoas para enriquecerse ou, polo menos, gañarse o xornal”. Transmite aos temporeros os seus dereitos e obrigacións e solicita a colaboración das autoridades e dos agricultores para que contraten eles mesmos aos temporeros. Por último, como noutros casos, recalca cambios no perfil dos temporeros, “homes españois e estranxeiros que antes da crise tiñan un perfil normalizado e nunca buscaran traballo na campaña temporera”.

A ONG Cesal tamén atende estas situacións. En o Centro Hispano-Dominicano de Madrid, no distrito de Tetuán, desenvolveu un programa formativo e unha bolsa de emprego para familias inmigrantes e españolas, así como mozas en risco grave de exclusión social. Durante o mes de xullo, a entidade asinou convenios con diferentes empresas, explica, “para a realización de cursos formativos de axudante de camareiro e o posterior desenvolvemento das prácticas nos seus restaurantes.

Tras a súa fusión, Acción contra a fame e a Fundación Luís Vives centráronse tamén en Vives Proxecto, unha iniciativa a favor do emprendimiento inclusivo, para axudar a persoas en risco de exclusión sociolaboral. “A crise que atravesa o noso país e, en especial, a crecente vulnerabilidade de cada vez máis familias españolas” impulsou que Acción contra a fame traballe por primeira vez en acción social en España, tal como explica o director desta área, Luís González.

Alimentación: repartición de produtos entre as familias vulnerables

A “Despensa Solidaria San Francisco Javier” é outro proxecto posto en marcha por Cáritas Huesca para alimentar a 200 familias vulnerables. Este servizo está atendido por persoas voluntarias que o fan posible. O seu obxectivo é “canalizar a solidariedade dos cidadáns, as empresas ou as institucións públicas e privadas”, que aseguran o mantemento dun centro de distribución de alimentos e produtos de primeira necesidade. Este nútrese de produtos doados polo Banco de Alimentos de Huesca, colectas, doazóns de particulares e empresas, alimentos de produción propia de Cáritas a través do proxecto “Horto Ecolóxico”, ademais da colaboración da Deputación Provincial de Huesca e outras institucións públicas, detalla a entidade.

Este proxecto responde á urxencia de atender ás familias afectadas pola crise, que dispararon “” as demandas de alimentación e produtos de primeira necesidade debido ao “evidente empeoramento e precarización” da súa situación. A pretensión é que as familias reciban os produtos cunha periodicidade quincenal, polo que se lles entrega unha identificación válida para un período de tres a seis meses renovables, e que tamén se poida atender a outras persoas de maneira puntual cun vale de acollida. En canto ao perfil, insisten, na súa maioría son familias españolas ou inmigrantes con fillos menores ao seu cargo, en situación de desemprego de longa duración e con dificultades económicas graves.

Os Bancos de Alimentos uníronse á petición de axuda para aumentar os seus reservas de produtos e puxéronse en marcha iniciativas como “Hoxe convido eu”, para favorecer “a recollida solidaria de alimentos por parte de particulares e empresas”.

Atención aos escolares: libros de texto, material e bolsas para o comedor

O inicio do curso escolar ha marcado outro punto de inflexión na petición de axuda, posto que moitas familias ven superadas polos gastos do novo curso e acoden ás organizacións en busca de axuda. Zamora e Granada convidaron aos cidadáns a doar libros de texto e material escolar “para distribuílos entre familias especialmente vulnerables”. A esta petición uniuse outra que anima a colaborar na compra destes materiais.

Cáritas Zamora rexistrou un incremento do 12% no número de familias que solicitan axuda para a adquisición de libros e material. Cáritas Granada lanzou esta iniciativa por segundo ano consecutivo e habilitou un punto de recollida durante as mañás na súa sede central (Doutor Azpitarte, 3), ademais da recepción de donativos en varias contas de distintas entidades bancarias. Respecto das familias atendidas, son matrimonios e familias monoparentais, na súa maioría de nacionalidade española.

A estas campañas únese a proposta de Educo , que iniciou un proxecto para conseguir bolsas comedor para os escolares. “Queremos que nenos e nenas teñan a oportunidade de recibir algo tan básico como unha comida completa ao día”, sinala. Para animar a colaborar, lembra que o 25% dos nenos que residen no noso país están malnutridos e que no últimos cinco anos, medio millón de pequenos convertéronse en novas vítimas da pobreza.