Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Día da Muller: 8 obxectivos pendentes

Aínda que son moitos os dereitos conquistados, segue habendo motivos polos que reivindicar a voz feminina este 8 de marzo
Por Esther Camuñas 8 de Marzo de 2018

No Día Internacional da Muller, millóns de persoas saen á rúa para celebrar as vitorias conseguidas por unha longa lista de mulleres activistas, sufragistas e sindicalistas. Pero o 8 de marzo tamén é unha data para seguir reivindicando algúns dos logros en materia de igualdade que aínda están pendentes de ser alcanzados. A igualdade entre mulleres e homes aínda non se produciu en ámbitos como o laboral, o doméstico ou o retributivo. Convén mirar o impacto da maternidade e dirixir os esforzos cara á conciliación e igualdade de dereitos como claves para continuar mellorando esta situación no futuro. Neste artigo móstranse oito logros que aínda están pendentes de ser adquiridos e así gozar dunha sociedade máis xusta e igualitaria en emprego, salarios, coidados, o fogar e as relacións.

Img contrrato mujeres

1. Desaparición da brecha salarial

En España a brecha salarial entre homes e mulleres é do 14,9%

Segundo a Declaración Universal de Dereitos Humanos (artigo 23.2) “toda persoa ten dereito, sen discriminación algunha, a igual salario por traballo igual”. No entanto, no mundo, as mulleres reciben de media un 77% do que cobran os homes. En España a brecha salarial entre homes e mulleres é do 14,9%, o que significa que elas gañan de media un 14,9% menos por hora que os homes. A media europea ascende a 16,7% e calcúlase que se tardará ao redor de 70 anos en alcanzar unha igualdade efectiva en canto aos soldos.

2. Romper mitos no terreo profesional

Aínda hai moitas crenzas arraigadas que fomentan a discriminación entre homes e mulleres. Entre outros, pénsase que as mulleres traballan a tempo parcial e que, por iso, deben percibir menos que os homes. Tamén se di que elas gañan menos porque elixen empregos con ingresos máis baixos. Outro dos mitos é que os homes están máis cualificados que as mulleres e, con todo, a nivel europeo, o 60% das persoas graduadas nas universidades son mulleres. As consecuencias desta discriminación pasan pola contratación precaria das mulleres, a disparidade nas prestacións por desemprego ou a desigualdade para acceder a postos de responsabilidade. E isto non fai máis que incrementar o seu risco de pobreza, que é dun 21,3%, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística, mentres que esta cifra en homes queda nun 20,1% en España.

3. Conciliar a vida persoal, familiar e laboral

A conciliación é aínda unha conquista, a pesar de que no marco do diálogo social trátase de racionalizar os horarios, establecer mecanismos de flexibilización da jornadal laboral e implementar fórmulas de teletrabajo. Con todo, a Confederación Española de Organizacións Empresariais (CEOE), no seu informe ‘Perspectiva empresarial sobre a conciliación da vida laboral e familiar’ publicado en outubro de 2017, sitúase contraria a que aumenten os permisos de conciliación (como o de paternidade), porque prexudican ás compañías. Un paso sería que cando se fale de conciliación déixese de pensar fundamentalmente en aplicar medidas para dar facilidades ás nais.

4. ‘Stop’ á violencia machista

Sete de cada dez mulleres no planeta sofren golpes, violacións, abusos ou mutilaciones ao longo das súas vidas
Segundo Nacións Unidas (ONU), sete de cada dez mulleres no planeta sofren golpes, violacións, abusos ou mutilaciones ao longo das súas vidas, polo que traballar na prevención resulta esencial. Tamén é unha obrigación de todos continuar denunciando a violencia sexual como delito oculto e invisible. E tamén o é seguir gritando “Nin unha menos, vivas querémonos”, para que se deixe de considerar á muller como un obxecto de propiedade dos homes da familia que ha de estar suxeita a eles, obedecer, manterse á sombra e cubrir as súas necesidades.

5. Dar espazo á maternidade

A taxa de natalidade en España está entre as máis baixas do mundo, e a maternidade é un dos factores que inciden de forma negativa sobre a participación da muller no mercado de traballo. Moitas mulleres viron condicionada a súa carreira profesional ao ser nais ou, polo feito de estar en idade fértil, sufriron discriminación no mercado laboral: no acceso, a promoción ou a permanencia na empresa. Por iso é clave seguir apostando polo complemento de maternidade aprobado en 2016, e que beneficia a quen ven subir a súa pensión ata un 15% en recoñecemento da súa achega como nais traballadoras.

6. Recoñecer a economía dos coidados

Ao ano dedícanse preto de 24.000 horas ao coidado de nenos, maiores ou persoas enfermas, uns traballos que son realizados nun 80,9% por mulleres. A chamada economía dos coidados ou economía feminina trata de facer visibles actividades básicas que o mundo laboral non ten en conta nin valora económica nin socialmente, a pesar de ocupar unha ampla porcentaxe da economía. Esta achega que as mulleres fan co seu traballo de coidados é indispensable para que o sistema económico poida funcionar. Con todo, o sistema segue naturalizando a división sexual e outorgando o emprego doméstico á muller que continúa levando a cabo esta actividade sen remuneración.

7. Acabar cos prexuízos cara ao feminismo

Non é posible definir o feminismo como o contrario ao machismo
O feminismo é un movemento social e político que busca eliminar a opresión que sofren as mulleres. Por iso non é posible definir o feminismo como o contrario ao machismo, aínda que hoxe en día segue habendo confusión niso. Tal e como o explica Anxos Briñón, socióloga e experta en xénero e igualdade, o feminismo é un movemento social que trata de conseguir a igualdade de oportunidades para mulleres e homes, mentres que o machismo é unha actitude ou comportamento no que se considera ás mulleres como seres inferiores e con menos dereitos que os homes.

8. Traspasar o teito de cristal

As mulleres seguen estando pouco representadas nos postos de dirección, a pesar de estar moi preparadas, acceder ao mercado laboral e chegar a mandos intermedios. Ás veces leste é o seu tope, pois se atopan cos límites da maternidade, a responsabilidade que se lle outorga do coidado da familia e a súa escasa visibilidade en comparación aos homes que se focalizan máis no desenvolvemento do traballo. Nestes casos, é unha opción incluír as cotas para eliminar o teito de cristal que sofren as mulleres polo feito de selo e impor medidas que logren a paridade.