Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Dez impactos positivos do comercio xusto

Unha decena de beneficios do comercio xusto que afectan o ámbito económico, social e ambiental
Por Azucena García 5 de Outubro de 2012
Img ugandacafeacpcufotointermonoxfam
Imagen: Intermón Oxfam

O último informe “O Comercio Xusto en España“, elaborado pola Coordinadora Estatal de Comercio Xusto (CECJ), revela que en 2011 mantívose a tendencia á alza na venda destes produtos. Os motivos? Comprar artigos de comercio xusto significa mellorar as condicións de vida e de traballo dos produtores; máis ingresos para estes; acceso a servizos sociais; técnicas sustentables de produción, recoñecemento social e gobernación; mellora da situación económica e social das mulleres; acceso das organizacións de produtores aos mercados internacionais; o denominado efecto arrastre do comercio xusto; aumento do emprego local; e unha alternativa á explotación laboral. Dez impactos positivos do comercio xusto, explicados a continuación.

O comercio xusto ten un impacto positivo nos produtores do Sur por varios motivos. Así o destaca Gonzalo Donaire, responsable de estudos da Coordinadora Estatal de Comercio Xusto, no capítulo do informe dedicado a “Os impactos do Comercio Xusto no Sur”. Explica que este modo de intercambio supón unha tupida rede internacional, onde se entrelazan varios actores, xa que non só están implicados os produtores e consumidores, senón tamén as administracións públicas, as empresas e as organizacións sociais. O comercio xusto interesa a todos e, por iso, convén que todos coñezan os seus impactos. Dez motivos para animar ao consumo destes produtos e contribuír á igualdade, a xustiza e o coidado do medio ambiente.

1. Mellorar as condicións de vida e de traballo

Os produtores de comercio xusto contan cun prezo mínimo garantido e unha curmá de desenvolvemento

O fin do comercio xusto é mellorar as condicións de vida e de traballo. Para iso, actúa sobre varios aspectos. Os produtores de comercio xusto contan cun prezo mínimo garantido e unha curmá de desenvolvemento. Esta última é unha cantidade que se paga á organización de produtores e que se inviste no desenvolvemento de proxectos para a comunidade que contribúen á mellora do grupo.

Outros dous aspectos esenciais son a durabilidad temporal das relacións comerciais e a prefinanciación dos pedidos. No primeiro caso, garántese aos produtores que terán ingresos nun período de tempo e non de maneira puntual. En canto á prefinanciación, evita que teñan que adiantar diñeiro xa que, ao contrario, contan cunha cantidade suficiente para comprar as materias primas que lles permitirán obter a produción que máis tarde venderán.

2. Máis ingresos para os produtores

Os produtores de comercio xusto obteñen uns ingresos “maiores e máis estables” grazas a este modo de intercambio. En palabras de Gonzalo Donaire, isto reduce a súa “vulnerabilidade fronte á fluctuación dos prezos básicos nos mercados internacionais suxeitos á especulación”, á vez que mellora as condicións de vida, proporciona maior seguridade e “capacidade para investir e planificar a medio e longo prazo”.

3. Acceso a servizos sociais

O aumento dos ingresos por parte dos produtores supón beneficios para a súa situación en xeral, pero ademais, o comercio xusto favorece o acceso a servizos sociais, como educación, infraestruturas escolares, adquisición de equipamentos e subministracións, sanidade, construción de centros de saúde ou mutuas. Así se recolle no informe anual, onde se constata como se impulsa o desenvolvemento local mediante o financiamento de proxectos comunitarios “tales como construción de fornos, letrinas, estradas, saneamento ou acceso a auga potable“.

4. Técnicas sustentables de produción

Xunto cos impactos económicos e sociais, o comercio xusto caracterízase por un impacto ambiental, neste caso, positivo. Os produtores aprenden técnicas de produción sustentable e os produtos distínguense por certificacións ecolóxicas. Pero tamén se mira pola xestión eficaz dos recursos naturais, sen malgastes. Pénsase no coidado da calidade e cantidade de auga, terras e biodiversidade.

5. Recoñecemento social e gobernación

Os produtores de comercio xusto agrúpanse en cooperativas. No seu caso, a unión fai a forza e supón un recoñecemento social fundamental. Gonzalo Donaire destaca como teñen a opción “de dialogar cos poderes públicos, de proporlles políticas e intervencións de apoio do sector”, xunto co desenvolvemento de convenios con ONG e outros actores. Os produtores adquiren lexitimidade e os poderes públicos recoñécenlles voz. Mesmo, debido a esta circunstancia, aumenta a súa autoestima.

6. Mellora da situación económica e social das mulleres

O comercio xusto non sempre ten un efecto positivo sobre a paridade, pero perséguese

Non sempre se consegue, pero perséguese. O informe revela que “dos 28 estudos censados que abordaron esta problemática, só 9 (o 32%) concluíron un efecto positivo do comercio xusto sobre a paridade“. A conquista da igualdade de xénero é aínda unha necesidade. A metade dos estudos (14) non identificaron ningún impacto e, mesmo, cinco revelaron efectos negativos.

7. Acceso das organizacións de produtores aos mercados internacionais

O comercio xusto reforza ás organizacións de produtores, de maneira que acceden ao mercado internacional, un aspecto que gaña relevancia no actual contexto de crise. As capacidades organizativas refórzanse e as estruturas de produtores fortalécense. Os seus membros reciben apoio e capacitación, dúas particularidades que lles permiten estar mellor preparados para enfrontarse a novos mercados e saír ao exterior.

8. Efecto arrastre do comercio xusto

Considérase que máis aló dos efectos do comercio xusto en cada persoa, leste ten un impacto positivo sobre as comunidades locais. Esta influencia coñécese como “efecto arrastre” e fai referencia ao “impacto en termos de desenvolvemento económico e social” que provoca “sobre as comunidades onde traballan unidades produtivas”.

9. Aumento do emprego local

Grazas ao comercio xusto aumentan as posibilidades de emprego local. A miúdo, toda a comunidade benefíciase, xa sexa de maneira directa ou indirecta, porque desenvolve unha mesma actividade ou ben outra relacionada. Esta particularidade é posible grazas á sustentabilidade no tempo dos acordos comerciais, entre outras cousas. O comercio xusto é unha garantía para a mellora da calidade de vida da comunidade en xeral.

10. Alternativa á explotación laboral

Img nepaltextil art
Imaxe: SETEM

O comercio xusto é unha alternativa á explotación laboral. Fronte aos horarios desmedidos e os abusos, supón unhas condicións de traballo dignas e o respecto cara aos produtores. Este aspecto gaña relevancia en sectores como o téxtil, recoñece o informe, onde se “concentran gran parte das peores formas de explotación laboral, traballo infantil e pobreza en todo o mundo”.

A roupa de comercio xusto fabrícase en condicións de traballo dignas. Posto que se avoga polo cumprimento dos dereitos humanos, cóidase que as condicións de traballo sexan dignas e que se garantan os dereitos laborais.