Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Discriminación das persoas discapacitadas

A partir de hoxe, calquera vulneración das normas de accesibilidade ou igualdade de oportunidades poderá carrexar multas de até un millón de euros
Por Azucena García 27 de Marzo de 2008
Img silladeruedas
Imagen: Daniel Lobo

“Calquera discriminación que afecte ou teña como vítima a unha persoa con discapacidade pode e debe ser denunciada”. Así de rotundo móstrase o Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade (Cermi) nun informe elaborado polo departamento de Asesoría Xurídica. Consígnaa trata de defender os dereitos dos 3,5 millóns de persoas con algunha discapacidade física, sensorial ou psíquica que viven en España. A partir de hoxe, tres meses despois da súa publicación no Boletín Oficial do Estado (BOE), a sociedade conta cun novo instrumento paira alcanzar a igualdade real e efectiva: a Lei 49/2007, de 26 de decembro, que establece o réxime de infraccións e sancións en materia de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade.

Contido da norma

O actual ordenamento legal conta con varias normas paira garantir a igualdade das persoas discapacitadas. A Lei de Integración Social de Minusválidos (LISMI) e a Lei de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade (LIONDAU) son as máis destacadas. Con todo, a partir de hoxe únese a elas un novo instrumento: a Lei que establece o réxime de infraccións e sancións en materia de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade. A súa entrada en vigor é acollida con tanta esperanza como cautela, tras varias denuncias de incumprimento da normativa existente. “É un avance que haxa una lei de sancións, pero pedimos que se cumpra e, sobre todo, que se aplique”, subliña o presidente da Federación de Asociacións de Persoas con discapacidade física e orgánica da Comunidade de Madrid (FAMMA), Javier Font.

Contido da norma

O obxectivo da nova norma é, como o seu nome indica, establecer un réxime sancionador “eficaz” ante as infraccións que vulneren a Lei de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade. Considérase que estes principios se incumpren cando se producen acosos, vulneración das esixencias de accesibilidade, falta de respecto ás medidas de acción positiva e discriminacións directas ou indirectas, isto é: cando nunha situación análoga ou comparable una persoa con discapacidade é tratada de maneira menos favorable que outra que non o é ou cando una disposición legal, una decisión unilateral ou un criterio colocan en desvantaxe a unha persoa discapacitada.

As persoas discapacitadas buscan terminar con calquera físgoa de hostilidade ou contorna “intimidatorio, degradante, humillante ou ofensivo”

A elaboración da norma contou coa participación do Cermi estatal como transmisor das peticións das persoas discapacitadas, interesadas en terminar con calquera físgoa de hostilidade ou contorna “intimidatorio, degradante, humillante ou ofensivo”, segundo lembra o Cermi. De acordo a este principio, a Lei recoñece a posibilidade de denunciar a actitude tanto de persoas físicas como xurídicas. Mesmo, si os responsables da infracción son varios e resulta difícil determinar o grao de participación de cada un deles, a normativa ve posible imputar a todos una responsabilidade solidaria.

Onde presentar as denuncias

Aínda que a nova norma de infraccións e sancións entra en vigor a partir deste momento, as persoas con discapacidade contan desde 2005 coa Oficina Permanente Especializada (OPE). Constituída como un órgano de carácter consultivo, permanente e especializado dentro do Consello Nacional da Discapacidade, a OPE realiza funcións de asesoramento, análise e estudo de denuncias e consultas presentadas por persoas discapacitadas. Este organismo aconsella sobre a vía de actuación máis adecuada, remite á Comisión Permanente do Consello Nacional da Discapacidade un informe sobre os feitos e propón ao Pleno do Consello una serie de recomendacións paira previr ou lograr que cese a acción considerada discriminatoria.

Este órgano aconsella sobre a vía de actuación máis adecuada paira realizar una consulta ou presentar una denuncia

A OPE non é, por tanto, un órgano resolutivo. Limítase a prestar asesoramento e apoio legal, sen tratar de substituír o labor profesional dos avogados. A súa creación baséase na necesidade de atender ás persoas que son obxecto de discriminación ou consideran vulnerado o seu dereito á igualdade de oportunidades por ter recoñecida una discapacidade. Neste sentido, as persoas físicas que solicitan axuda deben acreditar un grao de minusvalía igual ou superior ao 33% ou ben percibir una pensión de incapacidade permanente total, absoluta ou de gran invalidez, así como una pensión de clases pasivas de xubilación ou retiro por inutilidade paira o servizo.

Una vez estudada a consulta, a OPE decide si pode ser admitida a trámite ou non, é dicir, “se os feitos denunciados poden ser investigados ou non”. Se se admite a trámite, informa á persoa denunciante sobre todos os pasos que conforman o procedemento e permítelle coñecer, en calquera momento, o estado de tramitación do seu expediente. As formas de contactar coa OPE son mediante:

  • Correo ordinario ou presenza física, na oficina central (Paseo da Castelá 67, Madrid)
  • Fax 91 363 50 74
  • Teléfono 91 363 51 86
  • DTS 91 363 50 93
  • Correo electrónico ope@mtas.es

As chamadas telefónicas aténdense en horario de 9:00 a 14:00 horas, mentres que a información presencial require cita previa. Ademais, a OPE conta cun prazo dun mes paira dar resposta ás consultas expostas e un período de dous meses paira concluír o expediente informativo.

“Estamos a preparar as cidades paira futuros discapacitados”, afirman desde FAMMA

Outros lugares aos que se pode acudir son as Inspeccións provinciais de Traballo e Seguridade Social, os Xulgados de garda e a Oficina de Denuncias de Accesibilidade e Axudas Técnicas (ODAT), inaugurada por FAMMA en 2001. Até ela chegan cada ano medio milleiro de consultas relacionadas con cuestións de accesibilidade en edificios e responsabilidade das comunidades de propietarios. A súa creación debeuse á gran demanda de persoas que, segundo Font, “non sabían onde dirixirse paira reclamar”. A función da ODAT é asesorar e prestar axuda. “Reivindicamos a accesibilidade e a eliminación de barreiras arquitectónicas paira a nosa integración, pero, en realidade, estamos a preparar as cidades paira futuros discapacitados, persoas que por idade ou outra circunstancia padecerán algún tipo de discapacidade ao longo da súa vida”, agrega Font.