Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Discriminar a persoas con discapacidade sancionarase con multas de ata un millón de euros

O incumprimento deliberado das normas de accesibilidade carrexará esta sanción
Por mediatrader 22 de Novembro de 2007

A Comisión de Traballo e Asuntos Sociais do Congreso aprobou onte o proxecto de lei que regula as sancións por vulnerar os dereitos das persoas con discapacidade e remitiuno ao Senado. As multas oscilan entre os 301 euros e un millón.

Esta normativa viña reivindicándoa desde facía tempo o colectivo de persoas con discapacidade, sobre todo ante o reiterado incumprimento das normas sobre accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.

O texto establece un réxime de infraccións e sancións para todo aquel que vulnere a Lei de Igualdade de Oportunidades, Non Discriminación e Accesibilidade Universal das Persoas con Discapacidade, que entrou en vigor en 2003. As comunidades autónomas, posteriormente, poderán ampliar esta norma.

Entre as infraccións consideradas “graves” aparecen “os actos discriminatorios ou omisións que supoñan directa ou indirectamente un trato menos favorable a unha persoa con discapacidade” e o incumprimento das esixencias de accesibilidade a contornas, bens e servizos (a lei vixente prevé prazos de adecuación de tres a 12 anos). A sanción, nestes casos, non excederá dos 90.000 euros.

Como infraccións “moi graves” aparecen o acoso a persoans con discapacidade, as vexacións, as accións que lles xeren un grave prexuízo económico ou profesional, as situacións de risco para a súa integridade física ou o incumprimento deliberado das normas de accesibilidade.

Para aplicar estas sancións teranse en conta criterios como a intencionalidade ou neglixencia do infractor, o incumprimento de advertencias previas, o número de persoas afectadas e o beneficio económico que se xerou para o infractor.