Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Eficacia e debilidade da acción humanitaria

Ademais de aumentar os fondos destinados a este fin, as organizacións reclaman que mellore a calidade da axuda
Por Azucena García 23 de Febreiro de 2009
Img ayuda humanitaria
Imagen: Army.mil

Aumentouse a cantidade, pero pídese tamén calidade. A acción humanitaria tenta previr e aliviar o sufrimento das vítimas de desastres, polo que non todo é cuestión de diñeiro. A intervención abarca a axuda de emerxencia, a rehabilitación e a reconstrución da zona afectada, pero tamén é fundamental reducir a vulnerabilidade das persoas para que as consecuencias, en caso de repetirse o desastre, non sexan catastróficas.

A acción humanitaria é indispensable. Constitúe unha ferramenta básica para atender ás vítimas de furacáns, ciclóns, terremotos, crises crónicas, fames negras ou conflitos bélicos, destaca a Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID). Asiste ás poboacións máis vulnerables, un número de persoas cada vez maior que propiciou o incremento da axuda económica. Con todo, non é suficiente. Hai que mellorar á vez a calidade desa axuda.

Aumentan os conflitos, os desastres naturais e, en consecuencia, as vítimas. A cooperación para o desenvolvemento é un instrumento fundamental para emendar e evitar de novo unha catástrofe. “O principio fundamental da acción humanitaria é previr e aliviar o sufrimento”, recoñece a AECID, pero tamén debe satisfacer as necesidades básicas das vítimas, restablecer os seus dereitos e garantir a súa protección.

Avances no último ano

A comezos do pasado ano, a AECID creou a Oficina de Acción Humanitaria. As súas funcións son xestionar e executar a acción humanitaria oficial de acordo ao Plan Director e coordinar as capacidades da Administración do Estado coas das administracións autonómicas e locais. Para iso conta cun departamento de Emerxencia e posconflicto e outro de Prevención e avaliación.

En 2008 creouse a Oficina de Acción Humanitaria e aumentouse a contribución a varios fondos internacionais

Xunto á creación desta oficina, 2008 foi un ano crave porque se puxo en marcha un novo Centro Loxístico en Panamá para mellorar a atención de desastres naturais no continente e modificáronse os sistemas de financiamento con organismos internacionais de Nacións Unidas e a ONG españolas. “Con estas últimas, mantéñense reunións de coordinación dentro dos operativos de emerxencia para tratar de realizar respostas organizadas e máis eficaces”, indica a AECID.

Por último, o noso país, sinala a AECID, aumentou a súa contribución ao Fondo Central de Resposta a Emerxencias de Nacións Unidas -cunha achega de 15 millóns de euros en 2007 e 20 millóns de euros en 2008-, constituíuse como un dos grandes doantes do Comité Internacional da Cruz Vermella (CICR) e elaborou, por primeira vez, unha Estratexia de Acción Humanitaria da Cooperación Española, que establece as prioridades e obxectivos para mellorar a resposta ante unha catástrofe e subscribe os compromisos adquiridos en materia de acción humanitaria e, en especial, os Principios da Boa Doazón.

Carencias: que se pode mellorar

O informe “A acción humanitaria en 2007: Freada á vista?”, editado a finais de 2008 polo Instituto de Estudos sobre Conflitos e Acción Humanitaria (IECAH), en colaboración con Médicos Sen Fronteiras (MSF), analiza a evolución do sistema internacional e español de axuda humanitaria. No seu balance, conclúe como no período estudado empezaron a sentirse os efectos da crise económica e recalca un “preocupante retroceso” no financiamento da axuda humanitaria, “precisamente no momento en que esta debe ser máis necesaria para responder o agravamento ou continuación de crises relacionadas con conflitos, desastres naturais ou co aumento dos prezos dos alimentos”.

O estudo asegura que o sistema internacional destinou a mesma cantidade a Axuda Humanitaria en 2006 e 2007 -5.500 millóns de euros-, mentres que en España a axuda de emerxencia pasou do 8% ao 7% da Axuda Oficial ao Desenvolvemento (AOD) e os fondos destinados a Axuda Humanitaria retrocederon un 7,7%, “a pesar de que a AOD aumentou un 23%”. “En consecuencia -continúa o informe-, o peso da Axuda Humanitaria no seo da AOD reduciuse, pasando do 8,46% en 2006 ao 6,32% en 2007”.

Desde o IECAH, o seu codirector, Jesús A. Núñez, considera que “son moitas as materias” que aínda deben aprobarse: “Entre elas, o tratamento sostido e en detalle das causas subxacentes dos procesos de desestabilización, unha implicación máis directa dos actores gobernamentais e internacionais na construción da paz -que traslade esta responsabilidade ás organizacións non gobernamentais- ou o reforzo das intervencións de natureza civil fronte a enfoques unicamente militares que xa demostraron a súa ineficacia”.

Como se actúa ante unha catástrofe

Cando se produce unha catástrofe, a AECID dispón dun protocolo de actuación que se segue en todos os casos. Así, “desde o primeiro indicio de alerta”, solicita a máxima información, analiza o alcance da crise e establece a axuda humanitaria e de emerxencia que se precisa.

Desde o primeiro indicio de alerta, solicítase a máxima información e analízase o alcance da crise para establecer a axuda

Os criterios que se seguen para decidir a intervención baséanse na petición de axuda que se realice, a gravidade da crise, a capacidade local de resposta, as posibilidades reais de actuación e o valor engadido que preste a AECID na intervención. Unha vez que se tomou parte, é habitual que se colabore nas tarefas de rehabilitación e prevención, co apoio correspondente aos mecanismos locais, así como a incorporación a iniciativas internacionais.

Pódese actuar directamente co envío de material, equipos de persoal técnico ou fondos, ou tamén cabe a posibilidade de aprobar subvencións a organizacións españolas -a través de proxectos ou convenios- ou dos países destinatarios da axuda. Outras veces, simplemente, contribúese con achegas a organismos de Nacións Unidas, ao Fondo Central de Respostas a Emerxencias ou ao Movemento Internacional da Cruz Vermella e da Media Lúa Vermella.