Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Eloina Linares. Presidenta da Federación Nenos do Mundo

O principal problema ao que se enfrontan os nenos e nenas é a inestabilidade familiar
Por Miren Rodríguez 23 de Agosto de 2006
Img eloinad
Imagen: opclibra

Máis de vinte anos colaborando como voluntaria, primeiro en Cáritas e agora en Federación Nenos do Mundo, Eloina Linares traballa máis de dez horas ao día non só no seu despacho-resolvendo trámites burocráticos- senón no almacén da súa sede en Cabezón de la Sal (Cantabria) cargando e controlando o envío de axuda humanitaria e despois, no lugar de destino onde colabora repartindo os aveños doados. Como presidenta de Federación Nenos do Mundo, Eloina Linares dedicou a súa vida a loitar polos nenos e nenas enfermos e desfavorecidos de todo o mundo. Linares coñeceu nas súas múltiples viaxes aos países do Leste e a Latinoamérica a situación de millóns de nenos e nenas que viven en orfanatos e na rúa sen o referente familiar. “Os nenos necesitan saber que forman parte dunha familia. O Principal problema ao que se enfrontan os menores dos países máis pobres é a inestabilidade familiar”, lembra. Por iso entre os principais labores desta ONG está o programa de acollida temporal de nenos enfermos de radiacións nucleares. “Unha pinga no océano”, confesa.

En que liñas de actuación céntrase Federación Nenos do Mundo?

As actuacións da Federación viran ao redor de dúas liñas complementarias: por unha banda a acollida en España de nenos procedentes de países afectados por catástrofes ecolóxicas ou condicións extraordinarias, co fin de favorecer a súa rehabilitación psicolóxica, sanitaria e social. Na actualidade os nosos esforzos nesta liña foron dirixidos cara a nenos procedentes de zonas afectadas por radiacións en Rusia e Ucraína.

Que requisitos debe cumprir unha familia ou unha persoa que queira acoller temporalmente a nenos?

O principal requisito que deben cumprir as autonomías españolas é a aprobación da familia por parte dos servizos sociais. Os asistentes sociais redactan un informe onde se expresa claramente que unha familia cumpre ou non as condicións necesarias para que un neno ou nena pase unha tempada no seo desta familia española.

Cantas familias solicitaron a acollida temporal destes nenos no noso país?

Depende moito de zonas, pero agora mesmo temos ao redor de 800 menores, é unha cifra que parece alta pero que non o é porque se poderían axudar a moitos máis nenos enfermos polas radiacións.

Cales son as secuelas dos nenos que proceden de países afectados por catástrofes ecolóxicas ou condicións extraordinarias?

Desde o ano 1994 traemos principalmente a nenos procedentes de Rusia. Nenos que padecen sobre todo cancro de tiroides e problemas renais, aínda que tamén chegan nenos con moitos síntomas ou con enfermidades xa desenvolvidas. Por exemplo, a Palma de Mallorca veñen menores inválidos, e hai outros con secuelas menos graves como doenzas do corazón. O que debe quedar claro é que ningún neno trae enfermidades contaxiosas.

“Debe quedar claro que ningún neno trae enfermidades contaxiosas”

As familias de acollida requiren algún coñecemento sobre coidados médicos específicos? Deben realizar algún curso de atención especial?

Non. Non é necesario porque os nenos chegan a España cunha monitora e unha tradutora que fala perfectamente español. Esta monitora é a titora legal dos nenos baixo acta notarial. Como todos son nenos que proceden de orfanatos e o país é tan grande, a competencia destes menores será dunha institución ou outra en función das zonas, que nuns casos será do Ministerio de Educación e noutra do Ministerio de Servizos Sociais. E esta monitora-titora legal dos menores é a responsable de informar as familias españolas acerca dos problemas de saúde que ten o neno ou a nena, a alimentación que debe seguir, etc. En definitiva, explica os coidados que cada un deles require. Normalmente estas monitoras adoita ser profesoras do orfanato ou a propia directora.

As familias españolas de acollida teñen a opción de adoptar a estes nenos e nenas?

Non. Pero de repetir a estancia connosco si.

“Estes menores non poden ser adoptados, pero poden repetir a estancia connosco en España”
De feito hai nenos que viñeron a primeira vez con seis anos e que repetiron anualmente ata que cumpriron o dezaoito anos, que é a idade máxima para formar parte deste programa connosco, un programa do que estamos moi orgullosos, aínda que sabemos que o camiño é longo e isto non é máis que unha pinga no océano.

Unha vez que acaban a súa estancia no noso país, os nenos regresan aos orfanatos?

Si, volven aos orfanatos dos que saíron. Nós facémoslles un seguimento e puidemos comprobar que se un destes nenos é especialmente intelixente, a partir do dezaoito anos poden conseguir unha bolsa para estudar unha carreira. Pero o normal é que vaian a pisos tutelados polo Estado e aí ensínanlles unha profesión, aínda que moitísimos terminan nas rúas, na prostitución, drogas, roubos….

Cantos menores beneficiáronse do Programa de acollida temporal desde que Federación Nenos do Mundo iniciase o seu labor solidario?

Desde o ano 1993 axudariamos a miles e miles de nenos. Cada ano temos entre 750 e 800 nenos rusos e dez nenos proceden de Bolivia.

Centrándonos agora na outra actividade de Federación Nenos do Mundo como se xestiona o envío de axuda humanitaria aos países máis pobres?

Mandamos axuda humanitaria a Perú, desde Lima ata a selva, a Chile, desde Molina ata o deserto de Atacama, a Bolivia, a Guatemala e a Brasil, Ecuador… E enviamos fundamentalmente alimentos, roupa, calzado, material escolar, sanitario. Mandamos hospitais enteiros, desde a cama ata o equipo de raios X. O envío á nosa Federación pódeno facer particulares anónimos ou pequenas empresas de roupa ou alimentación que teñen un stock parado e aproveitámolo para envialo a estes países.

Cales son os proxectos máis inmediatos nos que traballa Federación Nenos do Mundo?

Agora mesmo estamos a traballar na creación de ludotecas e en apoiar as escolas destas zonas, en tratar de que teñan material escolar, cadeiras, cuberterías para os comedores, etc. e sobre todo enviar a cooperantes a traballar alí.

Desde a súa experiencia durante dúas décadas nos que traballou con menores non só dos países do leste, senón de Latinoamérica, cales son os principais problemas cos que enfrontan os nenos dos países máis pobres?

Millóns de nenos no mundo necesitan contar con estabilidade familiar, e desde o punto de vista médico moitos nenos enfermos necesitan coidados específicos, como os nenos afectados por radiacións en Rusia e Ucraína.

Entre os Obxectivos do Milenio áchase a consecución do ensino primario universal para o ano 2015, cre que se conseguirá?

Eu creo que se todos traballamos como agora si o conseguiremos.

“Se todos traballamos como ata agora conseguiremos chegar aos Obxectivos do Milenio”
Penso en todo o que conseguimos desde que empezamos fai máis dunha década e é moitísimo. Agora, hai que traballar moi duro.

Ademais da educación, cales son os principais problemas que afectan os nenos dos países do Sur?

A min o que máis me impresiona e preocúpame moito é o abandono dos nenos e nenas. Hai dous anos estiven en Perú e vin muhísimos nenos na rúa, abandonados. Tamén en Rusia hai miles e miles de nenos en orfanatos. Pero é peor a situación dos nenos que viven na rúa, moitos en Latinoamérica. Eu penso que os nenos son o noso futuro e son eles a quen temos que axudar.

Que podemos facer desde os países ricos para contribuír a que mellore a calidade de vida estes nenos?

Colaborar dunha maneira ou outra, xa sexa enviando roupa fóra de tempada, sempre que estea en boas condicións e limpa, ben recibindo a nenos enfermos durante uns meses….Pedimos ás pequenas empresas que envíen os produtos que non van vender ou as partidas que descartasen porque se reciben cos brazos abertos en centos de comunidades en todo o mundo. Necesítase desde un lapicero a unha padiola de hospital.