Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Empadroamento por omisión

Unha medida que contempla a posibilidade de acreditar a estancia dos inmigrantes en España antes do 8 de agosto de 2004
Por EROSKI Consumer 5 de Maio de 2005

O pasado mes de febreiro iniciouse en España o Proceso de Normalización de Traballadores Estranxeiros como resultado do primeiro acordo de concertación social que ten lugar no noso país entre Goberno, patronal e sindicatos por regularizar a situación dos inmigrantes traballadores. Entre os requisitos que se precisan para que un inmigrante poida regular a súa situación social e laboral no noso país está o de empadroarse no municipio onde resida, de acordo á lei do Réxime local que contempla que “todos os estranxeiros á marxe da situación administrativa están obrigados a empadroarse”. O padrón é fundamental para que calquera persoa poida acceder aos dereitos fundamentais e a prestacións sociais como o dereito á sanidade pública gratuíta e o dereito á educación básica gratuíta. No entanto, ante os miles de inmigrantes que non puideron empadroarse por non estar en posesión dalgún dos documentos requiridos, o Goberno aprobou unha nova medida, ‘o empadroamento por omisión’, que contempla a posibilidade de acreditar a estancia no país antes do 8 de agosto de 2004 mediante algún documento oficial a pesar de non estar inscritos no padrón municipal. A norma de regulación de inmigrantes sen papeis aplicarase ata o próximo 7 de maio próximo.

Óscar Seco, coordinador de Heldu Bizkaia, servizo de inmigración prestado polo colexio de avogados de Bizkaia á dirección de inmigración do Departamento de Vivenda e Asuntos sociais do Goberno vasco explica que “O empadroamento por omisión pretende aproveitar o feito de que as persoas poidan acceder ao empadroamento para que poida ser utilizado posteriormente como un certificado que permita conceder a normalización”. Agora ben, “existen unha serie de requisitos legais que se deben seguir para a concesión sen problemas deste empadroamento por omisión”, agrega.

A Comisión Permanente do Consello de Empadroamento determinou para obter o empadroamento por omisión, sete documentos que serán válidos para demostrar a estancia en España antes do 8 de agosto de 2004 e poder acollerse ao proceso de regularización de inmigrantes. Son os seguintes:

 • Ordes de expulsión de inmigrantes ou notificación de denegacións de permisos emitidas con data anterior ao 8 de agosto de 2004.
 • Solicitude de empadroamento denegada.
 • Cartón de asistencia sanitaria dun servizo público de saúde na que conste a data do alta, ou no seu caso, certificación na que conste a data de antigüidade do alta.
 • Copias da solicitude de escolarización de menores.
 • Copias da certificación do informe dos Servizos Sociais ou notificación da resolución de percepción de axudas sociais.
 • Copia da solicitude de asilo debidamente rexistrada.
 • Documentos de alta laboral ou certificación da mesma expedida pola Seguridade Social.
Requisitos fundamentais a ter en conta

As condicións válidas son as seguintes:

 • Estes documentos deben ser emitidos ou rexistrados por unha Administración Pública española.
 • Os documentos deben ser os orixinais. Se non se puidesen presentar estes, as copias deben ser compulsadas.
 • Os documentos deben conter os datos de identificación do solicitante.
 • Os papeis deben estar rexistrados ou referidos a actos ou documentos de data anterior ao 8 de agosto de 2004.
 • Será suficiente o resgardo do certificado de empadroamento por omisión, acompañado sempre do contrato de traballo, para que un inmigrante poida acollerse ao vixente proceso de normalización ligada ao emprego.

A esta medida poderán acollerse todos os inmigrantes maiores de 16 anos e o ámbito de aplicación contempla as solicitudes de certificación que se cursen conxuntamente con solicitudes de alta por omisión e aquelas relativas a inscricións patronais efectuadas con posterioridade ao 8 de agosto de 2004.

Requisitos que NON valen:

Segundo as ‘novas aclaracións’ á Resolución de 14 de abril de 2005, realizadas o pasado día 20 de abril non servirán como documentos acreditativos da residencia anterior ao 8 e agosto de 2004 os seguintes:

 • Cartilla de banco, certificacións de transferencias monetarias, etc.
 • Certificados médicos e receitas.
 • Certificados doutras organizacións como ONG.
 • Unicamente o pasaporte con data de entrada.
 • Informe da policía local coa residencia do interesado.
 • Multas de tráfico.
 • Actas ou poderes notariais.