Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Formación gratuíta do persoal dunha ONG

As organizacións non gobernamentais teñen dereito a percibir axudas económicas para a formación dos traballadores contratados
Por A. García 15 de Novembro de 2007

Img form artImagen: nick wiesner

A formación é un dos recursos máis demandados polas organizacións non gobernamentais. Nos últimos anos, as escolas de voluntariado convertéronse nun instrumento básico para ofrecer un servizo de calidade. A propia Lei 6/1996 de 15 de xaneiro, do Voluntariado, defende o dereito a recibir a formación que se necesite para exercer as funcións que se asignan aos voluntarios e o Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, regula a formación dos traballadores para mellorar a súa capacitación profesional. Con todo, cúmprese sempre este dereito?

Polo xeral, a ONG destinan boa parte dos seus recursos económicos aos proxectos que executan. A formación queda ás veces nun segundo plano debido ao custo económico dalgúns cursos e talleres, que os converte en inaccesibles para as organizacións máis modestas. “A necesidade de afrontar novos retos a cada pouco esixe á ONG un esforzo económico que ás veces non se poden permitir, freando a mellora da cualificación dos seus empregados”, lamenta a Fundación da Solidariedade e o Voluntariado da Comunitat Valenciana (Fundar).

O custo económico dalgúns cursos e talleres convérteos en inaccesibles para as organizacións máis modestas

O que descoñecen algunhas organizacións é que, por cada traballador contratado, correspóndenlles unhas determinadas axudas económicas. É o que se coñece como “formación bonificada”. De momento, non están reguladas as axudas á formación de persoal voluntario, pero os avances en canto ao persoal contratado son importantes. “A formación bonificada é unha formación totalmente gratuíta, recoñecida pola Fundación Tripartita e que, unha vez realizada, aplícase nas cotizacións da Seguridade Social”, explica Fundar.

Crédito de formación

Todas a ONG que teñen persoal contratado abonan cada ano á Seguridade Social unha cantidade determinada por cada un dos traballadores. Dentro desta cantidade inclúese unha cota de formación profesional. Cando termina o ano, sobre esa cota de formación aplícase unha porcentaxe -que determina a Seguridade Social de acordo a uns requisitos- e, a cantidade resultante, é o crédito con que conta unha ONG para destinar a formación.

“A maioría da ONG descoñecen que existe esta posibilidade e é unha pena, porque hai unha necesidade moi importante de profesionalización do sector e todo o que non se gastou a 31 de decembro, pérdese”, precisa o responsable de Proxectos de Fundar, Juan Anxo Poyatos. O crédito co que unha organización conta para destinar a formación calcúlase sempre sobre os ingresos realizados o ano anterior, é dicir, para coñecer o crédito dispoñible en 2008 habería que calcular sobre os ingresos de 2007.

A maioría da ONG descoñecen que existe esta posibilidade e perden a subvención anual que lles corresponde

Pódese solicitar toda a información a este respecto nas propias oficinas da Seguridade Social, aínda que o procedemento require demasiado papelorio e, en ocasións, as cámaras de comercio realizan as xestións para facilitar directamente ás organizacións o crédito de formación que lles corresponde.

Posteriormente, o persoal da ONG decide que curso interésalle, abona a matrícula e envía a solicitude á Seguridade Social, que lle descontará a cantidade correspondente do próximo pago. A contía da subvención depende, entre outras cousas, do número de horas do curso e da cota de formación que se abona, pero para que unha ONG poida solicitar esta axuda o curso debe cumprir dous requisitos: ter unha duración mínima de seis horas e estar relacionado co ámbito no que traballa a organización. Os traballadores autónomos que colaboran cunha ONG non se poden acoller a esta medida.

Oferta formativa

Recentemente, Fundar asinou un convenio de colaboración con Área Consultores, un centro especializado na organización e xestión da formación continua en empresas. Grazas a este acordo, a ONG valencianas poden escoller a formación que máis lles interesa e deixar en mans do centro a xestión das axudas, a organización dos cursos e a tramitación da documentación administrativa requirida. A oferta formativa está adaptada ás necesidades específicas da ONG:

Comunicación externa. O obxectivo é aclarar todos os detalles desta ferramenta e explicar a tarefa do director ou directora de comunicación. Tamén se ensinan outros aspectos como a elaboración dun plan de comunicación, vantaxes e desvantaxes de cada un dos medios, actitudes fronte ás crises, identidade corporativa e xestión da imaxe corporativa.

Xestión de Proxectos. Este curso permite coñecer cales son as fases dun proxecto, as súas técnicas e ferramentas, así como a xestión dun equipo de traballo.

Captación de fondos privados. Perséguese aprender a avaliar os métodos máis apropiados para a captación de fondos, tanto no que se refire a captación de socios na rúa como a través de Internet (ciberfundraising), doutras organizacións ou mediante a venda de material promocional.

Xestión de Recursos Humanos nas entidades sen fins de lucro. Moi práctico para coñecer os distintos tipos de contratos e as súas implicacións, regulación do voluntariado, procura e selección de persoal, formación e desenvolvemento, motivación e satisfacción do persoal contratado, motivación do voluntariado, liderado e estilos de dirección.

Planificación de proxectos. O curso ensina a establecer prioridades de intervención, as fases do proceso de planificación, os obxectivos de cada proxecto, as alternativas que existen e os prazos de execución, entre outros. Ademais, hai formación específica para a realización do proxecto, así como para a programación de actividades.

Crear e reforzar a cohesión do traballo en equipo. Por que traballar en equipo, como construír un equipo eficaz, aprender a establecer un plan de acción… Estas son algunhas das cuestións ás que se dá resposta para conseguir que todo o persoal implicado nun proxecto sexa capaz de definir as súas funcións e competencias para obter un rendemento óptimo.

Deseño de páxinas web. Impártense actividades de introdución a Internet, así como creación de páxinas web, publicación, mantemento e elaboración de gráficos.