Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Francisco González-Robatto. Presidente de aecc

Do total de pacientes diagnosticados de cancro en España, a metade sobrevivirá á súa enfermidade máis de cinco anos
Por Miren Rodríguez, Iñigo Marauri 22 de Marzo de 2006
Img aec

Tras unha brillante traxectoria profesional no sector da banca, Francisco González-Robatto (Madrid, 1950) decidiu asumir en 2003 o reto que supuña presidir unha entidade como a Asociación Española Contra o Cancro (aecc). Unha ONG que leva loitando 53 anos contra esta enfermidade en todas as súas modalidades coñecidas, e que nestes momentos ten representación en máis de 2.000 localidades españolas, con máis de 71.400 socios. En todas elas trabállase a prevención como unha das principais medidas para facer fronte á segunda causa de morte en España, principalmente a través da información. “Sete de cada dez cancros poderíanse evitar se adoptásemos determinadas medidas de protección e tivésemos un estilo de vida saudable”, advirte o director de aecc. No entanto, o prognóstico da enfermidade oncolóxica ha mellorado significativamente no noso país, con taxas cada vez maiores de curación: “España rexistra unha taxa de supervivencia aos 5 anos do 44% en homes e do 56% en mulleres, o que supón unha taxa global do 50%”, subliña.

Como se pode concienciar á sociedade en xeral para vencer o medo á palabra cancro?

Hai unha gran parte da poboación que segue vendo o cancro como unha enfermidade sen solución. Con todo, a información e os avances nos tratamentos fixeron que esta percepción vaia cambiando e que unha gran parte da poboación vexa o cancro como unha enfermidade grave pero non necesariamente mortal. Aínda así, aínda queda moito por facer. Por iso é moi importante a información e as campañas de concienciación que periodicamente realizamos. Especialmente quero destacar as campañas anuais de concienciación das mulleres en idade de risco sobre a necesidade de facerse unha mamografía de forma periódica.

O cancro é a segunda causa de morte en España e a primeira causa de morte prematura, ata que punto é importante a detección precoz e a prevención? Como se pode lograr?

A prevención do cancro xoga un papel fundamental. Sete de cada dez cancros poderíanse evitar se adoptásemos determinadas medidas de protección e tivésemos un estilo de vida saudable. Entre os factores de risco que facilitan o desenvolvemento do cancro existen algúns sobre os que a prevención é máis eficaz. A aecc céntrase fundamentalmente naqueles factores que poden ser evitados e que están recollidos no Código Europeo Contra o Cancro. Sen dúbida, a mellor forma de previr o cancro é evitar o tabaco e o consumo excesivo de alcol, alimentarse dunha forma saudable, facer exercicio físico, evitar a obesidade e evitar tamén, unha exposición solar inadecuada. Por outra banda, é fundamental a detección precoz do cancro. E neste sentido, dispomos de convenios coas consellerías de sanidade das comunidades autónomas para a realización de campañas de detección precoz do cancro de mama.

O 24% das defuncións que se producen en España son debidas ao cancro, pódese dicir que a supervivencia dunha persoa que sufriu un cancro é cada vez maior? É a mesma en homes, mulleres e nenos?

Na actualidade o prognóstico da enfermidade oncolóxica ha mellorado significativamente, debido ao avance dos métodos de diagnóstico e tratamento, o que permitiu que esta enfermidade, que inicialmente mantiña unhas taxas altas en canto a mortalidade, sexa nestes momentos unha enfermidade con taxas cada vez maiores de curación. O estudo EUROCARE reflicte que no período 1990-1994, España rexistra unha taxa de supervivencia aos 5 anos do 44% en homes e do 56% en mulleres, o que supón unha taxa global do 50%. É dicir, que do total de pacientes diagnosticados en España, a metade sobrevivirán á súa enfermidade máis de cinco anos; na década dos 80 a supervivencia era un 10% menos, é dicir do 40%. Nos nenos, os datos aínda son máis positivos: a curación dos nenos con cancro pasou do 52.5% a principios da década de 1980 a máis do 73% na actualidade.

A curación dos nenos con cancro pasou do 52.5% a principios da década de 1980 a máis do 73% agora

Cales son os pasos para vencer un cancro?

Os pasos para vencer ao cancro xa se están dando. A solución ao cancro chegará, pero para iso necesítanse máis recursos para previr, formar, informar e investigar. Por exemplo, a investigación en oncoloxía é vital. No noso país temos un gran equipo de investigadores en leste campo pero son necesarios máis recursos e coordinación. A aecc, a través da súa Fundación Científica, quere potenciar a investigación oncolóxica de calidade, tratando de que ningún proxecto de repercusión científica deixe de realizarse por falta de medios. Con todo, aínda que son innegables os logros conseguidos no diagnóstico, tratamento, prevención e coñecemento da enfermidade, aínda queda moito camiño por percorrer. Por iso consideramos que é imprescindible implicar a todos os sectores da sociedade. No aspecto persoal, unha persoa á que lle diagnosticaron un cancro necesita poder acceder aos profesionais sanitarios e recursos adecuados e contar co apoio da súa familia e contorna próxima.

Estes aspectos reflíctense no Manifesto polo avance na loita contra o cancro?

Si. A actitude do paciente é fundamental para enfrontarse á enfermidade.

A actitude do paciente é fundamental para enfrontarse á enfermidade
Neste sentido, a Asociación Española Contra o Cancro e a súa Fundación Científica han elaborado o Manifesto polo avance na loita contra o cancro, un documento que contén elementos crave e imprescindibles para atallar o problema de saúde pública máis importante ao que se enfronta a sociedade española, gañar a batalla ao cancro. Nel inclúense cuestións como a investigación, atención ao paciente, concienciación e participación de todos, entre outros. Ademais, por suposto, da prevención e detección precoz.

E se a enfermidade reaparece?

Este será un período especialmente difícil xa que o enfermo ten que enfrontarse de novo á hospitalización, aos tratamentos, aos medos polas complicacións que poden aparecer, etc. Pero, é necesario pensar que na actualidade existen moitas opcións de tratamento para controlar a enfermidade. É recomendable preguntar ao médico cal é o máis indicado en cada caso, xa que o plan terapéutico debe ser individualizado en función dos factores prognósticos da enfermidade. Un psicólogo axuda nestes momentos a manexar o malestar psicolóxico provocado por esta situación e pór en marcha estratexias para o seu control.

Desde a Asociación Española Contra o Cancro, que pautas deben seguir os pacientes antes de enfrontarse a un tratamento, e durante o mesmo, sobre todo desde o punto de vista emocional e nos casos nos que a quimioterapia e radioterapia sexan necesarios?

O cancro é unha enfermidade que nos enfronta a moitos retos. Quizais o máis importante sexa aprender a convivir con el e coas emocións que vai xerar. É posible que neste proceso tanto o paciente como os familiares necesiten axuda. Desde a aecc, ofrecémoslles todo o noso apoio e información tanto a través dos nosos psicólogos como a través de www.todocancer.org ou do teléfono 900 100 036 (chamada gratuíta).

Ademais da axuda que facilitan ao enfermo desde a asociación, existen programas específicos para os familiares?

Os familiares sofren en gran medida o impacto da enfermidade. Na aecc ofrecémoslles programas específicos tales como servizos de información e orientación sobre a enfermidade, apoio psicolóxico e social realizado tanto polos psicólogos e traballadores sociais, atención e apoio dos nosos voluntarios, residencias e pisos de acollida para facilitar a estancia preto do familiar ingresado e reducir custos familiares.

Cales son os últimos avances en tratamentos contra o cancro?

Un dos aspectos máis importantes da oncoloxía é a mellora continua dos protocolos de actuación contra o cancro grazas a unha boa metodoloxía de investigación. O nivel español é alto por varias razóns, dispomos de fármacos clásicos e novos medicamentos dirixidos contra dianas moleculares, utilizamos racionalmente os fármacos aprobados, e estamos a avanzar no tratamento individualizado do cancro mediante o estudo de factores prognósticos e factores predictivos.

Das múltiples variantes que ten esta enfermidade, a cales se lles debería prestar maior atención?

Todas requiren unha especial atención. Agora ben, todos aqueles plans ou medidas que supoñan un freo aos factores de risco son batallas que gañamos a esta enfermidade. Non podemos esquecer que o tabaco é o principal factor de risco para o cancro de pulmón, que é o tumor máis importante en canto a mortalidade no mundo occidental. De aí, o importante labor da aecc en contra do consumo de tabaco. Ademais hai que avanzar no tres programas sobre diagnóstico precoz que a OMS recomenda: a citología cérvicovaginal, a mamografía e a revisión colorectal. hai que avanzar no tres programas sobre diagnóstico precoz que a OMS recomenda: a citología cérvicovaginal, a mamografía e a revisión colorectal

Hai que avanzar no tres programas sobre diagnóstico precoz que a OMS recomenda: a citología cérvicovaginal, a mamografía e a revisión colorectal

As clínicas e hospitais españois están preparados para tratar os diferentes tipos de cancro que existen? Que ofrecen outros centros, como os que hai en EEUU que animan a moitos enfermos a tratarse alí?

Sen dúbida España ten un nivel asistencial alto. No noso país un paciente de cancro dispón de tratamentos tan bos como en calquera dos centros de primeiro nivel de Europa ou Estados Unidos. O feito de que personaxes famosos recorran a tratarse en centros hospitalarios fóra do noso país obedece máis a razóns prácticas derivadas da necesidade de tranquilidade e de estar afastados dos medios de comunicación, ademais da inmediatez na atención e a especialización en determinados tipos de cancro non moi comúns.

Como se financia aecc?

O financiamento da Asociación susténtase principalmente nos peditorios; as achegas dos socios, o Sorteo de Lotaría Nacional, donativos e as subvencións públicas e privadas. No terreo das achegas públicas, a aecc conta coa subvención do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais a través dos fondos do 0´52% do IRPF que se destina a outros fins de interese social; o Instituto da Mocidade e o Instituto da Muller, así como achegas a través das comunidades autónomas polas prestacións sanitarias realizadas no ámbito da detección precoz. En termos de entidades privadas hai que resaltar diversos acordos de colaboración e patrocinio co mundo empresarial.