Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Homes e nenos, claves na igualdade de xénero

O último informe da ONG Plan fíxase nos máis pequenos como figuras claves para evitar a desigualdade de xénero
Por Azucena García 4 de Outubro de 2011
Img porserninas2011foto02 scaled
Imagen: Plan España

O último informe “Por ser nenas“, publicado con carácter anual pola ONG Plan, céntrase, a pesar do concepto inicial, nos nenos. Co título “E que pasa cos mozos? Homes e nenos, claves na equidade de xénero”, debúxaselles como alicerces para combater a desigualdade de xénero, polo que se aproveita a oportunidade para coñecer o seu papel nas sociedades onde viven e analizar como poden axudar a combater a desigualdade de xénero. Os nenos do presente son os homes do futuro.

Nenos e desigualdade de xénero

O estudo céntrase nos nenos por numerosos motivos. Eles deben ser parte da solución e non o problema. Débeselles atender porque, pola contra, a súa situación empeora. En América Latina, rexistran os maiores índices de fracaso escolar. Edúcaselles nun sentimento de superioridade, “sen capacidade para ser responsables e con baixo limiar de frustración”, detalla Héctor Furtado, experto nacional de xénero de Plan en Ecuador.

Eles representan os maiores índices de fracaso e deserción escolar, que deriva nun aumento dos niveis de violencia, criminalidade, violencia de xénero e desemprego, sinala o estudo: “No continente americano o risco de morrer por homicidio dun home de entre 15 e 29 anos é 28 veces maior que no resto do mundo”. Asegúrase que os nenos e os homes “replican na escola e nas rúas a violencia que viven no fogar”.

Esta violencia exércese contra as mulleres, pero tamén contra os propios homes. “Pola contra, cando os pais se involucran de forma positiva na vida dos menores, estes presentan menos tendencia ao suicidio, a ser violentos e a involucrarse en prácticas sexuais arriscadas”, recalca o estudo. Eles son claves para defenderse e defender ás mulleres, sobre todo en sociedades patriarcales e con prácticas culturais tradicionais, como a mutilación xenital feminina, que poden evitar. Por iso débese apoiar a súa escolarización. A educación reduce os niveis de violencia e a posibilidade de perpetuar a desigualdade de xénero, ademais de mellorar as condicións para atopar un emprego e xerar ingresos que axuden a romper o denominado círculo da pobreza.

Repetir estereotipos

Sobre todo, a desigualdade de xénero é un dos principais problemas da educación en países de América Latina, Asia e África, destaca o informe. Nestes lugares, os nenos “repiten estereotipos e non mostran as súas emocións”, segundo explica a directora de Plan, Concha López. A miúdo, a pobreza implica abandono escolar, inequidad de xénero e incumprimento de dereitos básicos.

Os nenos teñen interiorizado o “rol provedor” do home desde pequenos

O informe subliña que mesmo nenos de seis anos xa identifican roles machistas na súa contorna e teñen interiorizado o “rol provedor” do home desde pequenos. Estas condutas agudízanse ante a ausencia dos pais ou a migración destes, “un factor de risco do abandono escolar e do ingreso en cuadrillas”.

Entre as conclusións do estudo, figuran varias que indican o carácter continuista de certos factores se non se atallan a tempo:

  • Os nenos adoptan a rixidez das normas de xénero desde os primeiros anos de vida.
  • Cando son adultos perpetúan os desequilibrios de poder entre sexos, reforzan as condutas negativas e fanas aceptables.
  • Nenos e nenas asumen os patróns de desigualdade de xénero.
  • En América Latina e o Caribe, os nenos alcanzan maiores índices de fracaso e abandono escolar que as nenas debido a conceptos como “ser mellor que a muller” ou “ter máis dereitos que a muller”. A non asistencia á escola relaciónase cunha educación na que os homes fan o que queren e teñen o control de todo.

Talleres de participación infantil

Img porserninas2011foto02 art
Imaxe: Ítalo coa súa familia. / Plan España

Ítalo é un adolescente de 15 anos. Vive en Ecuador, nunha pequena poboación de 2.800 habitantes, cun índice de pobreza do 70% e unha seca permanente nos campos e nas vivendas. “A escaseza de infraestrutura para canalizar a auga e poder regar provoca ademais que non haxa auga potable nas casas”, explica a ONG Plan. Grazas a esta organización, desde 2008, Ítalo participa nos talleres para mozos que se imparten na súa comunidade. Así coñeceu que algunhas nenas sofren violencia de xénero por parte dos seus pais e involucrouse na defensa dos seus dereitos.

Entre os seus logros na consecución da igualdade de xénero destaca conseguir que o goberno da súa localidade habilite un espazo nos debates mensuais para que os mozos expoñan temas como o castigo, os malos tratos ou a discriminación, explica Plan. “Ademais, expuxo á comunidade a necesidade de elixir un dirixente que fomente a igualdade de xénero como principio básico e saliente a participación da muller na igualdade de dereitos“, tras o cal, varias mulleres presentáronse como candidatas para dirixir a comunidade e “despois de máis de trinta períodos (lexislaturas), unha muller foi elixida presidenta”.

O papel dos homes, pero agora tamén dos nenos, consegue importantes logros na consecución da equidade de xénero. É imprescindible que eles se involucren para lograr o cambio. Sen o seu apoio, será máis difícil dar voz ás mulleres ou mantela. Os talleres de participación infantil e xuvenil son tamén unha aposta de Save the Children para que sexan os propios nenos quen defendan os seus dereitos. Ademais, neles dáse voz ás nenas.

Img porserninas2011foto05 art
Imaxe: Jessenia coa súa familia. / Plan España

Jessenia ten 12 anos e tamén naceu en Ecuador, nun pequeno pobo indíxena no centro da cordilleira de Ándelos, no segundo cantón máis pobre do país, “onde o 94% da poboación vive por baixo do limiar da pobreza, é dicir, sobrevive con menos de 2 dólares ao”día . Jessenia levántase ás 5 da mañá, axuda á súa nai nas tarefas domésticas, coida o horto, dá para comer aos animais, fai os deberes e camiña media hora para chegar á escola. Pola tarde, axuda de novo en casa.

Participa desde fai cinco anos nos talleres de Plan relacionados coa defensa dos dereitos e axudou a impulsar un programa de radio local -quere ser locutora de maior- onde os nenos falan sobre os seus dereitos individuais e colectivos. Quere evitar o machismo e a discriminación da súa comunidade, onde “moitos pais non escolarizan ás súas fillas argumentando que as ‘mujercitas’ só serven para a casa, limpar e cociñar”.