Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Limitacións á discriminación racial

As asociacións en defensa dos dereitos das persoas inmigrantes esixen unha lei integral contra o racismo e a xenofobia
Por A. García 18 de Decembro de 2007

Img diferente artImagen: andrej troha

A dignidade e a igualdade teñen que ser inherentes a todas as persoas. A raza, o sexo, o idioma ou a relixión non deberían ser motivo de discriminación en ningún caso e en ningún lugar. Así o defende a Convención Internacional sobre a Eliminación de todas as Formas de Discriminación Racial, en vigor desde 1969, e ratifícao a Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Pero a realidade é moi distinta.

Nacións Unidas fixou o 18 de decembro como Día Internacional do Migrante para denunciar as barreiras raciais e apoiar a igualdade en dereitos e deberes de todas as persoas. Con todo, os logros non foron os esperados. O Informe Raxen sobre “Racismo, Xenofobia, Antisemitismo e Intolerancia a través dos feitos” recoñece que en España se deron “pasos importantes”, pero confirma que a reclamada igualdade é aínda unha utopía.

Unha Lei Integral fronte ao Racismo permitiría apoiar “políticas democráticas que freen a marea do odio en todos os terreos”

O estudo, editado polo Movemento contra a Intolerancia, destaca a importancia da modificación do Código Penal de 1995, que sanciona condutas reprobadas por motivos racistas, antisemitas ou discriminatorios, así como outros delitos afíns. Tamén se congratula da entrada en vigor, en xaneiro de 2003, das Directivas Europeas pola Igualdade de Trato no ámbito laboral e social, aínda que lamenta que estas directivas son “practicamente de nula aplicación dado que faltan instrumentos para que sexan efectivas”.

Neste contexto, con motivo do Día Internacional do Migrante, a principal reclamación é a posta en marcha dunha Lei Integral fronte ao Racismo, a Intolerancia e os Crimes de Odio. “Unha realidade legal e institucional que responda as necesidades existentes e ás que van aparecendo”, precisa o informe. Segundo o Movemento contra a Intolerancia, esta norma implicaría dotar ao noso país dun instrumento legal moi útil para apoiar “políticas democráticas que freen a marea do odio en todos os terreos”.

Islamofobia

Img islam artImagen: Tinou Bao

O Observatorio Permanente da Inmigración, dependente do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, tiña rexistradas a 30 de setembro de 2007 un total de 3.740.956 persoas estranxeiras con certificado de rexistro ou cartón de residencia en vigor. Esta cifra supón un aumento do 5,79% (204.609 persoas) respecto ao segundo trimestre deste ano. Por continentes, o 37,30% dos estranxeiros era comunitario, o 31,35% iberoamericano, o 21,72% africano, o 6,08% asiático, o 2,98% europeo de países non comunitarios, o 0,51% norteamericano e o 0,05% de países de Oceanía. Doutras 1.096 persoas non constaba a nacionalidade ou figuraban como apátridas.

Un informe europeo constata un incremento do rexeitamento ás persoas de orixe musulmá e á súa relixión, o Islam

En paralelo a este incremento do número de persoas inmigrantes que residen no noso país produciuse un fenómeno coñecido como “islamofobia” ou medo ás persoas de orixe musulmá e á súa relixión, o Islam. Un informe do Observatorio Europeo do Racismo e a Xenofobia (EUMC) asegura que “con independencia da súa orixe étnica ou da súa maneira de enfocar a relixión, moitos musulmáns europeos sofren discriminación no emprego, a educación e a vivenda”. A investigación, titulada, “Os musulmáns na Unión Europea: discriminación e islamofobia”, recompila datos sobre incidentes xenófobos e inclúe entrevistas con musulmáns de 11 países europeos.

No momento de elaborar o informe non existían en España datos estatísticos oficiais “facilmente accesibles” sobre os delitos racistas considerados islamófobos, aínda que o documento recolle unha lista facilitada pola Dirección Xeral da Policía e a Dirección Xeral da Garda Civil, na que se contabilizan ata 21 incidentes “antimusulmanes” ocorridos entre xaneiro de 2004 e maio de 2005: un deles contra persoas, dúas contra bens e 18 ameazas e inxurias verbais.

Segundo as persoas entrevistadas, mesmo nos casos de musulmáns nacionais dun Estado membro, estes poden ter un sentimento de exclusión porque consideran que son percibidos como estranxeiros, que constitúen unha ameaza para a sociedade e que son tratados con sospeita. “Este sentimento parece ser máis forte entre os mozos europeos nados musulmáns que entre os seus pais”, engade o estudo.

Promover a integración

Fronte ás situacións de racismo a solución que se defende é a integración. Para iso, se aposta por dotar ás persoas inmigrantes de dereitos, pero tamén dos mesmos deberes e obrigacións que os nacionais do lugar onde residen. Con esta intención, a Comisión Europea declarou 2008 como Ano europeo do diálogo intercultural, para sensibilizar aos cidadáns e cidadás na aceptación da diversidade cultural e concienciarlles no respecto, a solidariedade e a comprensión doutras culturas.

O próximo ano tamén se aproveitará para instar os Estados membros a desenvolver, promover e avaliar políticas de igualdade de oportunidades e de non discriminación, á vez que se animará ás persoas inmigrantes a adoptar accións positivas que lles permitan participar plenamente na sociedade e fomentar a súa integración.