Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Luís González, director da área de Acción Social en España de Acción contra a fame

Debida á crise, persoas con estudos e experiencia laboral están en risco de exclusión sociolaboral
Por Azucena García 14 de Setembro de 2013
Img luisgonzalez
Imagen: CONSUMER EROSKI

A crise aumentou a vulnerabilidade das familias e o número de persoas en risco de exclusión. Revelou que calquera pode enfrontarse a un futuro incerto, mesmo aínda que se teña unha mellor situación de partida. Persoas con estudos e experiencia laboral, novas ou maiores, sucumben sen remedio ás consecuencias dunha crise que nunca termina, pese ao anunciado final. Luís González, director da área de Acción Social en España de Acción contra a fame, explica que á vulnerabilidade estrutural sumouse a conxuntural. Por iso fala de desenvolvemento de competencias e emprendimiento inclusivo, convencido da súa capacidade para mellorar a empregabilidade de todas as persoas. “O elevado nivel de desemprego e a redución de mecanismos de protección social -alerta- variou moito o perfil de persoas en risco de exclusión”. A crise aféctanos a todos.

Acción contra a fame traballa por primeira vez en acción social en España. Esta decisión responde a dúas cuestións: a súa fusión coa Fundación Luís Vives e a crise que atravesa o noso país. Cal pesou máis?

Por suposto, a crise que atravesa o noso país e, en especial, a crecente vulnerabilidade de cada vez máis familias españolas. A fusión só foi unha canle para contribuír de maneira máis directa a mitigar esta situación, nunca foi un fin.

Desta unión xurdiu Vives Proxecto, cuxo obxectivo é facilitar o acceso ao mundo profesional de persoas en risco de exclusión sociolaboral a través de programas de emprendimiento, unha liña que denominaron “emprendimiento inclusivo”. En que consiste?

“O emprendimiento inclusivo apoia a persoas en situacións de vulnerabilidade para que melloren os seus medios de vida”
O emprendimiento inclusivo consiste en apoiar a persoas que se atopan en situacións de vulnerabilidade para que emprendan unha actividade económica e melloren os seus medios de vida, facendo que este proceso se converta nunha canle para a súa inclusión sociolaboral. Está claro que non todo o mundo é emprendedor, pero o desenvolvemento de competencias emprendedoras mellora a empregabilidade de todas as persoas e estas son especialmente útiles para persoas en risco de exclusión.

A que perfil responden estas persoas?

Na actualidade, o perfil de persoas en risco de exclusión variou moito, debido ao elevado nivel de desemprego e á redución de mecanismos de protección social. Distínguese entre vulnerabilidade estrutural e conxuntural, motivada pola situación de crise. Respecto da vulnerabilidade estrutural, nos últimos anos, non fomos capaces de reducila, senón que máis ben aumentou, debido sobre todo á redución dos mecanismos de protección social. A vulnerabilidade conxuntural, con todo, aumentou debido ao incremento de familias con todos os seus membros activos en situación de desemprego. Neste tipo de vulnerabilidade podemos atoparnos a profesionais, persoas con estudos e experiencia laboral, persoas maiores, novas, etc.

A nova Lei de Emprendedores ten en conta a ambos os grupos?

“A Lei de Emprendedores debería abordar de maneira máis valente o fomento do espírito emprendedor entre persoas en risco de exclusión”
Aínda que valoramos as melloras aplicadas pola nova Lei de Emprendedores, consideramos que debería abordar de maneira máis valente o fomento do espírito emprendedor entre persoas en risco de exclusión, principalmente, con medidas específicas ou impulsando instrumentos de financiamento máis acordes coas necesidades destes colectivos, como as microfinanzas. Doutra banda, a lei fai discriminación positiva cos menores de 30 anos, a pesar de que o feito de emprender e ser emprendedor non ten idade.

Por iso o I Edición de Vives Proxecto seleccionou a 12 entidades non lucrativas de acción social que atenden a persoas con discapacidade, inmigrantes, desempregadas… Formaraas en emprendimiento, xestión de negocio e emprego.

Desde Acción contra a fame apostamos por dotar de máis oportunidades ás persoas que se atopan en situación de dificultade e, nesta liña, apostamos porque estes colectivos non queden excluídos das políticas activas de emprego e promoción do espírito emprendedor promovidas desde o Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Prevíronse liñas de atención específicas para mulleres?

Dentro dos programas de empregabilidade e emprendimiento a participación de mulleres é prioritaria. Neste sentido, existe discriminación positiva.

Colaboran con organismos públicos e privados?

Colaboramos con organismos públicos como o Fondo Social Europeo, que é o principal cofinanciador do programa operativo de Loita contra a Discriminación, o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, así como outras entidades e organismos autonómicos e locais. Con organismos privados estamos a tecer unha rede de colaboradores que achegan o seu “know-how” e experiencia. Ademais, cooperan connosco ONG especialistas en microfinanzas e emprendimiento, así como organizacións privadas do ámbito empresarial.

Nesta nova andaina, Acción contra a fame aproveitará a súa experiencia en proxectos en países de renda media e baixa?

Estamos a nos basear en metodoloxías que aplicamos en países de renda media. Con todo, estas foron adaptadas por completo ao noso contexto, tanto a nivel lexislativo, como a nivel económico-social.

No momento actual, ven similitudes entre a situación á que se enfrontan en España os cidadáns que piden axuda en entidades de acción social e a que atravesan os beneficiarios de ACH en proxectos en países en desenvolvemento?

A principal similitude é a necesidade de xerar medios de vida que permitan ás familias alcanzar unha certa estabilidade económica nun contexto de especial vulnerabilidade para elas. Esta necesidade é común entre ambos os contextos, o que cambia é o como. A partir de aquí, cada programa debe axustarse ás necesidades dos colectivos cos que traballamos e ao contexto de cada país, xa que sempre traballamos de forma aliñada coas prioridades das políticas públicas.

Os microcréditos son ferramentas tradicionais de axuda en países de renda media e baixa. Son cada vez máis unha ferramenta útil en España?

“Os microcréditos son unha ferramenta que, en moitos casos, encaixa moi ben coas necesidades de financiamento de persoas en risco de exclusión”
Por suposto. Os microcréditos son unha ferramenta que, en moitos casos, encaixa moi ben coas necesidades de financiamento de persoas en risco de exclusión, tanto polo volume do crédito, como polas condicións do mesmo. En España existen institucións privadas que ofrecen microcréditos, pero aínda é unha ferramenta de financiamento marxinal. En Acción contra a fame consideramos que desde a Administración pública deberían impulsarse medidas específicas de apoio ao microcrédito, xa que o acceso a financiamento é unha das principais dificultades á hora de emprender.

Vives Proxecto

Img vivesproyecto art
Imaxe: ACH

Vives Proxecto nace da fusión entre Acción contra a fame e Fundación Luís Vives. É unha iniciativa a favor do emprendimiento inclusivo, para axudar a persoas en risco de exclusión sociolaboral que queiran desenvolver unha actividade microempresarial. Os seus primeiros pasos dirixíronse a persoal técnico de distintas organizacións do terceiro sector, a quen instruíron e prestan asistencia en cuestións de emprendimiento, para que á súa vez trasladen este coñecemento aos seus membros.