Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Mar Amate, directora da Plataforma do Voluntariado de España

O voluntariado é un fenómeno social que está a crecer e necesita que todos os axentes sociais póidanse implicar
Por Esther Camuñas 11 de Marzo de 2016
Img maramate

A Plataforma do Voluntariado de España (PVE) cumpre 30 anos. Cun amplo percorrido no mundo asociativo e desde 2010 como directora da PVE, Mar Amate conta nesta entrevista cal foi a evolución do voluntariado no noso país durante este tempo. Amate describe con asertividad e entusiasmo que “hoxe en día hai 3.100.000 de persoas que fan voluntariado e que desde a Plataforma seguen traballando para que sexa un dereito de todas as persoas”. A PVE está integrada por 78 organizacións de ámbito estatal así como por plataformas autonómicas e provinciais de toda España. Entre os seus membros figuran entidades como Cruz Vermella Española, Cáritas, Comisión Española de Axuda ao Refuxiado (CEAR), Unión de Asociacións e Entidades de Atención ao Drogodependente (UNAD), Fundación Secretariado Xitano ou o ONCE. A directora da Plataforma asegura que nestes anos “as entidades han ido evolucionando na súa propia xestión, pasaron de ser un grupo de voluntarios que traballan nunha causa común a marcarse uns obxectivos, planificar e definir a súa estratexia”.

Por que naceu a Plataforma do Voluntariado de España hai 30 anos?

“Agora mesmo a Plataforma do Voluntariado de España ten 78 entidades socias”
A Plataforma do Voluntariado de España é a primeira plataforma que se constitúe en España como agrupación de entidades. Despois se han ido constituíndo outras sectoriais, como a Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social (EAPN) ou o Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade (CERMI). Pero hai uns anos había unha serie de entidades que tiñan un elemento común e é que traballaban con voluntariado; aínda que traballaban en distintos ámbitos, o voluntariado uníalles e era o máis básico do movemento asociativo. En 1986 decidiron unirse para pór o voluntariado en valor, mellorar a xestión, a interlocución e o apoio que puidesen recibir das administracións públicas para fomentar o voluntariado. Leste foi a orixe da plataforma, aínda que logo seguiu crecendo. Agora mesmo ten 78 entidades socias, entre elas organizacións grandes como Cruz Vermella, Cáritas, Asociación Española contra o Cancro, UNAD, etc. e outras plataformas autonómicas ou locais que á súa vez aglutinan a outras entidades autonómicas e locais. A pesar de que teñen distinta natureza, o seu elemento común é o voluntariado, o afán de transformación social a través da acción directa e a persecución dun modelo social baseado na igualdade, a equidade e a solidariedade.

Cantas persoas voluntarias hai en España e que perfil teñen?

“Hoxe en día en España hai 3.100.000 persoas que fan voluntariado”
Segundo as nosas investigacións, hoxe en día hai 3.100.000 persoas que fan voluntariado. Nos últimos anos desde 2011 o número de persoas voluntarias ha ido aumentando, aínda que desde 2015 vimos unha tendencia ao estancamento, que iremos vendo como evoluciona. A maioría son mulleres maiores de 45 anos, con formación universitaria e que están a traballar, a pesar de que o número de persoas novas está cada vez aumentando máis.

Cales foron os motivos do incremento do voluntariado desde 2011?

Un dos motivos do incremento do voluntariado nestes anos de crises foi o paro. Moitas persoas en desemprego decidiron dedicar o seu tempo a tarefas de voluntariado, transcenderon a súa propia situación para dedicarse a outras cuestións. Ao preguntar nas nosas investigacións por que non fan voluntariado, unha das razóns principais é a falta de tempo. O desemprego xerou que a xente teña máis tempo e póidase implicar.

Para que tarefas precísase máis voluntariado?

Os ámbitos nos que se pode ser voluntario son moi diversos. Está o voluntariado social, voluntariado deportivo, cultural, infancia, lecer e tempo libre, etc. Pero detectamos que hai ámbitos que necesitan moito apoio e máis persoas voluntarias, como pode ser a extrema pobreza ou os cárceres. Por iso estamos a facer un gran esforzo por que haxa máis persoas voluntarias que se apunten a estas causas.

Calquera persoa pode converterse en voluntaria?

Facer voluntariado con persoas é unha cuestión moi delicada porque estamos a traballar con situacións moi difíciles. Todas as organizacións teñen os seus procesos de definición de perfís de voluntariado e uns procesos de formación e acompañamento a estas persoas voluntarias nas súas tarefas. Nalgúns programas está a potenciarse que quen fosen beneficiarios de voluntariado poidan aos poucos no seu proceso de evolución persoal converterse en persoas voluntarias: por exemplo, persoas con discapacidade ou persoas con problemas de adiccións ou drogodependencia.

Necesítanse máis ou menos voluntarios que hai 30 anos nas organizacións?

“A implicación de máis persoas en temas como discapacidade, violencia de xénero ou problemas ambientais fixo que o voluntariado evolucione”
Hai máis persoas voluntarias e relacionámolo con que a sociedade é cada vez máis consciente de que a participación no público vai máis aló de votar cada catro anos nunhas eleccións. Habemos ido descubrindo ámbitos aos que hai 30 anos non prestabamos atención. Cada vez queremos ir construíndo unha sociedade máis xusta. Por exemplo, a implicación de máis persoas en temas como a discapacidade, a violencia de xénero ou problemas ambientais fixo que evolucione e que queiramos coidalo máis entre todos. A sociedade evolucionou e o voluntariado, como exercicio de participación, tamén.

Como evolucionou o voluntariado nestes 30 anos?

As entidades han ido evolucionando na súa propia xestión, pasaron de ser un grupo de voluntarios que traballan nunha causa común a marcarse uns obxectivos, planificar, definir a súa estratexia… e isto implica unha xestión nova do voluntariado. Coa primeira Lei do Voluntariado en 1996 obrigábase ás organizacións a facer programas. Isto provocou unha rápida evolución que se ha visto que como marco regulador quedaba antiga. Así que en 2015 temos a nova lei, o cal significa que o voluntariado é un fenómeno social que está a crecer e necesita que todos os axentes sociais póidanse implicar nel como dereito de todas as persoas a participar e cambiar as cousas.

Que mellorou a nova Lei de Voluntariado?

“A Lei de Voluntariado mellorou en concibir o voluntariado como dereito das persoas e que ha de estar presente en todas as etapas, idades e axentes”
A grandes liñas e sen entrar en detalles, a nova lei mellorou sobre todo en concibir o voluntariado de maneira moi transversal como dereito das persoas e que ha de estar presente en todas as etapas, idades e axentes, desde a educación e formación, sociedade, empresas. Unha das novidades é que ás persoas beneficiarias da acción voluntaria concíbeselles como eixo central. Non existe voluntariado se non existen unhas persoas coas que traballar e isto convértese no eixo central. O voluntariado farase na ONG, pero as administracións, universidades e empresas terán un papel de fomento e promoción do voluntariado.

Como se promove desde a Plataforma o voluntariado corporativo?

A Lei recolle ás empresas como promotoras do voluntariado e desde a Plataforma apoiamos a que estas animen aos seus empregados na implicación de programas sustentables de voluntariado. Tamén temos moi claro que o voluntariado parte da gratuidade e a liberdade das persoas para implicarse nunha causa, son persoas da sociedade civil que se unen en asociacións por unha causa. As empresas teñen outro papel e responsabilidade social, e poderán e deberán colaborar coa sociedade civil, pero cada un ten os seus papeis e fins diferentes.

O voluntariado no noso país está á altura do voluntariado doutros países europeos ou americanos?

Ao comparar os datos do voluntariado con outros países sáltanos unha alarma e é que o que aquí entendemos por voluntariado é diferente. A sociedade mediterránea concibe o voluntariado como unha acción que transcende as miñas propias necesidades, da miña propia familia e a miña rede social máis íntima. Esta rede social está moi clara en España, pero noutros países esas redes familiares non existen e necesitan outras alternativas, por exemplo o voluntariado. Ante isto, as cifras poden colocar a España fríamente por detrás dos nórdicos; tendo en conta que non estamos a medir o mesmo. Ademais, en España estivemos 40 anos nunha ditadura na que non existía o dereito de asociación e tamén temos un fenómeno de voluntariado moi moderno desde a democracia.

Cales son os retos da Plataforma do Voluntariado de España para os próximos anos?

Un dos retos é converter o voluntariado nun dereito para todas as persoas a poder facelo, con todo o traballo que implica en todos os ámbitos. Saber que dentro de 30 anos todas as persoas saberán que é o voluntariado, que todos os nenos e nenas estivesen en contacto e poidan implicarse en actividades voluntarias e, sobre todo, seguir pondo sobre a mesa o valor da solidariedade como reto social. E como reto de asociacións, ir mellorando a xestión das asociacións de tal maneira que podamos facer o acompañamento á sociedade neste obxectivo, que as persoas saiban que é ser voluntario e como facelo.