Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

María Entrecanales, presidenta de Fundación Balia pola Infancia

En España, un de cada catro nenos sofre algún tipo de pobreza
Por Azucena García 2 de Outubro de 2010
Img fotomar ua
Imagen: CONSUMER EROSKI

A Fundación Balia centra o seu traballo nos máis vulnerables: os nenos. En 2009 atendeu a máis de 850 menores, a quen se garantiron servizos tan variados, como axuda para facer os deberes ou o acceso a unha ampla oferta de actividades. Manualidades, excursións, visitas culturais, clases de informática ou de habilidades sociais son as propostas para previr o abandono e o illamento dos menores, combater o fracaso escolar e potenciar a educación en valores. No caso dos mozos, a presidenta da Fundación, María Entrecanales, explica que a estratexia se basea en diferentes liñas de intervención encamiñadas a un mesmo fin: favorecer a inclusión social. Impártense talleres de apoio escolar e ao estudo, trabállanse as habilidades sociais e persoais e proponse alternativas de lecer saudables, como a práctica deportiva ou os bailes.

Fundación Balia traballa con infancia e mocidade en situación de desigualdade, a que se debe esta?

O noso labor consiste en traballar con menores en risco de exclusión social. En España, o 24% da poboación infantil necesita axudas para poder saír adiante. Segundo Eurostat, un de cada catro nenos sofre algún tipo de pobreza: mala calidade da educación, acceso a unha sanidade deficiente, desemprego dos pais, infravivenda…

Algúns programas diríxense a nenos de 3 a 12 anos. Custa pensar en nenos tan pequenos en risco de exclusión social, trabállase tamén cos pais para previr esta situación?

“Algúns factores de exclusión dificultan o coidado e a atención das necesidades dos fillos”

Traballar coas familias é fundamental porque, pola contra, o noso traballo quedaría incompleto. En Balia impulsamos un programa de atención, orientación e intervención familiar destinado a apoiar ás familias e acompañar no seu labor educativo. Traballamos con familias con escasos recursos económicos ou en situación de precariedade laboral, que viven en infravivendas, persoas inmigrantes ou con interminables xornadas de traballo, grupos que carecen dunha rede de apoio social. Estes son factores de exclusión que dificultan o coidado e a atención das necesidades dos fillos cando saen do colexio.

A través dos nosos programas, desenvolvemos unha serie de accións encamiñadas a favorecer o clima familiar, ampliar a rede social, dotar de ferramentas que axuden no labor de pais e, nos casos máis extremos, contamos cun dispositivo asistencial para a dotación de alimentos, roupa ou material escolar. Balia ofrece un apoio fundamental para que os fillos poidan desenvolverse como adultos integrados e os pais poidan acceder ao mercado laboral.

Chaman a atención sobre os denominados “nenos da chave” debido a longas xornadas de traballo dos proxenitores ou á falta da rede de apoio que citaba. Como poden evitalo as familias?

No noso caso, atendemos a grupos con escasos recursos económicos e en situacións moi difíciles que, a miúdo, obrigan ao pluriempleo para poder subsistir. En canto detectamos que unha familia empeza a integrarse e estabilizar a súa situación, tentamos que pase máis tempo cos seus fillos, aínda que en situacións de infravivenda ou hacinamiento, consideramos que os menores están mellor nos nosos centros, como parte dos programas.

Cales son os principais conflitos que se lles expoñen aos pais?

“As familias necesitan apoio para a conciliación da vida familiar e laboral”
Aos pais expónselles moitos e moi variados conflitos. Nós detectamos tres, en especial: a necesidade de apoio para a conciliación da vida familiar e laboral, o atraso ou o fracaso escolar dos menores e as súas dificultades socio-relacionais e/ou problemas de conduta. En Balia ofrecémoslles un apoio integral. Por unha banda, traballamos cos seus fillos para favorecer a inclusión social e a súa mellora académica e, por outro, traballamos coas familias para dotarlles das ferramentas necesarias, como habilidades de comunicación, aprender a marcar límites, dedicar tempo aos fillos, aínda que sexan 15 minutos de calidade, evitar rifarlles e discutir.Nos casos de maior dificultade, derivámoslles a outros recursos.

En ocasións, hai que fomentar a autoestima nos nenos porque chegan a pensar que eles non saben facer nada.

A autoestima fórmase, nun primeiro momento, na familia. A expresión adecuada de afecto aos fillos, a confianza neles e nas súas capacidades e unha educación baseada en límites e normas, farán que os nenos crezan nun ambiente de agarimo e respecto, que facilitará un desenvolvemento adecuado da súa autoestima. Con todo, a carencia destes aspectos nas familias reflíctese nun descenso deste factor nos nenos e, posto que a relación cos compañeiros do colexio forxará este grao de autoestima, tanto nun sentido positivo como negativo, os menores que teñen poucas habilidades socio-relacionais ou dificultades escolares, enfróntanse cada día a situacións cotiás das cales non sempre saen airosos. Isto propicia que a súa autoestima descenda e enfróntense ás próximas tarefas con menos confianza en si mesmos. É un ciclo repetitivo no que é necesario intervir.

Por iso o obxectivo é sensibilizar aos menores en cuestións como a convivencia, o respecto e a igualdade?

“O obxectivo é que estes nenos, o día de mañá, poidan ser adultos integrados e optar a unha vida digna, ter un traballo, familia e amigos”
O obxectivo é que o día de mañá poidan ser adultos integrados e optar a unha vida digna, ter un traballo, familia e amigos. Estes son os aspectos que traballamos de forma transversal a través dun proxecto pedagóxico que marca as liñas de intervención cos menores. O respecto, a convivencia e a igualdade pódense traballar a través das manualidades, as saídas culturais, excursións ou dinámicas de grupo.

Cales son os principais riscos dos mozos?

Os principais riscos están na rúa e, sobre todo, cando carecen do apoio de persoas que lles axuden a xestionar a súa vida e preocúpense por eles. Os riscos relaciónanse coa pertenza a bandas, accións delituosas, achegamento á droga ou abandono prematuro dos estudos. Estes son os principais problemas que detectamos nos mozos con quen traballamos. Estes son os principais riscos aos que se enfrontan os mozos.

As dificultades de integración dos mozos no instituto son maiores que no caso dos nenos?

Cando proceden dunha situación familiar desestructurada, familias monomarentales ou monoparentais, con escasos recursos económicos, nalgúns casos reciben pouca atención dos seus proxenitores e recae neles unha responsabilidade familiar que non é propia da súa idade. Deben coidar aos seus irmáns pequenos ou facer os labores de casa. Con todo, a falta de ferramentas e de motivación para a súa educación fai que en ocasións queiran abandonar os estudos de forma prematura.

Nestes e outros casos apostan pola iniciación ao voluntariado dos mozos maiores de 16 anos en actividades dirixidas aos nenos. Que beneficios achégalles?

“Os mozos voluntarios axudan a outras persoas a mellorar a súa vida e, se o realizan desde idades temperás, conséguese que no futuro sexan máis responsables”
Axúdalles a sentirse útiles e a porse no lugar do profesor, a quen entón aprecian máis e entenden mellor. Aos poucos, interiorizan valores como a solidariedade, a cooperación e a participación na comunidade. A través do voluntariado, axudan a outras persoas a mellorar a súa vida e, se o realizan desde idades temperás, conséguese que no futuro sexan máis responsables.

Tamén as novas tecnoloxías axúdanlles neste propósito?

As novas tecnoloxías son unha ferramenta educativa e integradora moi importante, xa que o feito de non ter acceso a elas agrava os procesos de exclusión. Hoxe en día, todos somos espectadores dos avances da tecnoloxía e as ciencias da información e comunicación. Non ter coñecementos de informática déixache fóra de moitas xestións cotiás. Por iso, para os grupos en situación de desvantaxe social, económica e académica, fortalecer a súa formación neste ámbito axúdalles a estar conectados coa sociedade e a poder optar a maiores oportunidades tanto laborais, como académicas e sociais. No caso da poboación inmigrante, o acceso gratuíto a Internet é unha ferramenta de comunicación moi valiosa porque lles conecta co seu país de orixe.

Aínda que desenvolven proxectos de cooperación internacional, outorgan unha gran importancia ao traballo na contorna. Descóidanse a miúdo os espazos máis próximos porque se pensa que as necesidades son maiores noutros lugares do planeta?

Como ONG de acción social que intervén no ámbito local para conseguir unha axuda global, cremos que aínda nas grandes cidades hai grandes desigualdades que aumentan os índices de risco de exclusión social e os máis vulnerables son os menores que arrastran as dificultades das súas familias.