Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Miryam Delgado, coordinadora da campaña “Asinarías por deixar un mundo mellor”

Non é obrigatorio informar os fillos de facer un legado solidario, pero si recomendable
Por Miren Rodríguez 16 de Maio de 2007
Img mdelgado

Intermón Oxfam, Aldeas Infantís SOS, Amnistía Internacional, Médicos do Mundo, Plan España, UNICEF e WWF/Adena preocúpanse por axudar a quen o necesita hoxe, en 2007, pero tamén en 2107. Como? Explicándonos a importancia de facer testamento e de doar unha parte dos nosos bens a unha organización sen ánimo de lucro. Non hai que temer pola sorte dos herdeiros: só se trata de doar un terzo da herdanza. Así o explica Miryam Delgado (Madrid, 1961), coordinadora da campaña “‘Asinarías por deixar un mundo mellor’”. Delgado defende que grazas a este tipo de doazóns solidarias deixaremos un mundo mellor aos nosos fillos. “Non é obrigatorio informar os fillos de facer un legado solidario, pero si é recomendable”. Este é un reto a longo prazo, posto que só o 23% dos españois fan testamento, máis aínda se o comparamos con outros países veciños como Gran Bretaña, onde os legados solidarios e herdanzas representan o 33% dos ingresos das organizacións sen ánimo de lucro e Francia, onde sete entidades sen ánimo de lucro reciben ingresos de máis de 10 millóns de euros en legados.

Pódese ser solidario despois de morrer?

Pódese ser solidario antes de morrer deixando no testamento propio un ou varios legados solidarios. Desta forma pódese contribuír a perpetuar as causas nas que se creu en vida, máis aló da morte.

Explíqueme o concepto de legado solidario

Un legado solidario é unha doazón -pode ser unha cantidade de diñeiro específica, uns bens, ou calquera cousa que uno desexe- que forma parte do terzo de libre disposición do total da herdanza que uno poida deixar. Os herdeiros forzosos sempre quedan protexidos porque o terzo de libre disposición é a parte da herdanza da que se pode dispor libremente. No entanto, convén deixalo por escrito nun testamento. Se non houbese herdeiros forzosos, esta cantidade podería ser aínda maior.

“Un legado solidario é unha doazón que forma parte do terzo de libre disposición do total da herdanza que unha persoa poida deixar”

Entendo a súa tarefa como un reto a longo prazo, posto que só o 23% dos españois fan testamento. Veo así tamén?

É, definitivamente, un reto a longo prazo, pero o importante é que as persoas se adoiten a facer testamento, de maneira que todo déixese máis organizado para os que quedan. E, ademais, poderían facer unha herdanza ou un legado solidario co que contribuirían a deixar un mundo mellor.

Eu teño 32 anos. Convénzame para que faga testamento e inclúa un legado solidario

Eu teño 46 anos e fixen o meu testamento aos 40. Nel incluín catro legados solidarios para organizacións nas que creo profundamente e quero que continúen co seu traballo aínda despois de que me haxa ido. Creo que é tamén unha forma de deixar unha herdanza mellor para o meu fillo e as xeracións futuras. É unha forma de contribuír a que o mundo no que viva sexa un pouco mellor.

Convenceume. Ténteo cunha muller como a miña nai que ten 74 anos e que non quere deixar á súa filla sen herdanza

Tanto a lei española como as leis forais protexen aos descendentes directos: fillos e na súa ausencia, pais, quen en ningún caso quedan sen herdanza. Un terzo de todo o que se posúe repártese a parte iguais entre os fillos (o terzo de lexitímaa); un segundo terzo pode repartirse de forma diferente pero sempre entre todos os fillos (o terzo de mellora) e só o terceiro terzo é o que pode repartirse como un queira (o terzo de libre disposición). Deste último pódense dispor legados solidarios. Estes dannos a posibilidade de perpetuar un desexo cando nos haxamos ido, ou tratar de que o mundo sexa un pouquiño mellor para as próximas xeracións, á vez que ordenamos o noso patrimonio.

Convencidas as dúas, que temos que facer? que pasos temos que seguir?

Na web www.legadosolidario.org hai unha guía de consellos cos pasos a seguir. Quizá como recomendación principal diríalle que o comente primeiro cun familiar, amigo ou compañeiro próximo e despois cun avogado ou notario para poder preparar o texto legalmente. Calquera interesado pode contactar coa ONG directamente ou utilizar o teléfono 902 01 06 09.

“Como recomendación diríalle que comente esta decisión cun familiar, amigo ou compañeiro próximo e despois cun avogado ou notario”

Non é paradoxal que este segmento da poboación, que por idade é o máis propicio para os fins que se perseguen con esta campaña, sexa o máis remiso a deixar o seu patrimonio a organizacións sen ánimo de lucro?

Pensamos que se trata dunha situación de descoñecemento. Hai uns anos en España tampouco se facían tantas doazóns para ONG en xeral e leste é un sector que está a crecer moito e rapidamente nos últimos anos, tanto en socios como en doazóns. Unha vez que a poboación coñeza e entenda a posibilidade de doar a través dun legado solidario, tamén o fará e será unha forma de doazón que se converterá en algo natural como un proceso adicional ao que se doou en vida.

Cal é o proceso que se segue cos bens que unha persoa doa mediante este sistema a unha da ONG?

Pódense doar tanto bens tanxibles como intangibles, isto é, desde unha propiedade -un inmoble, un coche, obras de arte, etc.- ata un tanto porcentual do patrimonio ou diñeiro en metálico e accións. Cando unha persoa decide facer unha herdanza ou legado solidario, é conveniente, aínda que non obrigatorio, facerllo saber á entidade. Unha vez aberto o testamento, esta disporá dese ben ou bens tal e como o legatario dispúxoo. Un inmoble, por exemplo, pódese vender para utilizar o diñeiro en proxectos ou tamén usarse como sede para a entidade. Outros bens pódense poxar ou vender e unha doazón en metálico destinarase de inmediato aos proxectos da organización.

É obrigatorio comunicar aos fillos e herdeiros lexítimos a decisión de legar a herdanza a unha ONG para evitar posibles malentendidos?

Non é obrigatorio, pero si recomendable. Non se trata só de evitar malentendidos, senón de que a vontade sexa transparente. É unha forma de asegurarse de que os desexos se perpetúen cando a persoa non estea aquí.

Se non se fai así, a familia pode reclamar, despois da morte do titular, os seus bens? Teñen constancia de casos como leste?

Se hai testamento e está ben feito -por iso recomendamos sempre facelo ante notario- os herdeiros forzosos non poderán reclamar máis que o que lles corresponda por lei. Non temos constancia de casos, pero si insistimos que se realice o testamento aberto, ante notario. Este profesional é a persoa idónea para asesorar e resolver calquera dúbida na redacción do documento.

“Se hai testamento e está ben feito, os herdeiros forzosos non poderán reclamar máis que o que lles corresponda por lei”

Cantas persoas legaron a unha ONG os seus bens en España?

Aínda non se realizou un estudo respecto diso. Este tipo de colaboración, aínda que xa se dá e empézase a coñecer, aínda é moi esporádica no noso país.

Un país no que hai máis de mil ONG, por que só sete se animan a fomentar o hábito de facer herdanza e de legala a unha ONG, como reza a campaña? Poden adscribirse todas ou hai algún requisito que deben cumprir?

A campaña realizouse co sete ONG que no seu día decidiron unirse para lanzala. Nunha segunda fase poderíanse subscribir máis a condición de que cumpran unha serie de requisitos que o sete acordaron como documento base.

Atopan noutros países como Francia, Gran Bretaña e Holanda, onde as organizacións adheridas a esta iniciativa superan as 100, un referente para seguir traballando nesta iniciativa tan solidaria?

España é o terceiro país europeo que se lanzou cunha campaña colectiva sobre herdanzas e legados solidarios, despois de Gran Bretaña en 2001 e Holanda en 2002, e as dificultades e cambios de mentalidade foron similares en cada país. A vantaxe que nos levan é que eles empezan a recoller os froitos da campaña; as herdanzas e legados solidarios xa se converteron nunha forma de colaboración habitual nos nosos países veciños e a ONG respectivas reciben unha parte considerable dos seus ingresos a través das mesmas.

Os nosos fillos serán máis solidarios cos seus testamentos que nós?

O serán se lles educamos co noso exemplo. Os legados e herdanzas solidarias son tamén unha forma de contribuír a que eles teñan un mundo mellor e máis xusto.