Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Observatorio de calidade da ONG

De recente creación, pretende aglutinar todo o coñecemento relacionado coa calidade en acción social
Por Azucena García 22 de Xuño de 2009
Img documentos

Ademais de facer cousas boas, hai que facelas ben. Por iso, a ONG avalaron a creación do Observatorio de calidade. Aínda que aínda está en fase de despegamento, as súas funcións xa se definiron para que actúe desde o primeiro momento como punto de encontro e intercambio de información para as organizacións. O seu obxectivo é moi amplo: recompilar todo o coñecemento posible sobre a calidade e as boas prácticas en acción social.

A calidade no ámbito da acción social é fundamental. “Por ética e porque as persoas para quen traballamos teñen dereito á calidade”, xustifica Juan Lara, presidente da Plataforma de ONG de Acción Social. Esta entidade impulsou a creación do Observatorio de calidade, un novo organismo que pretende ser punto de encontro daquelas organizacións interesadas en coñecer os avances nesta materia.

A pretensión do Observatorio é ambiciosa: aglutinar todo o coñecemento relacionado coa calidade e a difusión das mellores prácticas no sector da acción social. Para iso, realizará estudos e investigacións sobre os esforzos da ONG para incorporar a cultura da calidade á súa xestión. Os resultados serán unha valiosa fonte de información para intercambiar datos e medir o progreso das organizacións.

A idea é recompilar toda a información dispoñible sobre a calidade aplicable ás entidades sociais, identificar aquela ONG que dispoñen de sistemas de xestión de calidade e as súas características e crear unha base de datos. Con toda esta información, ademais das investigacións e informes periódicos que leven a cabo, seleccionaranse as mellores prácticas do sector e faranse accesibles ás organizacións que formen parte do Observatorio.

Declaración de Calidade

En 2006 presentouse a Declaración de compromiso pola Calidade no Terceiro Sector. Ata hoxe, este documento está subscrito por un total de 72 organizacións unidas por un interese común: axuntar esforzos para converterse en axentes complementarios da provisión de servizos e lograr un cambio de actitude nos cidadáns respecto dos problemas sociais. “A ONG de Acción Social senten comprometidas coa tarefa de conseguir unha sociedade máis igualitaria”, subliña a Declaración.

Os asinantes da Declaración comprométense a respectar e cumprir principios de transparencia e responsabilidade

Reducir as diferenzas entre a cidadanía expón a necesidade de que a ONG redobren os seus esforzos para ofrecer unha calidade maior. Por iso, os asinantes da Declaración comprométense, entre outras cousas, a respectar e cumprir os principios de transparencia e responsabilidade nas organizacións e implicar neste compromiso a outros axentes, como as administracións públicas.

Para que as organizacións poidan adherirse a este documento, é necesario que estean constituídas como entidade non lucrativa, de utilidade pública, ámbito estatal e cunha antigüidade superior a tres anos. Ademais, deben ser transparentes “en fins, metodoloxía, organización e recursos”, non depender de entidades lucrativas e, por suposto, desenvolver actividades e programas de acción social.

Boas prácticas

Que significa facer ben as cousas? Segundo os responsables do Observatorio, traballar ben significa satisfacer as necesidades dos usuarios da ONG. É aí onde entran en xogo as boas prácticas, entendidas como unha serie de medidas que axudan a mellorar os servizos prestados.

Unha boa práctica ha de respectar sempre a dignidade humana e os dereitos fundamentais

As boas prácticas son uns referentes para as organizacións, ademais dun material de intercambio entre elas. O Observatorio define unha boa práctica como aquela “acción, conxunto de accións, iniciativas ou modelo de actuacións enmarcados nunha estratexia máis global e planificada dentro dunha organización, cuxo obxectivo sexa mellorar a calidade de vida dos individuos ou dun colectivo, así como a da propia organización”.

Unha boa práctica ha de respectar sempre a dignidade humana e os dereitos fundamentais, ademais de contar co compromiso dos membros da organización e os usuarios ou beneficiarios dos seus servizos. Desta forma, preténdese detectar mellor as necesidades existentes e darlles resposta de maneira precisa e acertada.