Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Observatorio Europeo do Racismo e a Xenofobia (EUMC)

O 'Informe anual sobre a situación de racismo e xenofobia nos Estados membros da UE', relativo a 2005, recolle a situación de discriminación que sofren os inmigrantes e os xitanos en materia de emprego, vivenda ou educación en España
Por Miren Rodríguez 5 de Decembro de 2006

O obxectivo principal do Observatorio Europeo do Racismo e a Xenofobia (EUMC), con sede en Viena, é ofrecer á Comunidade e aos seus Estados membros informacións obxectivas, fiables e comparables sobre os fenómenos do racismo, a xenofobia e o antisemitismo que poidan resultarlles útiles á Unión Europea (UE) e aos Estados membros na adopción de medidas e na definición de accións contra o racismo e a xenofobia.

O EUMC analiza o alcance e a evolución dos fenómenos e manifestacións de racismo e xenofobia, así como as súas causas, consecuencias e efectos. Así mesmo, entre os labores do EUMC destacan a necesidade de desenvolver estratexias para combater o racismo e a xenofobia, e resaltar e difundir exemplos de boas prácticas no tratamento destes problemas.

O eixo principal das actividades do Observatorio é a rede europea sobre racismo e xenofobia (Raxen),

O eixo principal das actividades do Observatorio é a rede europea sobre racismo e xenofobia (Raxen)
que recolle información a nivel nacional. Raxen componse de 25 centros nacionais de referencia, un en cada Estado membro da UE. A información recollida polos centros de referencia nacionais publícase como informes comparativos ou informes nacionais. O EUMC traballa en cooperación coas institucións da UE, organismos intergobernamentais e gobernos dos Estados membros. Coopera tamén coa sociedade civil mediante mesas redondas a nivel nacional e europeo. O EUMC comprométese cun número limitado de proxectos.

Así mesmo, o Observatorio publica un informe anual en dous partes: a primeira proporciona información sobre as actividades do EUMC, e a segunda, sobre a situación do racismo e a xenofobia na Unión Europea.

O Observatorio Europeo do Racismo e a Xenofobia foi creado mediante o Regulamento (CE) nº 1035/97 do Consello, de 2 de xuño de 1997 ( DO L 151 de 10.6.1997), e iniciou a súa andaina en 1998. En decembro de 2003, os Xefes de Estado ou de Goberno decidiron ampliar o mandato do EUMC ata incorporar o carácter de axencia de dereitos humanos.

Caso español

O Observatorio Europeo sobre Racismo e Xenofobia advirte da situación de discriminación que sofren os inmigrantes e os xitanos en materia de emprego, vivenda ou educación en España, segundo despréndese do ‘Informe anual sobre a situación de racismo e xenofobia nos Estados membros da UE’ relativo ao ano 2005. Ademais, España é un do cinco países da UE, xunto a Grecia, Italia, Chipre e Malta, que non proporcionou ao Observatorio datos oficiais suficientes para poder trazar unha radiografía adecuada da situación. E foron as organizacións non gobernamentais, como a Fundación Secretariado Xitano (FSG) ou SOS Racismo, as que proporcionaron o groso da información.

Así, a FSG achou 29 casos de discriminación contra a comunidade xitana con frases como “non contrato xitanos porque sempre teñen algún familiar enfermo” ou “traballo con obxectos de valor e poderían roubarme”,

“A FSG achou 29 casos de discriminación contra a comunidade xitana con frases como “non contrato xitanos porque sempre teñen algún familiar enfermo” ou “traballo con obxectos de valor e poderían roubarme”
atribuídas a axencias de traballo temporal ou empregadores. No informe cítanse tamén as denuncias de SOS Racismo relativas ás prácticas do Goberno catalán que, segundo a organización, “usa a nacionalidade como criterio de acceso ao emprego”.

No caso do acceso á vivenda, arguméntase que os altísimos prezos dos alugueres reducen as posibilidades sobre todo para os inmigrantes recentemente chegados a España e que é normal o subalquiler de habitacións, camas, cadeiras de brazos ou mesmo terrazas. “Alugar lugares inapropiados, como garaxes ou aloxamentos rurais abandonados ou o aluguer a romaneses dun piso por 700 euros ao mes por persoa, tal e como reflicte unha información en Cataluña, revela a falta de protección dos inmigrantes no mercado de aluguer”, reza o texto.

Apoio ás conclusións do informe

Img sosracismologo

A Federación de Asociacións de SOS Racismo, manifesta o seu apoio ás conclusións do Informe do Observatorio Europeo contra o racismo e a xenofobia, en España. Con ocasión da presentación deste Informe 2005, a Federación de Asociacións de SOS Racismo manifesta o seu apoio ás conclusións do mesmo, referentes á loita contra o racismo en España.

“Consideramos que a falta de información oficial sobre os actos de racismo e xenofobia que se cometen no noso país constitúe un gran obstáculo para que se poidan deseñar políticas efectivas e realistas para loitar contra esta secuela das nosas sociedades que, desgraciadamente, vai en aumento ano tras ano, sen que de momento exista unha clara vontade política para porlle freo. E sen poder esquecer neste punto que a Constitución Española prohibe a discriminación por razón de orixe, e obriga á Administración a levar a cabo políticas que promocionen a igualdade”, aclara.

E engaden desde a Federación que “a falta de datos oficiais non pode ocultar, por tanto, a falta de implicación real da Administración na loita contra o racismo. É máis, o primeiro pon de manifesto o segundo, xa que non se están tomando medidas”.

Finalmente a súa valoración céntrase en que o Observatorio Español contra o racismo e a xenofobia “debería estar dotado de máis medios, tanto económicos como persoais, para poder instar aos diferentes ministerios e organismos públicos a recoller e censar información sobre feitos labores con motivación racista e xenófoba”.