Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

ONG en tempos de crises: onde pedir axuda e onde prestala

A crise aumentou o número de usuarios da ONG, que demandan máis recursos humanos e económicos
Por Azucena García 19 de Xuño de 2012
Img manos
Imagen: Caitlin Regan

A ONG son o refuxio onde, en tempos de crises, moitas persoas atopan axuda. Pero a miúdo, antes de dar hai que recibir e nesta balanza os cidadáns teñen un peso estelar. ONG que carecen dos recursos suficientes para atender todas as peticións de axuda poden beneficiarse da xenerosidade de quen dispoñen do tempo e os recursos necesarios. En época de crise, destaca o papel da ONG que reparten alimentos, roupa e outras axudas puntuais ás persoas que o necesitan, ademais de colaborar na atención sanitaria a persoas inmigrantes en situación irregular. Pero sobre todo apélase a quen poden axudar a estas entidades, mediante doazóns económicas, materiais e de tempo, a través do voluntariado.

A ONG reparten alimentos, roupa e outras axudas puntuais

Hai uns días, Cruz Vermella emitiu o seu primeiro chamamento de axuda para a sociedade española. A vulnerabilidade deixou de entender de condicións e cada vez máis persoas con necesidades acoden á ONG para cubrilas. A crise afectou ata tal punto a algunhas familias, que carecen mesmo de alimentos. Onde conseguilos? Os Bancos de Alimentos son un dos principais recursos. Recollen os excedentes que lles doan e almacénanos para a súa posterior distribución. Iso si, non entregan os produtos directamente ás persoas, senón a entidades que os reparten, pero o directorio da Federación Española de Bancos de Alimentos recolle oficinas en decenas de localidades.

A ONG apoian aos grupos máis vulnerables e demandantes de axuda urxente

Cruz Vermella tamén reparte alimentos a través do programa “Pola repartición xusta de alimentos…“. Estes distribúense entre persoas “en situación de necesidade social por causas diversas”, entendidas como tales as familias monoparentais, nenos e mozos en dificultade e persoas maiores, con discapacidade ou inmigrantes, entre outras. En 2011, repartiu 67 millóns de quilos de alimentos entre máis de 900.000 beneficiarios, a través de máis de 3.500 entidades.

Desde Cáritas, anímase a quen necesiten axuda a expor a súa situación na oficina de Cáritas Diocesana ou Parroquial máis próxima, onde se analiza cada caso. Os eixos de atención ás persoas que demandan axuda urxente son tres: acollida e atención primaria, emprego e vivenda. “É a resposta de Cáritas para os efectos sociais da crise”, explica a organización. A través da súa rede estatal de acollida e atención primaria, as persoas en situación precaria reciben axuda de primeira necesidade, como alimentos, roupa ou axudas económicas puntuais para pagar recibos domésticos, gastos sanitarios ou escolares, entre outros. Hai dous modos de recibir esta axuda: en especie ou mediante vales, grazas a convenios asinados con entidades privadas. Tamén se ofrece orientación laboral e a posibilidade de iniciar procesos de formación para favorecer a reinserción das persoas máis vulnerables no ámbito laboral.

Respecto da roupa, Cáritas Diocesana de Cuenca conta co programa “RopaCor”, unha tenda de roupa usada onde se poden adquirir pezas e zapatos a un prezo máximo de tres euros. Esta entidade tamén desenvolve un servizo de comidas a domicilio para persoas maiores, co fin de atender as súas necesidades e que permanezan na súa vivenda durante máis tempo. Os menús cobren as necesidades nutricionais das persoas maiores.

Atención sanitaria a persoas inmigrantes irregulares

O próximo 31 de agosto, as persoas inmigrantes que residan en España en situación irregular deixarán de ter dereito ao cartón sanitario. Unha vez aprobado o Real Decreto Lei 16/2012, de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde, tan só atenderáselles nos servizos de urxencias. Con todo, varias comunidades autónomas (País Vasco, Cataluña, Andalucía e Asturias) xa anunciaron que nas súas consultas médicas manterase a atención a estas persoas e algunha ONG tamén mostraron o seu apoio a esta postura.

No caso de Asturias, ademais, téntase resolver un problema asociado á carencia de cartón sanitario: a prescrición farmacéutica de medicamentos. Para iso, a ONG deseñarán unha receita distinta á oficial, pero que poidan empregar os facultativos para que as persoas inmigrantes obteñan os medicamentos correspondentes a través destas organizacións, segundo explica SOS Racismo.

Médicos do Mundo atende de maneira gratuíta a persoas que teñen dificultades para acceder ao cartón sanitario, mesmo desde antes de aprobarse o citado Real Decreto. Presta atención sanitaria a persoas en situación ou risco de exclusión social en provincias tan dispares como Almería, Málaga, Sevilla, Huesca, Zaragoza, Lanzarote, As Palmas, Tenerife, Toledo, Cidade Real, Madrid, Alacante, Valencia, Barcelona, Bilbao, Mallorca, Pamplona, Santiago de Compostela e Vigo. Para iso, recórrese a dispositivos fixos e unidades móbiles, que se desprazan a zonas illadas onde reside un número importante de persoas inmigrantes “cuxas necesidades básicas de saúde non están cubertas”, lembra a ONG.

Como axudar: doazóns económicas e materiais a unha ONG

As persoas con máis posibilidades son un elo fundamental na cadea de axuda. Poden colaborar de varias maneiras, pero sobre todo, as organizacións destacan as achegas económicas. Deste xeito, os ingresos repártense nas áreas onde máis necesidades se detectan. Estas achegas son fundamentais para organizacións como as enumeradas, que atenden a miles de persoas en todo o país.

  • Cáritas. Pódense realizar achegas económicas a través do número de teléfono 902 33 99 99 ou desde o espazo web habilitado para realizar doazóns.
  • Cruz Vermella. Recibe doazóns en liña específicas para as persoas afectadas pola crise en España.
  • Médicos do Mundo. Acepta doazóns en liña para o acceso á saúde de todas as persoas e outras emerxencias.

Nalgúns casos, son preferibles as doazóns económicas ás materiais, debido a problemas de capacidade da ONG

Respecto das doazóns materiais, convén consultar antes nas organizacións cales son as súas necesidades. En ocasións, a recollida de materiais require tarefas de loxística que poden escaparse á capacidade da ONG. A quen desexen colaborar, Cáritas recomenda dirixirse á Cáritas Diocesana ou Parroquial máis próxima e consultar as posibilidades. Na súa páxina web dispón dun mapa interactivo co directorio de todas as sedes.

En Barcelona, a Fundació Formació i Treball aproveita a roupa doada para reciclala e, deste xeito, fomentar a inserción laboral de quen teñen máis dificultades para acceder a un emprego. A organización explica nun vídeo o seu funcionamento, baseado na recollida de roupa que as persoas depositan en colectores distribuídos pola cidade e que, a continuación, trátase. Ata o momento, creáronse 160 postos de traballo.

Ser voluntarios nunha ONG, unha necesidade permanente

Un recurso fundamental e que non supón ningún custo é o tempo. As persoas que queiran achegalo poden ser voluntarias. O Banco de Alimentos cualifica aos voluntarios como o “soporte fundamental”. Na súa maioría, nútrese de persoas xubiladas e prexubiladas, que non só dispoñen de máis tempo, senón tamén de experiencia. “Levan tarefas de dirección, contabilidade, almacén, transporte e aprovisionamento, outras de apoio xurídico, relacións públicas, etc.”, explican.

Desde Cruz Vermella promóvese un voluntariado baseado en sete principios: participativo, comprometido, capacitado, motivado, dispoñible, polivalente e grupal. Entre outras cousas, estes principios implican que os voluntarios conten con formación adecuada, unha motivación suficiente para entender a súa colaboración cunha filosofía de permanencia e un compromiso coas persoas máis vulnerables a quen axudan.

O voluntariado en Cáritas confórmano tamén persoas comprometidas, activas, con valores e motivadas. A axuda dos voluntarios distribúese en tres frontes: colaboración en programas con persoas vulnerables e excluídas, denuncia de inxustizas sociais, sensibilización e formación para transmitir á sociedade as consecuencias da situación de pobreza.

No entanto, todas as persoas que queiran ser voluntarias poden buscar nas ofertas que publican as plataformas e entidades de voluntariado ou ben decidirse primeiro polo ámbito no que queren exercer as tarefas de voluntariado para determinar daquela a organización coa que colaborar.