Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

ONG, intermediarias na procura de emprego

ONG recoñecidas como axencias de colocación axudan na inserción laboral de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social
Por Azucena García 17 de Xaneiro de 2012
Img sillaruesdas oficina list
Imagen: Fairfax County

Persoas con discapacidade, de etnia xitana, inmigrantes, mulleres ou, en xeral, persoas en risco de exclusión social contan con recursos específicos de certa ONG para favorecer a súa inserción laboral. Algunhas Organizacións Non Gobernamentais solicitaron que llas recoñeza como axencias de colocación para colaborar co Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) na procura de postos de traballo. Actúan como intermediarias entre os demandantes de emprego e as empresas para localizar á persoa idónea para a compañía e un posto adecuado para os desempregados.

A crise económica afecta a todos, pero non da mesma maneira nin coa mesma gravidade. Se o desemprego é un dos asuntos que máis preocupa aos cidadáns en xeral, o temor agudízase no caso de persoas en situación de exclusión social. Por este motivo, algunha ONG pediron o seu recoñecemento como axencias de colocación. Con esta autorización, en coordinación co Servizo Público de Emprego, traballan como intermediadores laborais para proporcionar ás persoas desempregadas un posto adecuado ás súas características e facilitar ás empresas os perfís máis apropiados aos seus requirimentos e necesidades.

O pasado verán, a Confederación Española de Persoas con Discapacidade Física e Orgánica (COCEMFE) iniciou o proceso para transformar os seus Servizos de Integración Laboral (SIL) en axencias de colocación, grazas ao Real Decreto 1796/2010, de 30 de decembro, que regula a estas entidades. A finais de ano, o programa Acceder da Fundación Secretariado Xitano (FSG) obtivo a mesma autorización.

Emprego para persoas con discapacidade

Desde que recibiu o permiso, COCEMFE colabora co Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) na inserción laboral de persoas con discapacidade. Ten este recoñecemento en todas as comunidades autónomas, desde onde colabora coa Administración. A organización estivo preocupada pola ocupación destas persoas desde 1996, cando puxo en marcha o primeiro Servizo de Integración Laboral. “Desde entón, e de maneira practicamente ininterrompida, intermediamos coas empresas e a Administración para a incorporación das persoas con discapacidade ao mercado de traballo”, sinala COCEMFE.

A entidade considera que o Real Decreto 1796/2010 “puxo de manifesto a necesidade de normalizar servizos específicos para colectivos en situación de exclusión social, como o da discapacidade“, aínda que esta xa colaboraba cos SEPE. Neste tempo, COCEMFE intermediou con máis de 17.000 empresas colaboradoras para favorecer a contratación de persoas con discapacidade.

O servizo é gratuíto tanto para as persoas con discapacidade que buscan un emprego, como para as empresas

Para axilizar esta tarefa, COCEMFE comparte a metodoloxía e protocolos do SEPE, que considera que debería financiar aos SIL tras o seu recoñecemento institucional. A Confederación dispón dunha rede de 107 servizos en todo o país, que participan dunha metodoloxía común e están conectados en rede a través de SILNET, “unha aplicación informática que ten as súas orixes no software desenvolvido polo IMSERSO (Método ESTRELA) para a mediación entre demandantes de emprego e empresas”, explica a organización.

Respecto ao modo de traballo, aínda que se mantén a intermediación entre empresas e demandantes, “un axuste persoa-posto”, as asociacións de COCEMFE desenvolven itinerarios exclusivos e personalizados de preparación para o emprego de cada un dos demandantes “en función das súas características, expectativas e realidades”, precisa. Á vez, unha parte do equipo encárgase de analizar o tecido empresarial da zona de actuación segundo os perfís dos demandantes “e saen a buscar as ofertas máis adecuadas para os mesmos”. O servizo é gratuíto tanto para as persoas con discapacidade que buscan un emprego, como para as empresas interesadas en incorporar a este tipo de profesionais aos seus persoais, lembra a organización.

Desempregados de etnia xitana

A finais do pasado ano, o programa Acceder da Fundación Secretariado Xitano (FSG) obtivo a autorización para funcionar como axencia de colocación en toda España. Este programa está vixente desde o ano 2000, na súa maioría, para persoas desempregadas de etnia xitana. Desde entón, atendeu a máis de 63.000 persoas (44.000 xitanas) e xestionou 43.000 contratos de traballo (un 70% con traballadores xitanos), segundo datos da entidade.

En total, 24 oficinas da FSG situadas en 12 comunidades autónomas funcionarán como axencias de colocación e manterán os obxectivos do programa, que son: conseguir empregos para as persoas xitanas, adaptar a formación profesional ás demandas do mercado de traballo, establecer vínculos directos entre persoas xitanas e empresas, sensibilizar respecto de prexuízos e prácticas discriminatorias e xerar políticas proactivas dirixidas á poboación xitana.

Para logralo, realízanse tamén unha serie de tarefas, como o desenvolvemento de itinerarios personalizados de inserción, unha ferramenta crave para centrarse nas necesidades dos demandantes de emprego. Ademais, levan a cabo tarefas de formación para o emprego, desenvolvemento e apoio de iniciativas emprendedoras, intermediación con empresas, produción de bens e servizos a través de empresas de inserción e emprego protexido, xunto con accións de sensibilización pública e acción institucional.

Persoas inmigrantes e en risco de exclusión social

O Programa de Emprego de Cáritas atendeu en 2010 a máis de 83.000 persoas, case o 70% inmigrantes

Ademais das organizacións citadas, outras máis contan con áreas dedicadas a procura de emprego e intermediación laboral. O Programa de Emprego de Cáritas atendeu en 2010 a 83.952 persoas: 55.207 mulleres (65,76%) e 28.745 homes (34,24%). O 69,08% eran inmigrantes, na súa maioría (58,54%) de países extracomunitarios. Por idade, recibiron atención, sobre todo, dous grupos: persoas de 25 a 35 anos e entre 36 e 45 anos, a maior parte con estudos primarios.

Nesta iniciativa toman parte 63 Cáritas Diocesanas. En xeral, o itinerario personalizado de inserción sociolaboral é a metodoloxía á que se recorre para atopar emprego. Os Servizos de Acollida e Orientación Laboral analizan e valoran a situación persoal e social dos demandantes, realizan un diagnóstico do seu nivel de empregabilidade e oriéntanlles “cara a aquilo que mellor encaixe coa súa situación e expectativas”, sinala a entidade. Tamén se lles informa sobre os recursos internos e externos e, se continúan o proceso, indica Cáritas, “elabórase con eles un Plan de Acción consensuado, que guía e orienta o seu proceso de inserción”. Durante todo o tempo, a persoa conta co acompañamento do equipo de Emprego da organización.