Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Orientación laboral para inmigrantes

Diversas ONG xestionan servizos de intermediación e axuda na procura dun emprego
Por Azucena García 16 de Abril de 2010
Img gente caracas

O paro é unha das principais consecuencias da crise. Sobre todo, cébase coas persoas máis vulnerables e, entre elas, cos inmigrantes. A ONG rexistraron un incremento do número de persoas estranxeiras que solicitan asesoramento laboral e outras puxeron en marcha novos servizos de procura de emprego. Ensinan a facer un currículo, a localizar ofertas de traballo en Internet, a preparar unha entrevista ou acompañan nas tarefas de procura e integración laboral.

Imagen: Andrés E. Azpúrua

Conseguir un emprego é o principal anhelo de quen carecen del, pero as dificultades son maiores no caso dalgunhas persoas, como os inmigrantes. Xa sexa porque non dominan o idioma, polos prexuízos ou a desconfianza dos posibles empregadores ou por outros motivos relacionados coa falta de formación e información, teñen máis dificultades para acceder ao mercado de traballo. Por iso, desde o pasado ano incrementáronse as visitas aos servizos de orientación laboral da ONG.

En Galicia, Ecos do Sur é unha das organizacións que rexistrou este aumento. En 2009, acudiron por primeira vez a solicitar información un total de 1.079 persoas, das cales un 92,68% eran inmigrantes e un 2%, emigrantes retornados. As mulleres acapararon o 56,26% das consultas. Por orixe, os inmigrantes procedían na súa maioría de América Latina (72%). Tamén acudiron persoas de orixe africana (20%), da Unión Europea (4,55%), do resto de Europa (2,22%) e de orixe asiática (1,3%). Sandra García, técnico de Intermediación Laboral e responsable de Formación da entidade, engade que quen acoden son, en boa parte, persoas “en idade activa, sobre todo, entre 18 e 55 anos”.

Ensínase a redactar un currículo, explícanse as pautas para buscar emprego e infórmase sobre os recursos da zona

Destaca que por primeira vez o pasado ano os inmigrantes en situación regular que buscaban un emprego superaron ás persoas en situación irregular ou que carecían dos permisos oportunos e tamén requirían un traballo. En 2008, entre quen pediron axudan, un 52,7% tiña permiso de traballo pero carecían de emprego, mentres que en 2009 a cifra subiu a un 62,8%. A sede da Coruña contabilizou o pasado ano máis de 4.000 consultas neste sentido e puxo en marcha o Servizo de Procura Activa de Emprego (BAE). “Detectamos a necesidade de habilitar un servizo máis específico”, sinala Sandra García, debido ao incremento de persoas con permiso de traballo “que se quedaron en paro nos últimos anos”.

No servizo de orientación ensínase a redactar un currículo ou adaptar os documentos que xa están preparados, explícanse as pautas que deben seguir as persoas inmigrantes que buscan emprego pola súa conta e infórmaselles sobre os recursos da zona, listaxes de empresas segundo o perfil profesional e como buscar traballo en prensa e en Internet. Estes itinerarios son individuais, aínda que sempre que é posible impártense cursos para grupos e clases de informática. Estas últimas serven para adquirir os coñecementos básicos, aínda que tamén se dedica tempo ás técnicas de procura de emprego.

Os responsables do servizo de intermediación encárganse de pór en contacto a demandantes de traballo e empresas, que nalgúns casos comunícanse directamente coa entidade e noutros reciben de Ecos do Sur a proposta de diferentes perfís. A organización elabora unha base de datos con toda a información relativa aos demandantes de emprego, de modo que presta un servizo rápido e eficaz aos posibles empregadores. Das 122 persoas atendidas no servizo BAE en 2009, un total de 25 culminaron con éxito o proceso de inserción laboral.

Atención integral

En Cruz Vermella, a rede Interlabor@ tamén atende de maneira integral as dificultades das persoas inmigrantes en materia de emprego, “como as barreiras lingüísticas, o descoñecemento do mercado laboral español ou os problemas derivados do desarraigamento cultural e familiar”, explica a organización. “Se parte dos obstáculos e oportunidades para elaborar un itinerario personalizado con cada participante”, engade. As medidas para facilitar o acceso a un emprego abordan as dificultades que se consideran un posible obstáculo ou poden implicar “prácticas discriminatorias”. Por iso facilítase capacitación laboral e a posibilidade de realizar prácticas profesionais, ademais de servizos de orientación e intermediación.

Cruz Vermella dispón dun site dedicado en exclusiva a cuestións de emprego. Considera a este como “unha das principais vías para a integración social”, polo que conta desde 2001 cunha rede territorial de Servizos Integrados de Emprego (SIE), que en 2008 atendeu a un 88,58% de usuarios inmigrantes e a un 11,49% de persoas en situación de dificultade social. En total, abríronse 98 oficinas locais en 44 capitais de provincia. Nelas desenvólvense actuacións de asistencia técnica, formación ou intercambio de boas prácticas.

O equipo de cada oficina está formado por diversos profesionais. Compono: orientadores que acompañan á persoa durante todo o proceso e identifican os sectores con maiores oportunidades de emprego, formadores, xestores de emprego que median entre a oferta e a demanda, técnicos que “buscan espertar as inquietudes do participante por emprender o seu propio negocio“, voluntarios que ensinan español ou participan en tarefas de sensibilización, entre outras cousas, e as propias empresas.

Outra entidade implicada en proxectos deste tipo é Afro Aid, que imparte cursos gratuítos de informática básica, Office e Internet a persoas inmigrantes en xeral e un específico para mulleres inmigrantes, en especial nais, que poden deixar aos seus fillos ao cargo do servizo de gardaría. Tamén conta con persoal que asesora e organiza talleres ou charlas sobre os recursos para a procura activa de emprego, a elaboración dun currículo ou as técnicas para afrontar unha entrevista de traballo.

Itinerarios de inserción

A planificación é fundamental. Rede Acolle insiste en que se debe coñecer o proxecto e proceso migratorio da persoa inmigrante, así como as súas estratexias, recursos e expectativas, para deseñar o itinerario de inserción laboral. A súa área de emprego conta con servizos de información, mediación laboral, deseño de itinerarios individualizados, apoio en procura de emprego e formación. A delegación de Valencia pon a disposición das persoas interesadas un amplo programa de inserción sociolaboral. Valencia Acolle realiza tarefas de acollida e diagnóstico (entrevista para a detección das necesidades e fortalezas), formación prelaboral, orientación sociolaboral (técnicas de procura de emprego e coñecemento das características do mercado laboral) e mediación. Conta cunha bolsa de emprego para traballadores inmigrantes, contacta con empresarios e empresas que son potenciais demandantes de traballadores e asesora sobre boas prácticas de contratación.

CEAR amplía os servizos de apoio a solicitantes de asilo, refuxiados e desprazados

CEAR amplía estes servizos a solicitantes de asilo, refuxiados, desprazados, inmigrantes vulnerables e procedentes do asilo, que se achan en situación “de desprotección e risco de precariedade social”. Os itinerarios de inserción laboral destínanse, en particular, a persoas inmigrantes regularizadas ou en vías de regularización, a quen se entrevista para avaliar a súa situación, elabórase un perfil profesional e realízase un seguimento do plan persoal de emprego.

Xunto con Cruz Vermella, ACCEM e os centros de acollida a refuxiados dependentes do Ministerio de Traballo e Inmigración situados en Alcobendas, Vallecas, Mislata e Sevilla impulsa a Rede Ariadna, a favor da inserción laboral de persoas refuxiadas, solicitantes de asilo e outras protexidas pola Lei de Asilo. Cofinanciada polo Fondo Social Europeo, proponse fomentar as habilidades e destrezas das persoas, adaptar o seu proceso formativo ás demandas e necesidades do contexto laboral, proporcionarlles estratexias para a procura de emprego e o seu mantemento, e fomentar a intermediación social e laboral, entre outras formulacións.

As oportunidades de Internet

A Rede permite múltiples posibilidades en numerosos campos. A ela recorreu a Fundación Esplai para pór en marcha o programa Conecta, que se basea na formación a través dunha rede de 78 telecentros distribuídos por todo o país. “Desde 2001, formáronse 263.000 persoas grazas ao traballo en rede, á acción formativa e de acompañamento dos dinamizadores e a unha metodoloxía específica para cada colectivo”, sinala os seus impulsores.

Este proxecto pensa nos mozos, mulleres con dificultades de acceso ao mundo laboral, desempregados de longa duración e persoas con dificultades de inserción social. Nos telecentros teñen a oportunidade de asistir a cursos de alfabetización dixital e iniciación básica á informática, actividades de autoformación ou recibir atención personalizada sobre os posibles recursos para buscar emprego.